ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

K dispozici je nyní 2,500 mg CBD olej v konopném èi olivovém oleji

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

K dispozici je nyní 2,500 mg CBD olej v konopném èi olivovém oleji

Nìkteøí zákazníci nás žádali o ještì silnìjší koncentraci našich organických CBD olejù, a to bez snížení jejich kvality a chuti. Poptávka po silnìjších produktech a vìtších nádobách pochází pøedevším ze zemí, kde se naše produkty používají jako lékaøské konopí.

Dnes vám hrdì pøedstavujeme dvì nové 2,500 mg verze našich nejprodávanìjších organických CBD olejù. 

Tyto dva nové CBD oleje jsou zcela totožné s již existujícími 300 a 2,000 mg variantami ve složení organických ingrediencí, celospektrového kanabinoidního profilu a metodì výroby, ale obsahují 2,500 mg (25%) našeho organického celospektrového CBD oleje smíchaného buï s organickým konopným èi olivovým olejem.

Prozatím omezená výroba

Prozatím jsme vyrobili 500 olejù obou variant a oèekáváme, že se prodají bìhem 1 až 2 týdnù.

Výrobu tìchto dvou nových olejù zvýšíme v èervnu, abychom zajistili dostatek dostupného zboží. Momentálnì jsou však tyto oleje dostupné na bázi kdo døív pøijde, ten døív mele a budoucí pøedobjednávky prozatím neakceptujeme.

Dostupné online a offline poèínaje dneškem

Nové CBD oleje jsou poèínaje dneškem dostupné v našich webshopech a prostøednictvím všech velkoobchodníkù a maloobchodních prodejen v Evropì, Asii a Americe.

Prohlédnìte si náš výbìr CBD olejù

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!