Argecanna

ARGE CANNA je rakouské neziskové sdružení, které podporuje pacienty užívající léčebné konopí nebo se o něj zajímající.

Mezi cíle organizace patří zvyšování povědomí o léčebných schopnostech a léčivém potenciálu konopí, rozšiřování úhrady konopných léčiv ze zdravotního pojištění a snižování cen konopných produktů.

ARGE CANNA poskytuje individuální poradenství a podporu pacientům, lobbuje za zájmy pacientů, vypracovává výzkumné projekty a studie, shromažďuje vědecká data atd.

Právní situace v Rakousku

V Rakousku se na konopí vztahují ustanovení zákona o omamných látkách (SMG). Klasifikace konopí jako návykové látky vychází z Úmluvy OSN o omamných látkách. Nabývání, držení, výroba, dovoz, vývoz nebo darování či předání konopí jiné osobě je trestným činem. Konzumace by neměla být trestná, ale v praxi je kriminalizována i spotřeba, protože jde téměř vždy ruku v ruce s držením.

Výjimku pro výrobu léčebného konopí má pouze Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES). AGES je vlastněna Rakouskou republikou, zastoupenou spolkovými ministry zdravotnictví a zemědělství. Od novely zákona z roku 2008 smí AGES pěstovat léčebné konopí a předávat ho oprávněným zákazníkům, obvykle společnostem z farmaceutického průmyslu. Za tímto účelem byl v roce 2008 změněn §6a. Na produkci léčebného konopí tak existuje monopol rakouského státu.

Hrdý člen od roku 2018

Formula Swiss poskytuje finanční podporu společnosti ARGE CANNA od roku 2018.

Navštivte stránky Arge-Canna.at