Kanabinoidy

Historie THC

Historie THC

THC, známý také jako tetrahydrokanabinol, je hlavní psychoaktivní sloučenina nalezená v rostlině konopí. S historií sahající tisíce let bylo konopí používáno lidmi jak pro léčebné, tak rekreační účely. Jeho pěstování...

Historie THC

THC, známý také jako tetrahydrokanabinol, je hlavní psychoaktivní sloučenina nalezená v rostlině konopí. S historií sahající tisíce let bylo konopí používáno lidmi jak pro léčebné, tak rekreační účely. Jeho pěstování...

Které kanabinoidy vyvolávají psychoaktivní účinky?

Které kanabinoidy vyvolávají psychoaktivní účinky?

Psychoaktivní účinky konopí jsou převážně připisovány specifickým kanabinoidům obsaženým v rostlině. Tyto kanabinoidy interagují s endokanabinoidním systémem těla a produkují různé účinky na náladu, vnímání a kognitivní funkce. Klíčové informace:...

Které kanabinoidy vyvolávají psychoaktivní účinky?

Psychoaktivní účinky konopí jsou převážně připisovány specifickým kanabinoidům obsaženým v rostlině. Tyto kanabinoidy interagují s endokanabinoidním systémem těla a produkují různé účinky na náladu, vnímání a kognitivní funkce. Klíčové informace:...

Co jsou kanabinoidy?

Co jsou kanabinoidy? Vše, co potřebujete vědět ...

Co jsou kanabinoidy? Úvod do kanabinoidů Kanabinoidy jsou skupina aktivních sloučenin nalezených v rostlině konopí. Tyto přírodní látky jsou zodpovědné za mnoho účinků konopí, od psychoaktivního účinku spojeného s THC...

Co jsou kanabinoidy? Vše, co potřebujete vědět ...

Co jsou kanabinoidy? Úvod do kanabinoidů Kanabinoidy jsou skupina aktivních sloučenin nalezených v rostlině konopí. Tyto přírodní látky jsou zodpovědné za mnoho účinků konopí, od psychoaktivního účinku spojeného s THC...

Co je CBN (kanabinol)?

Co je CBN (kanabinol)?

Jako nadšenec do konopí jste možná obeznámeni s oblíbenými kanabinoidy, jako jsou THC a CBD. Tyto sloučeniny často získávají pozornost díky svým významným účinkům. Nicméně, víte, že v rostlině konopí...

Co je CBN (kanabinol)?

Jako nadšenec do konopí jste možná obeznámeni s oblíbenými kanabinoidy, jako jsou THC a CBD. Tyto sloučeniny často získávají pozornost díky svým významným účinkům. Nicméně, víte, že v rostlině konopí...

Molekulární 2D obraz CBG

Co je CBG (Kanabigerol)?

CBG, neboli Kanabigerol, je neintoxikující kanabinoid nalezený v konopí a rostlinách Cannabis Sativa. Jako ne-psychoaktivní sloučenina nabízí řadu potenciálních přínosů bez vyvolání pocitů opojení. Výzkumníci, jako jsou Gaoni a Mechoulam,...

Co je CBG (Kanabigerol)?

CBG, neboli Kanabigerol, je neintoxikující kanabinoid nalezený v konopí a rostlinách Cannabis Sativa. Jako ne-psychoaktivní sloučenina nabízí řadu potenciálních přínosů bez vyvolání pocitů opojení. Výzkumníci, jako jsou Gaoni a Mechoulam,...

Co je THC (tetrahydrokanabinol)?

Co je THC (tetrahydrokanabinol)?

THC, neboli Tetrahydrokanabinol, je hlavní psychoaktivní sloučenina nalezená v rostlině konopí, zodpovědná za vyvolání pocitu "nalité hlavy". Při prozkoumávání světa konopí, ať už pro léčebné nebo rekreační účely, je důležité...

Co je THC (tetrahydrokanabinol)?

THC, neboli Tetrahydrokanabinol, je hlavní psychoaktivní sloučenina nalezená v rostlině konopí, zodpovědná za vyvolání pocitu "nalité hlavy". Při prozkoumávání světa konopí, ať už pro léčebné nebo rekreační účely, je důležité...

Molekulární struktura HHC

Co je HHC (hexahydrokanabinol)?

HHC, též známý jako hexahydrokanabinol, je hydrogenovaný derivát tetrahydrokanabinolu (THC). Jedná se o přírodní fyto kanabinoid, který byl vzácně identifikován v Cannabis sativa nebo vyrobený synteticky. Podobně jako THC, HHC...

Co je HHC (hexahydrokanabinol)?

HHC, též známý jako hexahydrokanabinol, je hydrogenovaný derivát tetrahydrokanabinolu (THC). Jedná se o přírodní fyto kanabinoid, který byl vzácně identifikován v Cannabis sativa nebo vyrobený synteticky. Podobně jako THC, HHC...

Co je CBD (kanabidiol)?

Co je CBD (kanabidiol)?

