ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Osobní ochranné prostředky jsou nyní dostupné pro všechny

Osobní ochranné prostředky jsou nyní dostupné pro všechny

Od zaèátku bøezna pomáháme ve spolupráci se Švýcarskými zdravotnickými a farmaceutickými spoleènostmi a výrobci zdravotnických potøeb nemocnicím, vládám a zdravotním pracovníkùm po celé Evropì získávat milióny dezinfekèních prostøedkù na ruce a ochranných masek. 

Kontrola kvality ve Švýcarsku

Naše strategické partnerství nám umožòuje získávat osobní ochranné prostøedky od spolehlivých dodavatelù s CE- a FDA certifikací za rozumné ceny. Jak jste již nejspíše z médií zaslechli, v Èínì, Tchaj-wanu a Indii se otevøelo mnoho nových továren, které produkují osobní ochranné prostøedky s falešnou licencí a v podmínkách, které pro výrobu zdravotnického vybavení nejsou vhodné.

Ve Švýcarsku jsme doèasnì zøídili spoleènou jednotku, která má za úkol kontrolovat kvalitu, kvantitu, poškození bìhem transportu a balení všech pøíchozích produktù, aby lidé ve všech zemích byli schopní osobní ochranné prostøedky používat správnì. 

Nyní dostupné pro všechny

Jelikož jsou nyní zdravotní pracovníci osobnì ochrannými prostøedky dobøe zásobováni, rozhodli jsme se tyto produkty prostøednictvím našeho webshopu nabídnout také soukromým osobám.

V nadcházejících týdnech a mìsících je dùležité, aby se tyto osobnì ochranné prostøedky dostaly do rukou všech lidí, a to za dostupnou cenu.

Ve skladu máme v souèasnosti k dispozici milióny rùzných certifikovaných a licencovaných ochranných masek a více než 50 000 litrù dezinfekèních prostøedkù na ruce. Naše ceny jsou ve Švýcarsku nejnižší a díky UPS jsme schopni naše zboží doruèit do jakékoliv zemì na svìtì.

Všimnìte si prosím, že dezinfekèní prostøedek na ruce vyrábìný ve Velké Británii byl efektivnì testován a certifikován nejen proti CovID-19, ale také proti dalším virùm. 

Nabídku osobnì ochranných prostøedkù si mùžete prohlédnout zde.

Do našich webshopù budeme pøidávat další produkty ihned poté, co je budeme mít k dispozici.

Nedovolíme nikomu, aby této situace využil. 

Pokud máte zájem o nákup velkého množství produktù pro vaši rodinu, spoleènost, organizaci, èi jako dar pro potøebné, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese wholesale@formulaswiss.com a detailnì nám popište, za jakým úèelem toto zboží objednáváte. Náš tým vaši objednávku poté vyhodnotí.

Nikomu nedovolíme pøeprodej našich produktù èi jakékoliv jiné zneužití souèasné Koronavirové situace.

Naše produkty jsou vyvíjeny pouze pro soukromé a nelékaøské použití. 

08 květen, 2020

Zobrazit více
Nový design pipety ve výrobě

Nový design pipety ve výrobě

Neustále pracujeme na zlepšování zákaznické zkušenosti s našimi produkty.

Bìhem uplynulých tøí let jsme vyvinuli více než 150 rùzných produktù s CBD olejem a neustále pøicházíme s novými formulacemi, které nám pomáhají pokrýt neustále se zvyšující poptávku po organických CBD olejích.

S naším dodavatelem pipet pro naše CBD oleje jsme úzce spolupracovali na zlepšení kvality a hodnoty pro naše zákazníky.

Nová verze pipety je nyní ještì odolnìjší a díky ošetøení stlaèeným vzduchem bìhem jakéhokoliv transportu za žádných okolností nevyteèe, a to ani ve speciálních nákladních místnostech.

Pipeta disponuje zabudovanou dìtskou ochranou, ale i pøesto se snadno otvírá.

Dnes jsme zadali objednávku na 1,2 miliónù nových pipet s milimetrovým mìøítkem, které by k nám mìly dorazit na konci kvìtna. Již brzy budou novou pipetou vybaveny všechny naše produkty.

Tìšíme se na vaši zpìtnou vazbu ohlednì našeho nového designu pipet.

08 květen, 2020

Zobrazit více
Nezisková organizace Arthritis Foundation publikovala první pokyny pro pacienty, kteří užívají CBD pro úlevu od bolesti

Nezisková organizace Arthritis Foundation publikovala první pokyny pro pacienty, kteří užívají CBD pro úlevu od bolesti

Poptávka po CBD v několika posledních letech doslova explodovala a stále více a více lidí zkouší užívat CBD pro lepší spánek, uvolnění bolesti či úzkosti. Až donedávna však neexistovaly žádné důvěryhodné pokyny k tomu, jak CBD (kanabidiol) bezpečně užívat.

