Evropská asociace pro průmyslové konopí (EIHA)

Formula Swiss je od roku 2018 hrdým členem Evropské asociace pro průmyslové konopí (EIHA).

Evropská asociace pro průmyslové konopí (EIHA) je nezisková organizace, která podporuje využívání konopí jako udržitelné plodiny v Evropě. Organizace EIHA byla založena v roce 2002 a sdružuje zemědělce, výrobce, výzkumné pracovníky a další zúčastněné strany v konopném průmyslu. Sdružení usiluje o zajištění nejvyšších standardů při produkci konopí a zasazuje se o uznání prospěšného využití a aplikací konopí.

EIHA se věnuje podpoře pěstování a zpracování konopí a aktivně se podílí na výzkumu a vývoji výrobků na bázi konopí. Organizace se snaží zajistit, aby pěstitelé konopí měli přístup k nejkvalitnějšímu konopnému osivu, a poskytuje jim technické poradenství, které potřebují k efektivnímu pěstování a zpracování konopí. EIHA rovněž zajišťuje, aby výrobky na bázi konopí splňovaly nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

EIHA také informuje tvůrce politik a veřejnost o potenciálu konopí jako udržitelné plodiny. Organizace se zasazuje o prosazování zákonů a předpisů, které umožní využití konopí jako zdroje potravin, vláken, paliva a léčiv. EIHA spolupracuje s evropskými vládami a Evropskou unií na vytváření politik, které pomohou podpořit rozvoj konopného průmyslu.

EIHA usiluje o to, aby konopný průmysl byl udržitelný a přínosný pro životní prostředí i hospodářství. Organizace podporuje rozvoj udržitelných výrobních postupů a vybízí k používání výrobků na bázi konopí.

EIHA je cenným zdrojem informací pro každého, kdo má zájem dozvědět se více o konopí a jeho potenciálu jako udržitelné plodiny. Organizace poskytuje množství informací o produkci, výzkumu a politice konopí a usiluje o to, aby toto odvětví mohlo plně využít svůj potenciál. Ať už jste zemědělci, výzkumní pracovníci, tvůrci politik nebo spotřebitelé, EIHA je neocenitelným zdrojem informací o potenciálu konopí.

Navštivte EIHA.org a dozvíte se více.
Přečtěte si o Konzorciu EIHA Novel Food