Zprávy

Nové produkty CBG Oil

Nové produkty CBG Oil

Těší nás, že můžeme sdílet rozšíření naší produktové řady o dva nové produkty s olejem CBG: 5% olej CBG v MCT a silnější 10% olej CBG v MCT. Tyto produkty...

Nové produkty CBG Oil

Těší nás, že můžeme sdílet rozšíření naší produktové řady o dva nové produkty s olejem CBG: 5% olej CBG v MCT a silnější 10% olej CBG v MCT. Tyto produkty...

Zvýšená transparentnost na všech etiketách výrobků

Zvýšená transparentnost na všech etiketách výrobků

Nyní přidáváme k všem našim produktům následující informace: Přesné číslo výrobní šarže. Datum expirace. Přesný obsah CBD s přesností na dvě desetinná místa. Přesný obsah THC s přesností na dvě...

Zvýšená transparentnost na všech etiketách výrobků

Nyní přidáváme k všem našim produktům následující informace: Přesné číslo výrobní šarže. Datum expirace. Přesný obsah CBD s přesností na dvě desetinná místa. Přesný obsah THC s přesností na dvě...

Vítejte v Portugalsku

Vítejte v Portugalsku

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Portugalsku již více než tøí mìsíce. Již od zaèátku našeho pùsobení bylo naším cílem døíve èi pozdìji naše produkty prezentovat také...

Vítejte v Portugalsku

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Portugalsku již více než tøí mìsíce. Již od zaèátku našeho pùsobení bylo naším cílem døíve èi pozdìji naše produkty prezentovat také...

Nová kolekce CBD produktù s konopným olejem pro domácí mazlíèky

Nová kolekce CBD produktù s konopným olejem pro...

Dnes bychom vám rádi pøedstavili naši novou kolekci organických CBD olejù pro domácí mazlíèky v organickém konopném oleji. Náš R&D tým spolupracuje s veterináøi a experty na zlepšení našich CBD...

Nová kolekce CBD produktù s konopným olejem pro...

Dnes bychom vám rádi pøedstavili naši novou kolekci organických CBD olejù pro domácí mazlíèky v organickém konopném oleji. Náš R&D tým spolupracuje s veterináøi a experty na zlepšení našich CBD...

Jsou dostupné CBD inhalaèní oleje a CBD vaporizér

Jsou dostupné CBD inhalaèní oleje a CBD vaporizér

Náš R&D tým pracoval na vývoji prémiových CBD inhalaèních produktù déle než rok. Dnes vám s hrdostí pøedstavujeme výsledky jejich práce. Naše nová øada organických CBD inhalaèních produktù se skládá...

Jsou dostupné CBD inhalaèní oleje a CBD vaporizér

Náš R&D tým pracoval na vývoji prémiových CBD inhalaèních produktù déle než rok. Dnes vám s hrdostí pøedstavujeme výsledky jejich práce. Naše nová øada organických CBD inhalaèních produktù se skládá...

Spustili jsme novou kolekci CBD olejù v konopném oleji

Spustili jsme novou kolekci CBD olejù v konopné...

Dnes bychom vám rádi pøedstavili naši novou kolekci organických CBD olejù v organickém konopném oleji. Konopný olej má oøechovou pøíchu a pochází ze syrových semínek rostliny konopí. Díky omega 3,6...

Spustili jsme novou kolekci CBD olejù v konopné...

Dnes bychom vám rádi pøedstavili naši novou kolekci organických CBD olejù v organickém konopném oleji. Konopný olej má oøechovou pøíchu a pochází ze syrových semínek rostliny konopí. Díky omega 3,6...

Nová akce: kupte osm produktù a získejte dva zdarma

Nová akce: kupte osm produktù a získejte dva zd...

Všimli jsme si, že se mnoho zákazníkù do našeho webshopu vrací a znovu kupuje ty stejné produkty. Této skuteènosti si vážíme, což jsme se rozhodli dokázat odmìnou za loajalitu zákazníkù...

Nová akce: kupte osm produktù a získejte dva zd...

