Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.
K dispozici je 24 nových CBD olejù

K dispozici je 24 nových CBD olejù

Dnes na trh uvádíme naše nové CBD oleje smíchané s MCT oleji. Nové CBD oleje budou dostupné v pøíchutích pomeranè, jahoda, vanilka èi pøírodní a...

16 říjen, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Zbavte se svých problémù s našimi spreji

Zbavte se svých problémù s našimi spreji

Dnes zdvojnásobujeme poèet CBD olejù pro lidi na 72 rùzných olejù. Dáváme vám na výbìr z konopného, olivového èi MCT oleje s pøírodní pomeranèovou, vanilkovou...

14 říjen, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Sklizeò 2019 je tady!

Sklizeò 2019 je tady!

V následujících týdnech budeme velmi zaneprázdnìní sklizní a sušením více než 100 000 organických rostlin konopí z naší úrody. Tento proces vyžaduje mnoho prostøedkù a...

14 říjen, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Jsou dostupné CBD inhalaèní oleje a CBD vaporizér

Jsou dostupné CBD inhalaèní oleje a CBD vaporizér

Náš R&D tým pracoval na vývoji prémiových CBD inhalaèních produktù déle než rok. Dnes vám s hrdostí pøedstavujeme výsledky jejich práce. Naše nová øada organických...

14 říjen, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Zbavte se svých problémů s našimi spreji

Zbavte se svých problémů s našimi spreji

Dnes zdvojnásobujeme počet CBD olejů pro lidi na 72 různých olejů. Dáváme vám na výběr z konopného, olivového či MCT oleje s přírodní pomerančovou, vanilkovou...

08 říjen, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
CBD produkty s ménì než 0,0% THC

CBD produkty s ménì než 0,0% THC

Konopné potraviny obsahující rùzné látky rostliny konopí v jejich originální èi zpracované formì se ve svìtì tìší zvyšující se popularitì. Více a více zemí, vlád...

16 září, 2019 4 minut stráveno čtením

Zobrazit více

CBD produkty s ménì než 0,0% THC

CBD produkty s ménì než 0,0% THC

Konopné potraviny obsahující rùzné látky rostliny konopí v jejich originální èi zpracované formì se ve svìtì tìší zvyšující se popularitì. Více a více zemí, vlád...

16 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
K dispozici je nyní nová kolekce CBD balzámù

K dispozici je nyní nová kolekce CBD balzámù

Dnes vám s hrdostí pøedstavujeme naši novou kolekci organických CBD balzámù dostupných v 30 ml èi testovací 2 ml velikosti. Tato nová kolekce ruènì vyrobených...

16 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
K dispozici je nyní 2,500 mg CBD olej v konopném èi olivovém oleji

K dispozici je nyní 2,500 mg CBD olej v konopném èi olivovém oleji

Nìkteøí zákazníci nás žádali o ještì silnìjší koncentraci našich organických CBD olejù, a to bez snížení jejich kvality a chuti. Poptávka po silnìjších produktech a...

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Vítejte v Itálii

Vítejte v Itálii

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Itálii od øíjna. Místní distributory jsme v Itálii mìli již nìjakou dobu, ale naším cílem vždy...

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Vítejte v Portugalsku

Vítejte v Portugalsku

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Portugalsku již více než tøí mìsíce. Již od zaèátku našeho pùsobení bylo naším cílem døíve èi...

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Expresní doruèení s UPS Express

Expresní doruèení s UPS Express

Dnes bychom vám rádi oznámili, že jsme uzavøeli dohodu s UPS, které bude nyní mít na starost tisíce našich objednávek od zákazníkù z celého svìta. ...

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!