Právě to je hlavním důvodem, proč před několika týdny nezisková organizace Arthritis Foundation vydala užitečné pokyny pro ty, kteří mají zájem CBD vyzkoušet. Jedná se o zcela první případ, kdy nezisková organizace publikovala rady na toto téma.

Svými pokyny se Arthritis Foundation snaží nastínit vhodné užívání CBD, a to i přes to, že zatím neexistuje mnoho vědeckých důkazů o tom, že by CBD mohlo být užitečné k léčbě artritidy.

„Bylo pro nás důležité reagovat na zájem veřejnosti, a proto jsme se rozhodli vydat pokyny k současnému vědeckému stavu.“ řekl Kevin Boehnke, člen vědeckého týmu, který se na University of Michigan věnuje anesteziologii. Boehnke se podílel na vývoji a sepsání těchto pokynů pro Arthritis Foundation.

Skupinka vědců objasňuje, proč by pacienti trpící artritidou neměli přestat užívat lékaři předepsané léky v případě, že zároveň zvažují užívání CBD.

Tyto pokyny netvrdí „CBD byste měli vyzkoušet.“ Naopak se v nich píše, že „pokud chcete CBD vyzkoušet, zde je návod, jak na to“. Arthritis Foundation tedy konkrétně nedoporučuje užívání CBD, pouze působí jako bezpečný zdroj informací.

CBD samo o sobě nezpůsobuje „stav“. Psychoaktivní účinky marihuany naopak pochází z jiné sloučeniny - THC (tetrahydrokannabinol).

CBD produkty se již několik let těší velkému zájmu veřejnosti a tvrdí se o nich, že mimo jiné působí proti nespavosti, stresu a uvolňují bolest. Těchto tvrzení si všimli také pacienti trpící artritidou, což je zdravotní stav, na který prozatím bohužel neexistuje žádný lék.

Průzkum neziskové společnosti Arthritis Foundation, kterého se účastnilo více než 2600 pacientů, odhalil, že více než 80% dotazovaných buď v současnosti CBD užívá, v minulosti jej vyzkoušelo, nebo uvažuje o jeho užívání k léčbě bolesti kloubů.

Tým vědců za tímto průzkumem přiznává, že současné důkazy o tom, že CBD může být efektivní proti bolesti, nejsou tolik přesvědčivé a shodují se na tom, že k potvrzení účinnosti a bezpečnosti CBD bude potřeba provést další studie.

Než budou tyto studie dokončeny, Arthritis Foundation doporučuje lidem, kteří chtějí CBD vyzkoušet, začít s malými dávkami a pozorovat své symptomy.

Arthritis Foundation doporučuje celospektrální a 100% organický CBD olej ve formě spreje či kapek, který by pacienti měli aplikovat pod jazyk a počkat minimálně minutu, než se zcela absorbuje. Díky této metodě se CBD dostane přímo do krevního oběhu, kde jsou jeho účinky rychlé a silné.

08 květen, 2020

Zobrazit více
Sterilní antiseptický gel je nyní dostupný v 50 ml

Sterilní antiseptický gel je nyní dostupný v 50 ml

Pandemie Kornaviru způsobila celosvětovou explozi v poptávce po zdravotních zásobách, a to především co se týče dezinfekčních prostředků na ruce lékařské třídy pro nemocnice, kliniky i domácnosti.

Díky náročné extrakci velkého množství ethanolu je globální nabídka v současné situaci velmi omezená, což má za následek extrémně vysoké ceny. Získávání a transport produktových balení je také čím dál náročnější.

Strategické partnerství se Švýcarskou farmaceutickou společnosti pro produkci zdravotních produktů

Protože jsme schopni extrahovat velké množství ethanolu, rozhodli jsme se spolupracovat s vysoce respektovanou farmaceutickou společností, která se specializuje na produkci zdravotních produktů ve Švýcarsku. Společně jsme pracovali na produkci sterilního antiseptického gelu se 70% obsahem ethanolu.

Tento nový dezinfekční prostředek na ruce je licencovaný v BAV ve Švýcarsku a důkladně testován a dokumentován. Je efektivní proti standardním bakteriím, H1N1 chřipce atd. O kvalitě a účincích našeho výrobku máme k dispozici několik názorů odborníků.

Nakupujte zodpovědně, protože máme k dispozici pouze 25 000 kusů

V našich webshopech nabízíme tento produkt za férovou cenu.

Laskavě vás prosíme, abyste nakupovali pouze pro sebe či svou rodinu. Velké objednávky budou odmítnuty.

Sterilní antiseptický gel budeme také darovat nemocnicím ve Švýcarsku a Rumunsku. Darovat budeme také těm, kteří jsou v nouzi.

Děkujeme vám za pochopení.