Všimli jsme si, že se mnoho zákazníkù do našeho webshopu vrací a znovu kupuje ty stejné produkty. Této skuteènosti si vážíme, což jsme se rozhodli dokázat odmìnou za loajalitu zákazníkù...

Dopravní poplatky jsou pro všechny země sníženy o 35-40%

Dopravní poplatky jsou pro všechny země sníženy...

Dnes bychom se s vámi chtěli podělit o dobré zprávy. Minulý rok jsme si všimli velkého zvýšení objednávek pocházejících ze zemí mimo Švýcarsko, a to především ze Severských zemí. Současně...

Dopravní poplatky jsou pro všechny země sníženy...

Dnes bychom se s vámi chtěli podělit o dobré zprávy. Minulý rok jsme si všimli velkého zvýšení objednávek pocházejících ze zemí mimo Švýcarsko, a to především ze Severských zemí. Současně...

Kupte si pìt produktù a získejte jeden ZDARMA

Kupte si pìt produktù a získejte jeden ZDARMA

Všimli jsme si, že se mnoho zákazníkù do našeho webshopu vrací a znovu kupuje ty stejné produkty. Této skuteènosti si vážíme, což jsme se rozhodli dokázat odmìnou za loajalitu zákazníkù...

Kupte si pìt produktù a získejte jeden ZDARMA

Všimli jsme si, že se mnoho zákazníkù do našeho webshopu vrací a znovu kupuje ty stejné produkty. Této skuteènosti si vážíme, což jsme se rozhodli dokázat odmìnou za loajalitu zákazníkù...

Sterilní antiseptický gel je nyní dostupný v 50 ml

Sterilní antiseptický gel je nyní dostupný v 50 ml

Pandemie Kornaviru způsobila celosvětovou explozi v poptávce po zdravotních zásobách, a to především co se týče dezinfekčních prostředků na ruce lékařské třídy pro nemocnice, kliniky i domácnosti. Díky náročné extrakci...

Sterilní antiseptický gel je nyní dostupný v 50 ml

Pandemie Kornaviru způsobila celosvětovou explozi v poptávce po zdravotních zásobách, a to především co se týče dezinfekčních prostředků na ruce lékařské třídy pro nemocnice, kliniky i domácnosti. Díky náročné extrakci...

Sklizeò 2019 je tady!

Sklizeò 2019 je tady!

V následujících týdnech budeme velmi zaneprázdnìní sklizní a sušením více než 100 000 organických rostlin konopí z naší úrody. Tento proces vyžaduje mnoho prostøedkù a zkušenosti a bude se mu...

Sklizeò 2019 je tady!

V následujících týdnech budeme velmi zaneprázdnìní sklizní a sušením více než 100 000 organických rostlin konopí z naší úrody. Tento proces vyžaduje mnoho prostøedkù a zkušenosti a bude se mu...

K dispozici je nyní nová kolekce CBD balzámù

K dispozici je nyní nová kolekce CBD balzámù

Dnes vám s hrdostí pøedstavujeme naši novou kolekci organických CBD balzámù dostupných v 30 ml èi testovací 2 ml velikosti. Tato nová kolekce ruènì vyrobených CBD krémù obsahuje pouze organické...

K dispozici je nyní nová kolekce CBD balzámù

Dnes vám s hrdostí pøedstavujeme naši novou kolekci organických CBD balzámù dostupných v 30 ml èi testovací 2 ml velikosti. Tato nová kolekce ruènì vyrobených CBD krémù obsahuje pouze organické...

K dispozici jsou nové CBD produkty

K dispozici jsou nové CBD produkty

Dnes uvádíme na trh několik nových produktů, na jejichž vývoji jsme pracovali od konce roku 2017.Naše tři nové CBD krémy na pokožku, svaly či teplotu jsou dostupné v 30 ml...

K dispozici jsou nové CBD produkty

Dnes uvádíme na trh několik nových produktů, na jejichž vývoji jsme pracovali od konce roku 2017.Naše tři nové CBD krémy na pokožku, svaly či teplotu jsou dostupné v 30 ml...

