Certifikace GMP a ISO

Naše společnost se již mnoho let řídí správnou výrobní praxí (GMP) a oficiální normou ISO 22716-2007 a v roce 2019 získala oficiální certifikát.

Co je to správná výrobní praxe (GMP)?

Správná výrobní praxe (GMP) je systém, který zajišťuje, aby byly výrobky důsledně vyráběny a kontrolovány podle definovaných norem kvality. Je navržen tak, aby minimalizoval rizika spojená s jakoukoli výrobou, která nelze eliminovat testováním konečného výrobku. Naším cílem je zajistit, aby naše výrobky byly bezpečné a měly nejvyšší kvalitu.

SVP zahrnuje všechny aspekty výroby od výchozích materiálů (semen, rostlin, půdy atd.), prostor a vybavení až po školení a osobní hygienu zaměstnanců. Pro každý proces, který by mohl ovlivnit kvalitu konečného produktu, jsou nezbytné podrobné písemné postupy. Musí existovat systémy, které poskytnou zdokumentovaný důkaz, že správné postupy jsou důsledně dodržovány v každém kroku výrobního procesu - při každé výrobě produktu.

Správná výrobní praxe (GMP) je pro kosmetiku povinná.

Pro mnohé je překvapivé, že správná výrobní praxe (GMP) kosmetických výrobků je v EU povinná a v mnoha dalších zemích, například ve Spojených státech, je velmi doporučována.

Nařízení o kosmetických přípravcích (ES) č. 1223/2009 vyžaduje, aby všechny kosmetické přípravky uváděné na evropský trh splňovaly požadavky správné výrobní praxe (GMP) stanovené normou ISO 22716.

Nařízení vyžaduje, abychom do souboru informací o výrobku (PIF) přidali prohlášení o shodě spojené s výrobním zařízením.

Co je to norma ISO 22716?

Norma ISO 22716 definuje kvalitu a reprodukovatelnost kosmetických výrobků, které se nacházejí na evropském trhu. Výrobky musí být v souladu se SVP a nařízením 1223/2009.

Naše norma zahrnuje následující:
 • Zaměstnanci
 • Prostory
 • Zařízení
 • suroviny a obalové materiály
 • Výrobu
 • Hotové výrobky
 • Interní a externí testování
 • Ošetření nespecifikovaných výrobků a odchylek
 • Odpad a vedlejší produkty
 • Subdodávky atd.
 • Stížnosti a stažení z trhu.
 • Řízení změn
 • Interní audit
 • Služba kvality
 • Dokumentace

Auditor a časový plán

Náš proces implementace normy GMP a ISO 22716-2007 začal na začátku roku 2019 a SBD jej dokončila v lednu 2020.

Naše implementace standardu je oficiálně notářsky ověřena ve švýcarském Zugu.