Co je to CBD? Kompletní průvodce výhod, použití a rizik CBD oleje a kanbidiolu

Co je to CBD? Kompletní průvodce výhod, použití a rizik CBD oleje a kanbidiolu

Nedávné vìdecké studie zjistily, že CBD olej disponuje širokým spektrem terapeutických a lékaøských benefitù. Èím více se o této látce a jejích úèincích dozvíme, tím...

16 srpen, 2019 18 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak olej CBD funguje? Kompletní průvodce k pochopení, jak CBD v lidském těle funguje

Jak olej CBD funguje? Kompletní průvodce k pochopení, jak CBD v lidském těle funguje

Kanabinoidy jsou pøirozenì produkovány v lidském tìle a jsou dùležité pro homeostázi. Jejich absence v tìle mùže vážnì ovlivnit naše zdraví a náladu. Výzkumníci ukázali...

16 srpen, 2019 24 minut stráveno čtením

Zobrazit více
CBD pro domácí zvířata? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD pomoci domácím mazlíčkům i jejich majitelům

CBD pro domácí zvířata? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD pomoci domácím mazlíčkům i jejich majitelům

V tomto článku vám popíšeme mnohé zdravotní benefity používání CBD pro vaše domácí mazlíčky a jak může CBD pomoci nejen domácím mazlíčkům, ale také jejich...

16 srpen, 2019 20 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Co jsou kanabinoidy? Kompletní průvodce kanabinoidy a jejich přínosy

Co jsou kanabinoidy? Kompletní průvodce kanabinoidy a jejich přínosy

V marihuanì se nalézá mnoho rùzných slouèenin, které hrají rùzné role. Terpeny napøíklad mají na starost chu a aroma. Chlorofyl v listech zase rostlinám poskytuje...

16 srpen, 2019 14 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Co je konopí, marihuana a konopí? Kompletní průvodce k pochopení CBD

Co je konopí, marihuana a konopí? Kompletní průvodce k pochopení CBD

Konopí, marihuana a kanabis vám mohou pøipadat jako ta stejná vìc, ale my vás ujišujeme, že se od sebe ve skuteènosti velmi liší. Konopí a...

16 srpen, 2019 28 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!