ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

K dispozici je nyní nová kolekce CBD balzámù

16 září, 2019 2 minut stráveno čtením

K dispozici je nyní nová kolekce CBD balzámù

Dnes vám s hrdostí pøedstavujeme naši novou kolekci organických CBD balzámù dostupných v 30 ml èi testovací 2 ml velikosti.

Tato nová kolekce ruènì vyrobených CBD krémù obsahuje pouze organické ingredience, mezi které patøí napøíklad ultrahydrataèní a omlazující kakaové máslo a extrakt zelených kávových bobù, které vaší pokožce jakožto pøírodní zdroj vitamínù a minerálù dodají potøebné živiny.

Tato kolekce obsahuje balzámy pøírodní, uklidòující, ovocné, pro citlivou pokožku, èokoládové, pro vegany a na tetování, což je speciálnì vyvinutý krém pro rychlejší hojení pokožky a zmírnìní jejího podráždìní, které ji zároveò umožní dýchat. Tento balzám na tetování mùže být použit bìhem šablonování i tetování a také pro následnou péèi.

Každý z tìchto CBD balzámù byl navržen pro specifické úèely a problémy.

Káva a èokoláda jsou skvìlou pochoutkou, ale ještì lepší jsou pro vaši pokožku. Kofein je bohatý na antioxidanty, pomáhá vyrovnat nerovnosti vaší pokožky, snížit její zarudnutí, otoky a podráždìní a vaší pokožku také omlazuje. CBD balzámy na vaší pokožce vytvoøí ochrannou bariéru, která v ní uzamkne vlhkost a zároveò jí dovolí dýchat.

Tyto organické CBD balzámy byly ve Švýcarsku pro pomìr kanabinoidù a jejich mikrobiologickou vhodnost dùkladnì testovány, analyzovány a dokumentovány.

Výrobky neobsahují žádná aditiva, konzervanty, barviva, vonné látky èi jiné škodlivé a dráždivé složky, jako jsou napøíklad parabeny, umìlá barviva, pesticidy, herbicidy, toxiny, tìžké kovy, rozpouštìdla a syntetické kanabinoidy.

Naše nové CBD balzámy si mùžete objednat zde

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.Také v Zprávy

Naše kosmetické výrobky jsou certifikovány společností The Vegan Society
Naše kosmetické výrobky jsou certifikovány společností The Vegan Society

03 říjen, 2021 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Získejte jeden nebo dva produkty zdarma s našimi novými balíčky
Získejte jeden nebo dva produkty zdarma s našimi novými balíčky

29 září, 2021 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Náš závazek udržitelnosti
Náš závazek udržitelnosti

28 září, 2021 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!