Nyní přijímáme platby Apple Pay a Google Pay

Nyní přijímáme platby Apple Pay a Google Pay

V našem internetovém obchodě nyní přijímáme platby Apple Pay a Google Pay. Apple Pay a Google Pay jsou digitální peněženky, které umožňují bezpečné uložení informací o vaší platební kartě i...

Nyní přijímáme platby Apple Pay a Google Pay

V našem internetovém obchodě nyní přijímáme platby Apple Pay a Google Pay. Apple Pay a Google Pay jsou digitální peněženky, které umožňují bezpečné uložení informací o vaší platební kartě i...

K dispozici jsou nové, silnější oleje CBG

K dispozici jsou nové, silnější oleje CBG

EU povolila CBG (Cannabigerol) v kosmetických přípravcích v květnu 2021, kdy byl CBG přidán do databáze CosIng. Od té doby pracujeme na nových, silnějších formulacích CBG pro naše oleje CBG+CBD...

K dispozici jsou nové, silnější oleje CBG

EU povolila CBG (Cannabigerol) v kosmetických přípravcích v květnu 2021, kdy byl CBG přidán do databáze CosIng. Od té doby pracujeme na nových, silnějších formulacích CBG pro naše oleje CBG+CBD...

Formula Swiss Wholesale AG - White-label a velkoobchodní služby

Formula Swiss Wholesale AG - White-label a velk...

Vytvořte si vlastní značku CBD nebo si zajistěte ty nejlepší ingredience pro své výrobky.Za posledních pět let jsme obdrželi tisíce žádostí o zakázkovou výrobu a služby white-label. Doposud jsme tyto...

Formula Swiss Wholesale AG - White-label a velk...

Vytvořte si vlastní značku CBD nebo si zajistěte ty nejlepší ingredience pro své výrobky.Za posledních pět let jsme obdrželi tisíce žádostí o zakázkovou výrobu a služby white-label. Doposud jsme tyto...

Nový design pipety ve výrobě

Nový design pipety ve výrobě

Neustále pracujeme na zlepšování zákaznické zkušenosti s našimi produkty. Bìhem uplynulých tøí let jsme vyvinuli více než 150 rùzných produktù s CBD olejem a neustále pøicházíme s novými formulacemi, které...

Nový design pipety ve výrobě

Neustále pracujeme na zlepšování zákaznické zkušenosti s našimi produkty. Bìhem uplynulých tøí let jsme vyvinuli více než 150 rùzných produktù s CBD olejem a neustále pøicházíme s novými formulacemi, které...

K dispozici je nyní 2,500 mg CBD olej v konopném èi olivovém oleji

K dispozici je nyní 2,500 mg CBD olej v konopné...

Nìkteøí zákazníci nás žádali o ještì silnìjší koncentraci našich organických CBD olejù, a to bez snížení jejich kvality a chuti. Poptávka po silnìjších produktech a vìtších nádobách pochází pøedevším ze...

K dispozici je nyní 2,500 mg CBD olej v konopné...

Nìkteøí zákazníci nás žádali o ještì silnìjší koncentraci našich organických CBD olejù, a to bez snížení jejich kvality a chuti. Poptávka po silnìjších produktech a vìtších nádobách pochází pøedevším ze...

Vítejte v Itálii

Vítejte v Itálii

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Itálii od øíjna. Místní distributory jsme v Itálii mìli již nìjakou dobu, ale naším cílem vždy byla prezentace produktù také v...

Vítejte v Itálii

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Itálii od øíjna. Místní distributory jsme v Itálii mìli již nìjakou dobu, ale naším cílem vždy byla prezentace produktù také v...

Vítejte ve Španìlsku

Vítejte ve Španìlsku

Náš vývojáøský a marketingový tým zaèal pracovat na prezentaci produktù Formula Swiss ve Španìlsku v srpnu. Již od zaèátku našeho pùsobení bylo naším cílem døíve èi pozdìji naše produkty prezentovat...

Vítejte ve Španìlsku

Náš vývojáøský a marketingový tým zaèal pracovat na prezentaci produktù Formula Swiss ve Španìlsku v srpnu. Již od zaèátku našeho pùsobení bylo naším cílem døíve èi pozdìji naše produkty prezentovat...