Konsorcium EIHA pro nové potraviny

Jsme spoluzakladateli a akcionáři německého konsorcia EIHA Novel Food Consortium. Jako člen konsorcia žádáme také o status Novel Food ve Velké Británii pro některé naše výrobky v rámci Food Standards Agency (FSA).

Konzorcium EIHA Novel Food Consortium investuje přibližně 3,5 milionu eur na financování všech relevantních a bezprecedentních toxikologických studií CBD a THC a najalo renomovanou ChemSafe, aby tyto studie provedla.

Konzorcium EIHA Novel Food Consortium je jedinečné partnerství předních představitelů konopného průmyslu, kteří společně pracují na podpoře bezpečného používání potravinářských výrobků z konopí. Konsorcium bylo vytvořeno Evropskou asociací pro průmyslové konopí (EIHA) s cílem zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti a kvality pro celosvětový potravinářský průmysl založený na konopí.

Konzorcium tvoří členové EIHA, včetně zemědělců, zpracovatelů, výrobců a maloobchodníků. Členové konsorcia spolupracují, aby zajistili, že potravinářské výrobky vyrobené z konopí splňují nejvyšší standardy bezpečnosti a kvality. Za tímto účelem konsorcium vyvinulo několik iniciativ, včetně rozvoje osvědčených postupů, výzkumu a vývoje, vzdělávání a zajištění bezpečnosti a kvality výrobků.

Konzorcium rovněž spolupracuje s vnitrostátními a mezinárodními orgány pro bezpečnost potravin, aby zajistilo, že potravinářské výrobky z konopí splňují všechny platné bezpečnostní předpisy. Konsorcium se rovněž snaží zajistit, aby byly potravinářské výrobky získané z konopí řádně označeny a spotřebitelé tak znali možná zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s jejich konzumací.

Konzorcium EIHA Novel Food Consortium usiluje o to, aby potravinářské výrobky získané z konopí byly co nejbezpečnější a nejvýživnější. Spoluprací s vedoucími představiteli průmyslu, orgány pro bezpečnost potravin a spotřebiteli pomáhá konsorcium zajistit, aby byl celosvětový potravinářský průmysl založený na konopí bezpečný a udržitelný.

Přečtěte si více o Konzorciu EIHA pro nové potraviny.
Přečtěte si více o Evropské asociaci pro průmyslové konopí (EIHA).