ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

These articles were written by various independent authors based on research, studies and third-party articles. The contents do not reflect the opinion of Formula Swiss AG and we make no health claims that the use of CBD is subordinated to the dietary supplement or can cure diseases. Click here to read our full disclaimer.
Evropská Unie legalizovala použití přírodních kanabinoidů v kosmetice

Evropská Unie legalizovala použití přírodních kanabinoidů v kosmetice

Dlouho jsme bojovali proti, podle nás a mnoha dalších konopných výrobců ve Švýcarsku, špatným klasifikacím konopných produktů v Evropské Unii. Extrakt z listů Cannabis sativa...

31 říjen, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Slovinsko zakazuje CBD potom, co produkty místních výrobcù zpùsobili otravu nìkolika dìtí

Slovinsko zakazuje CBD potom, co produkty místních výrobcù zpùsobili otravu nìkolika dìtí

Slovinská vláda jako vùbec první v Evropské Unii zaujala stanovisko EFSA a vyslala inspektory ke všem výrobcùm marihuany s jasným stanoviskem zastavit prodej CBD a...

14 říjen, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Panel Spojených Národů zveřejnil první posudek marihuany

Panel Spojených Národů zveřejnil první posudek marihuany

Komise Světové zdravotnické organizace (WHO) bude posuzovat status marihuany v mezinárodním zákoně. Stejná komise nedávno vydala dokument, ve kterém jsou vyzdviženy pozitivní hodnoty a technické...

14 říjen, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Průmyslové konopí hraje důležitou roli při snižování celosvětového znečištění CO2

Průmyslové konopí hraje důležitou roli při snižování celosvětového znečištění CO2

Podle Hemp Copenhagen bylo vědecky prokázáno, že průmyslové konopí absorbuje více CO2 na hektar než jakýkoliv les či jiná komerční plodina. Jeden hektar průmyslového konopí...

14 říjen, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Surovina v konopí by jednoho dne mohla nahradit antibiotika

Surovina v konopí by jednoho dne mohla nahradit antibiotika

Autoøi nedávno publikované studie vzhledem k neustálé snaze vìdcù vylepšovat antibiotika (z dùvodu zvyšující se odolnosti bakterií) konstatovali, že surovina obsažená v rostlinì konopí by...

07 říjen, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Švýcarsko pracuje na legalizaci lékaøské marihuany

Švýcarsko pracuje na legalizaci lékaøské marihuany

Švýcarská vláda chce pacientùm usnadnit získání a používání lékaøské marihuany a navrhuje legalizaci pøedpisù lékaøského konopí pro léèbu pacientù trpících rakovinou èi jinými závažnými chorobami...

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Thajsko schválilo CBD pro lékaøské úèely

Thajsko schválilo CBD pro lékaøské úèely

Legalizace používání a pìstování marihuany v Thajsku se stala nejdiskutovanìjším tématem poslední doby. Rùzné produkty (napøíklad CBD olej èi tablety) získaly díky své efektivitì pro...

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Svìtová zdravotnická organizace hlásí historické zmìny týkající se konopí

Svìtová zdravotnická organizace hlásí historické zmìny týkající se konopí

Rok 2019 se jeví jako rok, kdy konopí koneènì získá klasifikaci, kterou si bezesporu zaslouží. Tato rostlina bude oproštìna od legislativních pout, která svazovala potøebný...

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!