Prohlášení

Prosím, přečtěte si toto pečlivě před objednáním produktů z našeho internetového obchodu.

Na našem webu odkazujeme na mnoho externích zdrojů a přinášíme zprávy z celosvětového průmyslu s konopím na naši platformu. Využíváme obsah od poskytovatelů třetích stran, včetně nezávislých spisovatelů a novinářů. Je důležité zdůraznit, že neověřujeme ani neručíme za přesnost informací poskytovaných těmito externími zdroji.

Informace a zprávy prezentované na našem webu jsou určeny pouze pro obecné informační účely a nejsou přímo spojeny s našimi produkty. Naši čtenáři by měli mít na paměti, že ačkoli mohou být obsahy relevantní a informativní, neměly by být interpretovány jako doporučení nebo schválení z naší strany.

Vyzýváme naše uživatele, aby byli vždy kritičtí a opatrní s informacemi, zejména pokud pocházejí z externích zdrojů. Je na zodpovědnosti jednotlivce posoudit věrohodnost a přesnost informací předtím, než se na nich založí rozhodnutí.

Naše platforma slouží jako most k zpřístupnění rozmanitých perspektiv a zpráv z průmyslu s konopím, avšak neposkytuje žádnou záruku pro přesnost nebo spolehlivost těchto informací.

Naše produkty nejsou určeny k diagnostice, léčbě, uzdravování nebo prevenci jakýchkoliv nemocí. Je vždy vhodné poradit se s lékařem, aby se prodiskutovaly možné interakce nebo jiné potenciální komplikace před použitím produktu.

Nevyjadřujeme žádná zdravotní tvrzení o našich produktech a doporučujeme konzultaci s kvalifikovaným lé kařem před použitím našich produktů nebo vytvořením léčebného plánu pro jakékoli nemoci nebo neduhy.

Zvláště těhotné ženy, kojící matky, chronicky nemocní, starší lidé nebo osoby mladší 18 let by měli v případě zdravotních problémů, jako jsou kožní podráždění, konzultovat lékaře.

Výsledky prezentované na této webové stránce nemusí platit pro všechny jedince.

Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za nesprávné použití, sebediagnostiku a/nebo léčbu s našimi produkty. Naše produkty by neměly být zaměňovány s léky na předpis a nejsou náhradou za lékařsky dohlíženou terapii. Pokud máte podezření, že trpíte klinickými nedostatky, poraďte se s licencovaným, kvalifikovaným lékařem.

Tuto webovou stránku a její obsah poskytujeme bez jakékoliv záruky a neposkytujeme žádná prohlášení nebo záruky týkající se této webové stránky nebo jejího obsahu. Pokud to není na této webové stránce výslovně uvedeno, nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s používáním této webové stránky. To zahrnuje komplexní omezení odpovědnosti pro všechny typy škod, včetně (ale nejen) kompenzačních, přímých, nepřímých nebo následných škod, ztráty dat, příjmů nebo zisku, ztráty nebo poškození majetku a nároků třetích stran.