08 květen, 2020

Zobrazit více

Výzkumná spolupráce s University of Bologna

Výzkumná spolupráce s University of Bologna

S radostí oznamujeme, že jsme s katedrou veterinárních lékařských věd University of Bologna podepsali výzkumnou spolupráci, která se bude zabývat několika studiemi účinků kanabidiolu (CBD) na zvířatech.

Profesor Roberto Chiocchetti DVM, PhD. a jeho tým z katedry veterinárních lékařských věd jsou uznávanými pro svůj rozsáhlý výzkum a podíleli se na více než 60 publikacích.

Společnost Formula Swiss AG byla založena v roce 2013 a v současnosti ve Švýcarsku produkuje více než 100 různých CBD produktů pro klienty ve 58 zemích. Formula Swiss bude podporovat výzkumný tým produkty, formulacemi, znalostmi a dotacemi.

Spolupráce mezi týmem expertů profesora Roberta Chiocchettiho a společností Formula Swiss ve Švýcarsku povede k získání cenných informací o účincích kanabidiolu (CBD) na zvířatech. Výsledky tohoto výzkumu nebudou důležité jen pro zvířata, ale také pro každého, kdo se chce dozvědět více o účincích kanabinoidů na zvířatech.

První studie na kočkách je veřejně dostupná zcela zdarma

První studie „Lokalizace kanabinoidů a kanabinoidních receptorů v gastrointestinálním traktu koček“ je dostupná zde.

Kanabinoidové receptory vykázaly širokou distribuci napříč vrstvami kočičího gastrointestinálního traktu. Ačkoliv toto tvrzení prozatím není potvrzeno/podpořeno funkčními důkazy, současný výzkum by mohl reprezentovat anatomický substrát, který může u kočkovitých druhů zvířat potenciálně podporovat terapeutické použití kanabinoidů pro gastrointestinální zánětlivá onemocnění.

Do budoucna jsou naplánovány další studie CBD na zvířatech

Další studie se bude věnovat CBD pro koně a účinky CBD na dalších různých zvířatech.

08 květen, 2020

Zobrazit více
Další příchutě našeho CBD inhalačního oleje jsou nyní dostupné s 5% CBD

Další příchutě našeho CBD inhalačního oleje jsou nyní dostupné s 5% CBD

Rádi bychom vám přestavili naše nové příchutě CBD inhalačního oleje. Jedná se o příchutě klasický mentol a ledová máta, které jsou dostupné v 500 mg s 5% koncentrací CBD a méně než 0,0% THC.

Až do teď byl v koncentraci 5% CBD dostupný pouze CBD inhalační olej ClassicVzhledem k velké poptávce jsme se rozhodli do naší nabídky přidat také tyto další varianty.

Pětiprocentní CBD inhalační olej je nyní dostupný v našich webshopech v osvěžujících příchutích Classic, Classic Mentol a Ledová Máta s obsahem THC méně než 0,0%.

08 duben, 2020

Zobrazit více
Naše CBD oleje jsou nyní silnější

Naše CBD oleje jsou nyní silnější

S radostí vám oznamujeme, že jsme zahájili produkci našeho CBD oleje s koncentrací 3000 mg (30%) CBD a méně než 0,2% THC. CBD olej je dostupný ve směsi s olivovým či konopným olejem.

Až dosud byla nejvyšší koncentrace CBD v našich olejích 25%. Na žádost mnoha z vás jsme se ale rozhodli do nabídky přidat také oleje s vyšší koncentrací.

Olej s 30% koncentrací CBD bude v našem webshopu během několika týdnů dostupný ve všech tradičních příchutích, na které jste zvyklí – olivový olej, konopný olej, jahoda, pomeranč, vanilka a přírodní s méně než 0,2% či 0,0% THC.

25 březen, 2020

Zobrazit více
CannaTrade 2020: Přijďte navštívit náš stánek!

CannaTrade 2020: Přijďte navštívit náš stánek!

S radostí bychom Vám rádi oznámili, že se letos opět zúčastníme CannaTrade 2020, který se bude odehrávat v Bernu ve dnech 15. až 17. května 2020. Přijďte navštívit náš stánek číslo 306 v hale 3, rádi se s vámi všemi osobně setkáme.

CannaTrade je akce pro všechny věkové kategorie, na které se dozvíte spoustu vzrušujících informací o konopí a CBD. Určitě si tedy ji nenechte ujít!

Více informací o CannaTrade najdete na webových stránkách jejího pořadatele:

https://www.cannatrade.ch

Na viděnou!

25 březen, 2020

Zobrazit více

K dispozici je 24 nových CBD olejù

K dispozici je 24 nových CBD olejù

Dnes na trh uvádíme naše nové CBD oleje smíchané s MCT oleji.

Nové CBD oleje budou dostupné v pøíchutích pomeranè, jahoda, vanilka èi pøírodní a v koncentracích od 300 do 2 500 mg.

