Kanabinoidy

Co jsou kanabinoidy?

Co jsou kanabinoidy? Vše, co potřebujete vědět ...

Co jsou kanabinoidy? 1. Úvod do kanabinoidů Kanabinoidy jsou skupina aktivních sloučenin nalezených v rostlině konopí. Tyto přírodní látky jsou zodpovědné za mnoho účinků konopí, od psychoaktivního účinku spojeného s...

Co jsou kanabinoidy? Vše, co potřebujete vědět ...

Co jsou kanabinoidy? 1. Úvod do kanabinoidů Kanabinoidy jsou skupina aktivních sloučenin nalezených v rostlině konopí. Tyto přírodní látky jsou zodpovědné za mnoho účinků konopí, od psychoaktivního účinku spojeného s...

Co je to kanabidiol?

Co je to kanabidiol?

Toto je základní pøíruèka k pochopení, co vlastnì kanabidiol je. CBD je zkratka pro kanabidiol. CBD je jedním z hlavních kanabinoidù obsažených v rostlinì konopí. Lékaøská marihuana a výzkum zamìøující...

Co je to kanabidiol?

Toto je základní pøíruèka k pochopení, co vlastnì kanabidiol je. CBD je zkratka pro kanabidiol. CBD je jedním z hlavních kanabinoidù obsažených v rostlinì konopí. Lékaøská marihuana a výzkum zamìøující...

Co je to "efekt skupiny" u konopí?

Co je to "efekt skupiny" u konopí?

The Entourage Effect: Komplexní průvodce Konopí se pro léčebné i rekreační účely používá již po staletí. Teprve ve 20. století však vědci začali odhalovat, jak konopné sloučeniny působí na lidský...

Co je to "efekt skupiny" u konopí?

The Entourage Effect: Komplexní průvodce Konopí se pro léčebné i rekreační účely používá již po staletí. Teprve ve 20. století však vědci začali odhalovat, jak konopné sloučeniny působí na lidský...

CBN - Kanabinol

CBN - Kanabinol

Úvod Každý, kdo se alespoň trochu zajímá o konopí, již jistě slyšel o pojmu kanabinol. Kanabinol (CBN) je fytokanabinoid, který se na rozdíl od svých mnoha příbuzných netvoří v konopí....

CBN - Kanabinol

Úvod Každý, kdo se alespoň trochu zajímá o konopí, již jistě slyšel o pojmu kanabinol. Kanabinol (CBN) je fytokanabinoid, který se na rozdíl od svých mnoha příbuzných netvoří v konopí....

CBC - Kanabichromen

CBC - Kanabichromen

Úvod Kanabichromen (CBC) je jeden z více než 100 kanabinoidù nalézajících se v rostlinách konopí. Stejnì jako vìtšina jeho pøíbuzných, ani kanabichromen nemá žádné psychoaktivní úèinky. Aèkoliv je CBC jedním...

CBC - Kanabichromen

Úvod Kanabichromen (CBC) je jeden z více než 100 kanabinoidù nalézajících se v rostlinách konopí. Stejnì jako vìtšina jeho pøíbuzných, ani kanabichromen nemá žádné psychoaktivní úèinky. Aèkoliv je CBC jedním...

CBDV - Kanabidivarin

CBDV - Kanabidivarin

Úvod Co se molekulární struktury týèe, kanabinoid kanabidivarin (CBDV) se velmi podobá svému pøíbuznému, CBD. Oba tyto kanabinoidy sdílí stejný rodokmen a jsou si velmi blízké. CBDV je stejnì jako...

CBDV - Kanabidivarin

Úvod Co se molekulární struktury týèe, kanabinoid kanabidivarin (CBDV) se velmi podobá svému pøíbuznému, CBD. Oba tyto kanabinoidy sdílí stejný rodokmen a jsou si velmi blízké. CBDV je stejnì jako...

CBD - Kanabidiol

CBD - Kanabidiol

Úvod Tento fytokanabinoid z rostliny konopí si v nedávných letech kolem sebe vytvořil pořádné renomé a již nějakou dobu neplatí, že je pouze ve stínu svého o trochu známějšího bratra,...

CBD - Kanabidiol

Úvod Tento fytokanabinoid z rostliny konopí si v nedávných letech kolem sebe vytvořil pořádné renomé a již nějakou dobu neplatí, že je pouze ve stínu svého o trochu známějšího bratra,...

CBG (Kanabigerol)

CBG (Kanabigerol)

Kanabigerol Kanabigerol (CBG) je fytokanabinoid, který se nachází v celé øadì konopných rostlin. Tato molekula se skládá z uhlíku, kyslíku a vodíku. Nejvyšší koncentrace CBG mùžeme najít v indické odrùdì...

CBG (Kanabigerol)

Kanabigerol Kanabigerol (CBG) je fytokanabinoid, který se nachází v celé øadì konopných rostlin. Tato molekula se skládá z uhlíku, kyslíku a vodíku. Nejvyšší koncentrace CBG mùžeme najít v indické odrùdì...

CBGV - Kanabigerivarin

CBGV - Kanabigerivarin

Úvod CBGV je zkratkou pro fytokanabinoid kanabigerivarin, který pochází z rostliny konopí. Kanabigerivarin se váže na CB1 receptory bunìk v periferní a centrální nervové soustavì u lidí a savcù. Tyto...

CBGV - Kanabigerivarin

Úvod CBGV je zkratkou pro fytokanabinoid kanabigerivarin, který pochází z rostliny konopí. Kanabigerivarin se váže na CB1 receptory bunìk v periferní a centrální nervové soustavì u lidí a savcù. Tyto...

Anandamid a 2-AG - dva důležité endokanabinoidy

Anandamid a 2-AG - dva důležité endokanabinoidy

Úvod Většina známých kanabinoidů pochází z rostliny konopí, a proto se jim primárně říká fytokanabinoidy. Tyto kanabinoidy na lidské tělo působí prostřednictvím receptorů CB1 a CB2 našeho endokanabinoidního systému. Za...

Anandamid a 2-AG - dva důležité endokanabinoidy

Úvod Většina známých kanabinoidů pochází z rostliny konopí, a proto se jim primárně říká fytokanabinoidy. Tyto kanabinoidy na lidské tělo působí prostřednictvím receptorů CB1 a CB2 našeho endokanabinoidního systému. Za...

THC - tetrahydrokanabinol

THC - tetrahydrokanabinol

Úvod THC je zkratkou pro tetrahydrokanabinol, což je nejznámější kanabinoid ze všech fytokanabinoidů. Jedná se o bezbarvý olej, který se řadí do třídy antiemetik. Díky svým psychoaktivním účinkům je THC...

THC - tetrahydrokanabinol

Úvod THC je zkratkou pro tetrahydrokanabinol, což je nejznámější kanabinoid ze všech fytokanabinoidů. Jedná se o bezbarvý olej, který se řadí do třídy antiemetik. Díky svým psychoaktivním účinkům je THC...