IG HANF - Švýcarská asociace pro konopí

Formula Swiss je hrdým členem švýcarské asociace The Swiss Cannabis Association.

Švýcarská asociace pro konopí (IG HANF) je nezisková organizace, která byla založena před více než 20 lety s cílem prosazovat legální regulaci konopí ve Švýcarsku. Organizace si klade řadu cílů, včetně zvyšování povědomí o výhodách konopí a lobbování za právní změny, které by usnadnily jeho užívání.

IG HANF je oborové sdružení švýcarských výrobců a obchodníků s konopnými produkty. Organizace se snaží propagovat léčebné přínosy konopí a také se zasazuje o dekriminalizaci jeho rekreačního užívání. Kromě toho usiluje o vytvoření regulovaného trhu s konopnými produkty ve Švýcarsku.

Organizace se rovněž snaží poskytovat vzdělávání a školení o rizicích a přínosech užívání konopí. Podporují také výzkum otázek souvisejících s konopím, jako jsou jeho účinky na veřejné zdraví a jeho potenciální dopad na ekonomiku.

Kromě své advokační činnosti se IG HANF zapojuje také do různých projektů a iniciativ. Nedávno zahájila kampaň zaměřenou na zvýšení povědomí o potenciálních zdravotních výhodách konopí a v současné době pracuje na projektu vývoje systému kontroly kvality švýcarských konopných produktů. Podílejí se také na řadě výzkumných projektů, včetně projektu zaměřeného na zkoumání možností využití konopí pro lékařské účely.

Kromě svých advokačních aktivit je IG HANF také součástí koalice skupin a organizací, které se zasazují o právní regulaci konopí ve Švýcarsku. Do této koalice patří organizace jako Švýcarský konopný institut, Švýcarská konopná asociace a Asociace konopného průmyslu.

IG HANF je důležitým hlasem ve švýcarském konopném hnutí a svou prací přispívá k pozitivním změnám ve švýcarském konopném průmyslu. Svým advokačním úsilím, výzkumnými projekty a iniciativami pomáhá prosazovat právní regulaci konopí ve Švýcarsku a vytvářet základy pro regulovaný trh s konopnými produkty v zemi.

Jsme hrdí na jejich úsilí jménem celého švýcarského konopného průmyslu.

Navštivte webové stránky IG Hanf