Tyto ètyøi unikátní pøíchutì jsou získány pøidáním pøírodních terpenù z organického švýcarského konopí do MCT oleje, a to bez jakýchkoliv umìlých ingrediencí. Výsledkem je hladká a lahodná chu bez popálení krku.

Produkty jsou dostupné v našem webshopu.

Proè si vybrat MCT olej jako nosiè CBD olejù?

MCT je zkratka pro triglyceridy se støedním øetìzcem, které pùsobí jako nosièe CBD usnadòující dosažení krevního obìhu. Smíchání CBD s MCT olejem zvyšuje biologickou dostupnost CBD.

MCT pomáhá CBD zcela se vyhnout metabolismu prvního prùchodu (efekt prvního prùchodu). Díky této skuteènosti se do krevního obìhu dostane více CBD. Protože jsou CBD a další kanabinoidy rozpustné v tucích, jsou nejefektivnìjší tehdy, jsou-li používány s nasycenými tuky, mezi které napøíklad patøí právì MCT oleje.

Použitím MCT oleje v našich CBD produktech je vìtší koncentraci CBD umožnìno dostat se do krevního obìhu, což má za následek rychlejší úèinky.

16 říjen, 2019

Zobrazit více
Sklizeò 2019 je tady!

Sklizeò 2019 je tady!

V následujících týdnech budeme velmi zaneprázdnìní sklizní a sušením více než 100 000 organických rostlin konopí z naší úrody. Tento proces vyžaduje mnoho prostøedkù a zkušenosti a bude se mu vìnovat celá naše rodina.

Pìstujeme mnoho rùzných odrùd konopí, jako napøíklad V1, Cannatonic, Harlequin, Strawberry a také nìkolik vlastních odrùd s populárními aromaty a dlouhou trvanlivostí.

Švýcarské poèasí naší letošní úrodì konopí velmi pøálo. Ve sklenících nebylo pøíliš horko, nefoukal moc vítr, nebylo pøíliš vlhko a ani pøíliš nepršelo. Pokud se v následujících týdnech nic nezmìní, pøedpokládáme, že výnos roku 2019 bude opìt rekordní.

Kvìty CBD budou velkoobchodùm brzy dostupné

V následujících mìsících zaèneme nabízet prodej kvìtù našich rùzných skleníkových i venkovních konopných odrùd pro velkoobchodní partnery, a to po kilogramech s minimální objednávkou 5kg. Kvìty budou vakuovì zabaleny a díky obsahu THC ménì než 0,2% je jejich prodej v souladu s naøízeními vìtšiny evropských zemí. 

Velmi šastný výkonný øeditel si prohlíží produkci konopné odrùdy V1

Mnoho z vás má zájem o koupi konopných kvìtù prostøednictvím našeho webshopu, my jsme se ale prozatím rozhodli spolupracovat s našimi strategickými a velkoobchodními partnery ve více než 58 zemích.

Mìjte na pamìti, že mezinárodní doprava konopných kvìtù je logisticky velmi nároèná pøedevším díky fyzické podobì konopí s marihuanou. Díky této podobnosti je potøeba mít odpovídající dokumentaci, která umožòuje vèasnou dopravu pøes hranice. Nabídnutí této služby našim koncovým zákazníkùm momentálnì bohužel není proveditelné.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

14 říjen, 2019

Zobrazit více
Jsou dostupné CBD inhalaèní oleje a CBD vaporizér

Jsou dostupné CBD inhalaèní oleje a CBD vaporizér

Náš R&D tým pracoval na vývoji prémiových CBD inhalaèních produktù déle než rok. Dnes vám s hrdostí pøedstavujeme výsledky jejich práce.

Naše nová øada organických CBD inhalaèních produktù se skládá z inovativního velkokapacitního CBD vaporizéru, který vydrží dlouho nabitý a disponuje navíc nejnovìjší technologií pro prevenci pøehøátí, a prémiových CBD inhalaèních olejù v devíti unikátních a lahodných pøíchutích v koncentracích CBD od 100 do 500 mg. 

Pracujeme také na vývoji dalších pøírodních pøíchutí a koncentrací.

Pøírodní CBD inhalaèní oleje bez THC

Všechny naše CBD inhalaèní oleje jsou veganské a neobsahují žádné THC, nikotin, lepek, laktózu, pøídavky, dehet, zmìkèovadla, oxid uhlièitý, chlorované parafiny, ftaláty atd.

Díky odstranìní THC ze všech našich CBD inhalaèních olejù jsou tyto oleje zcela legální na trzích po celém svìtì.

Odstranili jsme jakékoliv stopy vosku a jiných ingrediencí, které by mohly na lidské tìlo potenciálnì škodlivé úèinky, což z tìchto produktù dìlá mnohem lepší alternativu e-cigaret.

