ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Vítejte v Portugalsku

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Vítejte v Portugalsku

Náš tým pracuje na prezentaci produktù Formula Swiss v Portugalsku již více než tøí mìsíce. Již od zaèátku našeho pùsobení bylo naším cílem døíve èi pozdìji naše produkty prezentovat také v portugalštinì.

Dnes mùžeme koneènì otevøít dveøe našeho portugalského webshopu ve zjednodušené verzi. 

Náš pøekladatelský tým stále pracuje na pøekladu a pøidávání nových èlánkù a produktù do našeho portugalského webshopu. Dokonèení pøekladatelských prací mùžete oèekávat tento mìsíc. Pokud v našich pøekladech najdete nìjaké chyby èi pøeklepy, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Vítáme Portugalsko do Formula Swiss a tìsíme se, že našim portugalským zákazníkùm pomùžeme dosáhnout lepšího a zdravìjšího životního stylu.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Zprávy

Pokračujeme ve zvyšování kvality našich výrobků
Pokračujeme ve zvyšování kvality našich výrobků

27 červenec, 2021 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Připojili jsme se k The Vegan Society
Připojili jsme se k The Vegan Society

15 červenec, 2021 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Zahájili jsme certifikaci COSMOS ORGANIC pro kosmetiku
Zahájili jsme certifikaci COSMOS ORGANIC pro kosmetiku

15 červenec, 2021 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!