Veganská certifikace

Důvěryhodné veganské značení od Vegan Trademark.

Dokončili jsme veganskou certifikaci a registraci ochranné známky u The Vegan Society

Veganská ochranná známka je autentickým mezinárodním veganským standardem a spravuje ji The Vegan Society; charitativní organizace, která v roce 1944 vytvořila slovo "vegan".

Značka Vegan Trademark je celosvětově nejuznávanější a používá se pro více než 56 000 výrobků v 79 zemích. Veganská ochranná známka pomáhá uživatelům identifikovat, že výrobek neobsahuje živočišné složky, již od roku 1990.

První záznamy o výrobcích uvedených v jejich databázi najdete zde.

Proč registrujeme a certifikujeme naše výrobky

Všechny naše oleje jsou vyrobeny z přírodních rostlinných výtažků, takže jsou samozřejmě veganské. Někdo by mohl být toho názoru, že by nemělo být nutné dokládat a certifikovat veganský původ.

Vyrábíme více než 300 produktů, včetně krémů, balzámů, sér, olejů po holení, masážních olejů atd. Výrobky, u kterých se obvykle nelze plně spolehnout na to, že jsou 100% veganské. 

Více než 90 % veganů a vegetariánů hledá ověření veganství a 85 % z nich věří, že certifikace třetí stranou je důležitá. 

Jejich obavy a tuto záležitost bereme velmi vážně.

Standardy pro veganské ochranné známky

Řídíme se následujícími standardy.

Zvířata

Veganská společnost chápe slovo "zvíře" jako označení celé živočišné říše. To znamená všechny obratlovce a všechny mnohobuněčné bezobratlé živočichy. Slovo "zvíře" může označovat druh nebo jedince; podle potřeby se používá jako podstatné nebo přídavné jméno. Není-li uvedeno jinak, obvykle se tím myslí živočichové, kteří nejsou lidmi.

Zvířecí složky

Výroba a/nebo vývoj výrobku a jeho složek nesmí zahrnovat nebo zahrnovala použití jakéhokoli živočišného produktu, vedlejšího produktu nebo derivátu.

Testování na zvířatech

Vývoj a/nebo výroba výrobku a jeho složek nesmí zahrnovat nebo zahrnovala jakékoli zkoušky na zvířatech prováděné z podnětu společnosti nebo jejím jménem nebo stranami, nad nimiž má společnost účinnou kontrolu.

Geneticky modifikované organismy (GMO)

Vývoj a/nebo výroba GMO nesmí zahrnovat živočišné geny nebo látky živočišného původu. Výrobky předložené k registraci ochranné známky, které obsahují nebo mohou obsahovat jakékoli GMO, musí být jako takové označeny.

Kuchyňské a hygienické normy

Všechny pokrmy, které mají být označeny jako veganské, musí být připravovány odděleně od neveganských pokrmů. To znamená minimálně důkladné umytí povrchů a nádobí před jejich použitím pro veganskou kuchyni. Důrazně doporučujeme pořídit si k tomuto účelu samostatnou sadu čisticího náčiní.

Prosíme, abyste si uvědomili riziko křížové kontaminace z neveganských zdrojů ve vaší kuchyni nebo výrobní lince a aby držitel ochranné známky podnikl všechny rozumné a praktické kroky k její eliminaci.

V jakých zemích je ochranná známka Vegan registrována?

Naše ochranná známka Vegan se značkou "R" je registrována pro vaše použití v následujících zemích:

Austrálie, Kanada, Evropská unie, Hongkong, Indie, Japonsko, Ruská federace, Švýcarsko, Tchaj-wan, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy americké

EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

Ve všech ostatních zemích by se měla používat ochranná známka Vegan se značkou "TM".

Soubor marketingových nástrojů

Dokumentaci k ochranné známce Vegan s logy "R" og "TM" můžete získat zde.

Jakékoli použití ochranné známky spolu se značkou nebo výrobky Formula Swiss musí být před zveřejněním předem písemně schváleno.

Osvědčení o registraci

Veganská certifikace

Zdroje:

Průzkum mezi spotřebiteli pro The Vegan Society - ("Consumer Purchasing Habits") na vzorku 1000 dospělých osob ve Velké Británii a 1000 dospělých osob v USA - provedený online v období od 22. února do 3. března 2021.