CBD inhalaèní olej je do tìla rychle vstøebán

Inhalací CBD olejù se CBD prostøednictvím plic vstøebává do krevního obìhu rychleji a v porovnání s topickou aplikací èi orálním užitím také efektivnìji.

Z tohoto dùvodu jsou naše CBD inhalaèní oleje v nižších koncentracích než naše CBD oleje. Všem zákazníkùm doporuèujeme zaèít s nižší dávkou CBD a tuto dávku postupem èasu po pozorování jejich úèinkù opatrnì zvyšovat.

Praktiètìjší užívání CBD 

Naše CBD inhalaèní produkty jsou velmi praktické a vyrábí se v populárních pøíchutích, jakými jsou napøíklad mentol, jahoda, borùvka atd. Staèí jen kliknout na CBD filtr vaporizéru a mùžete zaèít inhalovat.

Naše CBD inhalaèní produkty si mùžete prohlédnout zde

Ušetøete až 33% na našich CBD inhalaèních balíècích

14 říjen, 2019

Zobrazit více
Zbavte se svých problémů s našimi spreji

Zbavte se svých problémů s našimi spreji

Dnes zdvojnásobujeme počet CBD olejů pro lidi na 72 různých olejů. Dáváme vám na výběr z konopného, olivového či MCT oleje s přírodní pomerančovou, vanilkovou nebo jahodovou chutí a v 10 ml lahvích s koncentracemi 300, 500, 1,000, 1,500, 2,000 nebo 2,500 mg. Můžete si také zvolit láhev s lékařskou pipetou nebo sprejem.

Nový způsob užívání CBD

Každý sprej má tu stejnou sílu a cenu jako naše CBD oleje. Jedná se o jednoduchý a flexibilní způsob každodenního užívání CBD, ať už jste doma nebo kdekoliv jinde.

Mezi mnoho benefitů lahví se sprejem patří snadné použití, praktičnost, rychlejší reakce a absorpce skrze receptory.

Naše CBD spreje jsou velmi efektivní a praktické k léčbě problémů v podobě spálení od slunce, kousnutí hmyzem, strií, podráždění atd., protože olej pokryje mnohem větší část pokožky. 

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

08 říjen, 2019

Zobrazit více

CBD produkty s ménì než 0,0% THC

CBD produkty s ménì než 0,0% THC

Konopné potraviny obsahující rùzné látky rostliny konopí v jejich originální èi zpracované formì se ve svìtì tìší zvyšující se popularitì.

Více a více zemí, vlád a orgánù na svìtì odstraòují èi zmíròují regulace CBD produktù vyrobených z pøírodního konopí a uznávají tak skuteènost, že konopné produkty a oleje byly lidstvem používány již stovky let a nejsou tedy „Novou potravinou“ (novým od roku 1997).

Navzdory velmi pozitivnímu trendu a zásadnímu zmírnìní regulací v Severní a Jižní Americe, Evropì, Asii, Novém Zélandu a dalších zemích nìkteré zemì stále zakazují produkty s obsahem THC menším než 0,2%.

Jak se vyrábí CBD produkty bez THC?

Pokud jste si o tomto procesu zatím nic nepøeèetli, doporuèujeme vám tento èlánek.

Z perspektivy produktu se na øešení tohoto problému nabízí dvì možnosti.

Jednou z nich je použití CBD krystalù místo celospektrového CBD oleje. Tato metoda se nám nelíbí hned z nìkolika dùvodù.

Zaprvé - nejedná se o pøírodní proces.

Zadruhé - veškeré produkty na bázi krystalù jsou v mnoha evropských zemích stále ilegální a Evropským sdružení pro bezpeènost potravin (EFSA) budou vždy považovány za nové potraviny, což by všem zpùsobovalo akorát problémy.

Za tøetí - CBD produkty pouze s CBD krystaly neobsahují pøírodní a celospektrové kanabinoidy. Výzkum a studie již nìkolikrát prokázaly, že pøítomnost, pokud ne celého, tak alespoò širokého množství kanabinoidù v kombinaci s CBD nebo THC vede k mnoha pozitivním úèinkùm rostliny konopí, kterým se øíká „synergický efekt“. Pokud tedy produkt obsahuje pouze CBD a žádné další kanabinoidy, bude mít na lidi a domácí mazlíèky v porovnání s celospektrovým produktem mnohem slabší pozitivní úèinky.

Naší misí je vyvíjet kvalitní a prémiové produkty, které našim zákazníkùm usnadní žít zdravìjší život.

Za ètvrté - pokud výrobci zaènou k výrobì svých produktù používat CBD krystaly, vìtšina z nich bude nejspíše chtít používat CBD krystaly z Èíny a jiných oblastí, kde kvalita kontroly takøka neexistuje, a kde se pøi pìstování konopí používají pesticidy.

