ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Spustili jsme novou kolekci CBD olejù v konopném oleji

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Spustili jsme novou kolekci CBD olejù v konopném oleji

Dnes bychom vám rádi pøedstavili naši novou kolekci organických CBD olejù v organickém konopném oleji.

Konopný olej má oøechovou pøíchu a pochází ze syrových semínek rostliny konopí. Díky omega 3,6 a proteinu se jedná o velmi populární potravinový a kosmetický doplnìk.

Konopný olej je skvìlý pro hormonální rovnováhu, problémy s pokožkou a regenerací, snížení hladiny cholesterolu a mnoho dalšího. O mnoha benefitech konopného oleje si mùžete pøeèíst více v našem blogu.

Konopný olej má silnìjší chu rostliny konopí, takže pokud chu našich produktù v olivovém oleji považujete za silnou, použití produktù s konopným olejem vám kvùli jeho silné chuti nedoporuèujeme.

Tyto nové produkty pøichází v novém modrém designu štítku a krabièky a momentálnì jsou dostupné v koncentracích 3% (300 mg), 5% (500 mg), 10% (1.000 mg), 15% (1.500 mg) a 20% (2.000 mg). Naši kolekci produktù pro domácí mazlíèky také mìníme z olivového oleje na konopný olej.

Organický konopný olej je finanènì mnohem nároènìjší na výrobu než organický olivový olej, ale naši novou øadu produktù s konopným olejem pøedstavujeme se stejnými cenami jako tu s olejem olivovým, èímž vás chceme motivovat k jejímu vyzkoušení.

Tìšíme se na vaší upøímnou zpìtnou vazbu. Neváhejte nás prosím kontaktovat na marketing@formulaswiss.com a podìlte se s námi o váš názor.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!