ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Nová akce: kupte osm produktù a získejte dva zdarma

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Nová akce: kupte osm produktù a získejte dva zdarma

Všimli jsme si, že se mnoho zákazníkù do našeho webshopu vrací a znovu kupuje ty stejné produkty. Této skuteènosti si vážíme, což jsme se rozhodli dokázat odmìnou za loajalitu zákazníkù FormulaSwiss.

Poèátkem tohoto týdne jsme spustili program automatického doruèování urèený pro zákazníky, kteøí mají zájem o automatické zasílání svých oblíbených produktù ve stanovených intervalech a se slevou 10-15%. Popularita tohoto programu rychle roste.

Dnes spouštíme naši kampaò kup 8 a získej 2 zdarma, do které jsme zaèali zaøazovat nìkolik produktù. Nemusíte dìlat nic speciálního, staèí si objednat produkty v našem webshopu oznaèené jako 8+2 a my vám do objednávky automaticky pøidáme dva produkty navíc zdarma.

S touto akcí ušetøíte pøi koupi svých oblíbených produktù 17% a nejlepší na tom je, že dopravu platíte pouze jednou.

Tato akce platí po omezenou dobu.

Pokud máte o této akci nìjaké otázky, kontaktujte nás prosím na support@formulaswiss.com.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!