Máme mnohem lepší øešení

Náš R&D tým tento problém vyøešil vývojem extrakèní a rafinaèní metody, která z celospektrových CBD olejù zcela odstraní THC.

Ano ètete správnì. Uchováme tak celý extrakt z rostliny konopí a odstraníme z nìj pouze kanabinoid THC. Pøítomnost THC bude ve výsledném produktu menší než 10 ppm (10 mg na kg), což je laboratorními testy nedetekovatelné množství, které je v souladu se standardy všech zemí (o kterých víme) a tudíž zcela legální.

Jedná se o velmi nákladný proces, který z naší strany vyžaduje nemalé investice, ale pokud budeme jediným výrobcem CBD, který bude díky této technologii produkovat celospektrové CBD produkty s ménì než 0,0% THC, naší investici vìøíme. 

Stále pracujeme na naší komunikaci a obalovém designu. Naším cílem je zajistit, aby každý místní celník pochopil, že naše produkty jsou zcela legální v zemích, kde je import produktù s ménì než 0,2% zakázán.

Pøedpokládáme, že naše produkty bez THC uvedeme na trh pøed koncem léta. O vývoji vás budeme samozøejmì informovat.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
K dispozici je nyní nová kolekce CBD balzámù

K dispozici je nyní nová kolekce CBD balzámù

Dnes vám s hrdostí pøedstavujeme naši novou kolekci organických CBD balzámù dostupných v 30 ml èi testovací 2 ml velikosti.

Tato nová kolekce ruènì vyrobených CBD krémù obsahuje pouze organické ingredience, mezi které patøí napøíklad ultrahydrataèní a omlazující kakaové máslo a extrakt zelených kávových bobù, které vaší pokožce jakožto pøírodní zdroj vitamínù a minerálù dodají potøebné živiny.

Tato kolekce obsahuje balzámy pøírodní, uklidòující, ovocné, pro citlivou pokožku, èokoládové, pro vegany a na tetování, což je speciálnì vyvinutý krém pro rychlejší hojení pokožky a zmírnìní jejího podráždìní, které ji zároveò umožní dýchat. Tento balzám na tetování mùže být použit bìhem šablonování i tetování a také pro následnou péèi.

Každý z tìchto CBD balzámù byl navržen pro specifické úèely a problémy.

Káva a èokoláda jsou skvìlou pochoutkou, ale ještì lepší jsou pro vaši pokožku. Kofein je bohatý na antioxidanty, pomáhá vyrovnat nerovnosti vaší pokožky, snížit její zarudnutí, otoky a podráždìní a vaší pokožku také omlazuje. CBD balzámy na vaší pokožce vytvoøí ochrannou bariéru, která v ní uzamkne vlhkost a zároveò jí dovolí dýchat.

Tyto organické CBD balzámy byly ve Švýcarsku pro pomìr kanabinoidù a jejich mikrobiologickou vhodnost dùkladnì testovány, analyzovány a dokumentovány.

Výrobky neobsahují žádná aditiva, konzervanty, barviva, vonné látky èi jiné škodlivé a dráždivé složky, jako jsou napøíklad parabeny, umìlá barviva, pesticidy, herbicidy, toxiny, tìžké kovy, rozpouštìdla a syntetické kanabinoidy.

Naše nové CBD balzámy si mùžete objednat zde

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
K dispozici je nyní 2,500 mg CBD olej v konopném èi olivovém oleji

K dispozici je nyní 2,500 mg CBD olej v konopném èi olivovém oleji

Nìkteøí zákazníci nás žádali o ještì silnìjší koncentraci našich organických CBD olejù, a to bez snížení jejich kvality a chuti. Poptávka po silnìjších produktech a vìtších nádobách pochází pøedevším ze zemí, kde se naše produkty používají jako lékaøské konopí.

Dnes vám hrdì pøedstavujeme dvì nové 2,500 mg verze našich nejprodávanìjších organických CBD olejù. 

Tyto dva nové CBD oleje jsou zcela totožné s již existujícími 300 a 2,000 mg variantami ve složení organických ingrediencí, celospektrového kanabinoidního profilu a metodì výroby, ale obsahují 2,500 mg (25%) našeho organického celospektrového CBD oleje smíchaného buï s organickým konopným èi olivovým olejem.

Prozatím omezená výroba

Prozatím jsme vyrobili 500 olejù obou variant a oèekáváme, že se prodají bìhem 1 až 2 týdnù.

Výrobu tìchto dvou nových olejù zvýšíme v èervnu, abychom zajistili dostatek dostupného zboží. Momentálnì jsou však tyto oleje dostupné na bázi kdo døív pøijde, ten døív mele a budoucí pøedobjednávky prozatím neakceptujeme.

Dostupné online a offline poèínaje dneškem

Nové CBD oleje jsou poèínaje dneškem dostupné v našich webshopech a prostøednictvím všech velkoobchodníkù a maloobchodních prodejen v Evropì, Asii a Americe.