CBD, což je zkratka pro kanabidiol, je sloučenina získávaná z rostliny konopí, která v posledních letech získala značnou popularitu pro svůj potenciál prospěšně působit na organismus. Je důležité poznamenat, že...

Co je CBD (kanabidiol)?

CBD, což je zkratka pro kanabidiol, je sloučenina získávaná z rostliny konopí, která v posledních letech získala značnou popularitu pro svůj potenciál prospěšně působit na organismus. Je důležité poznamenat, že...

Co je to kanabidiol?

Co je to kanabidiol?

Toto je základní pøíruèka k pochopení, co vlastnì kanabidiol je. CBD je zkratka pro kanabidiol. CBD je jedním z hlavních kanabinoidù obsažených v rostlinì konopí. Lékaøská marihuana a výzkum zamìøující...

Co je to kanabidiol?

Toto je základní pøíruèka k pochopení, co vlastnì kanabidiol je. CBD je zkratka pro kanabidiol. CBD je jedním z hlavních kanabinoidù obsažených v rostlinì konopí. Lékaøská marihuana a výzkum zamìøující...

Co je to "efekt skupiny" u konopí?

Co je to "efekt skupiny" u konopí?

The Entourage Effect: Komplexní průvodce Konopí se pro léčebné i rekreační účely používá již po staletí. Teprve ve 20. století však vědci začali odhalovat, jak konopné sloučeniny působí na lidský...

Co je to "efekt skupiny" u konopí?

The Entourage Effect: Komplexní průvodce Konopí se pro léčebné i rekreační účely používá již po staletí. Teprve ve 20. století však vědci začali odhalovat, jak konopné sloučeniny působí na lidský...

CBC - Kanabichromen

CBC - Kanabichromen

Úvod Kanabichromen (CBC) je jeden z více než 100 kanabinoidù nalézajících se v rostlinách konopí. Stejnì jako vìtšina jeho pøíbuzných, ani kanabichromen nemá žádné psychoaktivní úèinky. Aèkoliv je CBC jedním...

CBC - Kanabichromen

Úvod Kanabichromen (CBC) je jeden z více než 100 kanabinoidù nalézajících se v rostlinách konopí. Stejnì jako vìtšina jeho pøíbuzných, ani kanabichromen nemá žádné psychoaktivní úèinky. Aèkoliv je CBC jedním...

CBDV - Kanabidivarin

CBDV - Kanabidivarin

Úvod Co se molekulární struktury týèe, kanabinoid kanabidivarin (CBDV) se velmi podobá svému pøíbuznému, CBD. Oba tyto kanabinoidy sdílí stejný rodokmen a jsou si velmi blízké. CBDV je stejnì jako...

CBDV - Kanabidivarin

Úvod Co se molekulární struktury týèe, kanabinoid kanabidivarin (CBDV) se velmi podobá svému pøíbuznému, CBD. Oba tyto kanabinoidy sdílí stejný rodokmen a jsou si velmi blízké. CBDV je stejnì jako...

Co jsou kanabinoidy? Kompletní průvodce kanabinoidy a jejich přínosy

Co jsou kanabinoidy? Kompletní průvodce kanabin...

V marihuanì se nalézá mnoho rùzných slouèenin, které hrají rùzné role. Terpeny napøíklad mají na starost chu a aroma. Chlorofyl v listech zase rostlinám poskytuje jejich zelenou barvu. Nejdùležitìjšími slouèeninami...

Co jsou kanabinoidy? Kompletní průvodce kanabin...

V marihuanì se nalézá mnoho rùzných slouèenin, které hrají rùzné role. Terpeny napøíklad mají na starost chu a aroma. Chlorofyl v listech zase rostlinám poskytuje jejich zelenou barvu. Nejdùležitìjšími slouèeninami...

CBGV - Kanabigerivarin

CBGV - Kanabigerivarin

Úvod CBGV je zkratkou pro fytokanabinoid kanabigerivarin, který pochází z rostliny konopí. Kanabigerivarin se váže na CB1 receptory bunìk v periferní a centrální nervové soustavì u lidí a savcù. Tyto...

CBGV - Kanabigerivarin

Úvod CBGV je zkratkou pro fytokanabinoid kanabigerivarin, který pochází z rostliny konopí. Kanabigerivarin se váže na CB1 receptory bunìk v periferní a centrální nervové soustavì u lidí a savcù. Tyto...

Anandamid a 2-AG - dva důležité endokanabinoidy

Anandamid a 2-AG - dva důležité endokanabinoidy

Úvod Většina známých kanabinoidů pochází z rostliny konopí, a proto se jim primárně říká fytokanabinoidy. Tyto kanabinoidy na lidské tělo působí prostřednictvím receptorů CB1 a CB2 našeho endokanabinoidního systému. Za...

Anandamid a 2-AG - dva důležité endokanabinoidy

Úvod Většina známých kanabinoidů pochází z rostliny konopí, a proto se jim primárně říká fytokanabinoidy. Tyto kanabinoidy na lidské tělo působí prostřednictvím receptorů CB1 a CB2 našeho endokanabinoidního systému. Za...