Prohlédnìte si náš výbìr CBD olejù

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Vítejte v Itálii

Vítejte v Itálii

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Itálii od øíjna. Místní distributory jsme v Itálii mìli již nìjakou dobu, ale naším cílem vždy byla prezentace produktù také v italském jazyce.

Dnes mùžeme koneènì otevøít dveøe našeho italského webshopu ve zjednodušené verzi. 

Náš pøekladatelský tým stále pracuje na pøekladu a pøidávání nových èlánkù a produktù do našeho italského webshopu. Dokonèení pøekladatelských prací mùžete oèekávat tento mìsíc. Pokud v našich pøekladech najdete nìjaké chyby èi pøeklepy, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vítáme Itálii do Formula Swiss a tìsíme se, že našim italským zákazníkùm pomùžeme dosáhnout lepšího a zdravìjšího životního stylu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více

Vítejte v Portugalsku

Vítejte v Portugalsku

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Portugalsku již více než tøí mìsíce. Již od zaèátku našeho pùsobení bylo naším cílem døíve èi pozdìji naše produkty prezentovat také v portugalštinì.

Dnes mùžeme koneènì otevøít dveøe našeho portugalského webshopu ve zjednodušené verzi. 

Náš pøekladatelský tým stále pracuje na pøekladu a pøidávání nových èlánkù a produktù do našeho portugalského webshopu. Dokonèení pøekladatelských prací mùžete oèekávat tento mìsíc. Pokud v našich pøekladech najdete nìjaké chyby èi pøeklepy, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vítáme Portugalsko do Formula Swiss a tìsíme se, že našim portugalským zákazníkùm pomùžeme dosáhnout lepšího a zdravìjšího životního stylu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Expresní doruèení s UPS Express

Expresní doruèení s UPS Express

Dnes bychom vám rádi oznámili, že jsme uzavøeli dohodu s UPS, které bude nyní mít na starost tisíce našich objednávek od zákazníkù z celého svìta. 

UPS nabízí prémiové doruèovací služby od evropských distribuèních center pøímo k vám domù, a to kdekoliv na svìtì a ve skvìlém èase.

S dopravou UPS a UPS Express mají naši zákazníci možnost zvolit si tu na souèasném trhu nejrychlejší a nejspolehlivìjší metodu dopravy.

S UPS Track & Trace mùže být každá objednávka sledována. Objednávky budou doruèeny bìhem tøí pracovních dnù od okamžiku, kdy opustí naše sklady.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
K dispozici jsou nové CBD produkty

K dispozici jsou nové CBD produkty

Dnes uvádíme na trh několik nových produktů, na jejichž vývoji jsme pracovali od konce roku 2017.

Naše tři nové CBD krémy na pokožku, svaly či teplotu jsou dostupné v 30 ml skleněných lahvích.

CBD kožní krém by se měl používat na kožní problémy, mezi které patří například akné, jizvení, strie, popáleniny, spálení sluncem atd.

CBD svalový krém je určen pro bolesti svalů, svalové křeče a napětí. Tento krém má v porovnání s kožním krémem mnohem větší koncentraci esenciálních olejů.

CBD tepelný krém je navržen na pomoc fyzicky aktivním lidem a měl by se aplikovat před a po cvičení či sportu pro rychlejší regeneraci.

Pamatujte si prosím, že naše CBD produkty již nejsou na seznamu WADA a jsou ve všech sportech zcela legální.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Nová kolekce CBD produktù s konopným olejem pro domácí mazlíèky

Nová kolekce CBD produktù s konopným olejem pro domácí mazlíèky

Dnes bychom vám rádi pøedstavili naši novou kolekci organických CBD olejù pro domácí mazlíèky v organickém konopném oleji. Náš R&D tým spolupracuje s veterináøi a experty na zlepšení našich CBD olejù pro domácí mazlíèky.

Konopný olej má oøechovou pøíchu a pochází ze syrových semínek rostliny konopí. Díky omega 3,6 a proteinu se jedná o velmi populární potravinový a kosmetický doplnìk.

Konopný olej je skvìlý pro kožní problémy a regeneraci domácích mazlíèkù, pomáhá snížit hladinu cholesterolu a pro domácí mazlíèky má mnoho dalších benefitù. O mnoha benefitech konopného oleje si mùžete pøeèíst více v našem blogu.

Úèinkù konopného oleje si na srsti vašeho domácího mazlíèka všimnete již po 2 týdnech.

Nový design a koncentrace

Tyto nové produkty pøichází s novým modrým designem štítku a krabièky a jsou momentálnì dostupné v koncentraci 3% (300 mg) pro menší zvíøata (koèky a menší psy s váhou ménì než 10 kg) a v koncentraci 5% (500 mg) pro vìtší psy a konì.

Organický konopný olej je finanènì mnohem nároènìjší na výrobu než organický olivový olej, ale naši novou øadu produktù s konopným olejem pøedstavujeme se stejnými cenami jako tu s olejem olivovým, èímž vás chceme motivovat k jejímu vyzkoušení.

Tìšíme se na vaší upøímnou zpìtnou vazbu. Neváhejte nás prosím kontaktovat na marketing@formulaswiss.com a podìlte se s námi o váš názor.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více

Spustili jsme novou kolekci CBD olejù v konopném oleji

Spustili jsme novou kolekci CBD olejù v konopném oleji

Dnes bychom vám rádi pøedstavili naši novou kolekci organických CBD olejù v organickém konopném oleji.

Konopný olej má oøechovou pøíchu a pochází ze syrových semínek rostliny konopí. Díky omega 3,6 a proteinu se jedná o velmi populární potravinový a kosmetický doplnìk.

Konopný olej je skvìlý pro hormonální rovnováhu, problémy s pokožkou a regenerací, snížení hladiny cholesterolu a mnoho dalšího. O mnoha benefitech konopného oleje si mùžete pøeèíst více v našem blogu.

Konopný olej má silnìjší chu rostliny konopí, takže pokud chu našich produktù v olivovém oleji považujete za silnou, použití produktù s konopným olejem vám kvùli jeho silné chuti nedoporuèujeme.

Tyto nové produkty pøichází v novém modrém designu štítku a krabièky a momentálnì jsou dostupné v koncentracích 3% (300 mg), 5% (500 mg), 10% (1.000 mg), 15% (1.500 mg) a 20% (2.000 mg). Naši kolekci produktù pro domácí mazlíèky také mìníme z olivového oleje na konopný olej.

Organický konopný olej je finanènì mnohem nároènìjší na výrobu než organický olivový olej, ale naši novou øadu produktù s konopným olejem pøedstavujeme se stejnými cenami jako tu s olejem olivovým, èímž vás chceme motivovat k jejímu vyzkoušení.

Tìšíme se na vaší upøímnou zpìtnou vazbu. Neváhejte nás prosím kontaktovat na marketing@formulaswiss.com a podìlte se s námi o váš názor.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Vítejte ve Španìlsku

Vítejte ve Španìlsku

Náš vývojáøský a marketingový tým zaèal pracovat na prezentaci produktù Formula Swiss ve Španìlsku v srpnu. Již od zaèátku našeho pùsobení bylo naším cílem døíve èi pozdìji naše produkty prezentovat také ve španìlštinì. Mnoho lokálních webshopù prodávajících CBD ve Španìlsku bylo vládou bohužel odstranìno ve snaze o regulaci španìlského trhu. Španìlé však v souladu s regulací Evropské Unie z roku 1986 mají právo importovat CBD produkty pro soukromé užití.

Dnes mùžeme koneènì otevøít dveøe našeho španìlského webshopu. 

Náš pøekladatelský tým stále pracuje na pøekladu a pøidávání nových èlánkù a produktù do našeho španìlského webshopu. Dokonèení pøekladatelských prací mùžete oèekávat tento mìsíc. Pokud v našich pøekladech najdete nìjaké chyby èi pøeklepy, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vítáme Španìlsko do Formula Swiss!

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Vítejte v Nizozemsku

Vítejte v Nizozemsku

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Nizozemsku od léta tohoto roku. Místní distributory jsme v Nizozemsku mìli již nìjakou dobu, ale naším cílem vždy byla prezentace produktù také v nizozemském jazyce.

Dnes mùžeme koneènì otevøít dveøe našeho nizozemského webshopu ve zjednodušené verzi. 

Náš pøekladatelský tým stále pracuje na pøekladu a pøidávání nových èlánkù a produktù do našeho nizozemského webshopu. Dokonèení pøekladatelských prací mùžete oèekávat tento mìsíc. Pokud v našich pøekladech najdete nìjaké chyby èi pøeklepy, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vítáme Nizozemsko do Formula Swiss!

 Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

16 září, 2019

Zobrazit více
Vítáme celou Evropu do Formula Swiss

Vítáme celou Evropu do Formula Swiss

Dnes jsme spustili mezinárodní webshop v angliètinì pro zákazníky zemí v Evropské Unii, kteøí sídlí mimo Velkou Británii, Dánsko, Švédsko, Norsko, Francii, Nìmecko, Rakosko a Švýcarsko.

Tento EU webshop je vytvoøen na základì našich hlavních webových stránek - https://FormulaSwiss.com - a mùžete si z nìj objednat naše produkty do zbývajících zemí Evropské Unie, pro které zatím místní webshop nemáme.

Více jazykù bude dostupných v roce 2018. O novinkách vás budeme informovat.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

 

16 září, 2019

Zobrazit více


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!