Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

Vítejte v našem webshopu.

Laskavě vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující všeobecné obchodní podmínky a také naše zásady ochrany osobních údajů, které podrobně popisují vaše používání našich webových stránek.

Přístupem na naše webové stránky a jejich prohlížením souhlasíte s našimi všeobecnými obchodními podmínkami v jejich plném rozsahu. Nákupem v našem webshopu souhlasíte, že jste si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetli, a že s nimi souhlasíte v jejich plném rozsahu. Pokud s těmito obchodními podmínkami z nějakého důvodu nesouhlasíte, naše webové stránky vůbec nenavštěvujte a místo toho nás kontaktujte pro další informace.

Vyhrazujeme si právo naše obchodní podmínky pravidelně aktualizovat bez nutnosti o tom kontaktovat naše zákazníky. Aktuální všeobecné obchodní podmínky naleznete zde.

Tento internetový obchod je vlastněn společností Formula Swiss UK Ltd., 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, Anglie.

Výše uvedená společnost je vaší smluvní protistranou v souvislosti s jakýmikoliv problémy specifických produktů.

2. Právní podklad dohody o poskytování služeb

Používáním našich webových stránek garantujete, že jste starší 18 let, jste v očích zákona plnoletou osobou a můžete s naší společností uzavřít právně závaznou dohodu. Dále také souhlasíte s našimi všeobecnými obchodními podmínkami v jejich celém rozsahu. Pokud jakékoliv z těchto podmínek nesplňujete, je vám zakázáno navštěvovat naše webové stránky, využívat jejich funkce, kupovat naše produkty, nebo jinak využívat námi poskytované služby.

DŮLEŽITÉ! Pro osoby mladší 18 let nebo osoby konající jménem jiné právnické osoby je vytvoření objednávky našeho zboží či služeb protizákonné a může vést k trestnímu stíhání.

3. Osobní údaje

Vaše osobní údaje chráníme a nakládáme s nimi důvěrně. Vaše osobní údaje nepředáváme ani neprodáváme třetím stranám.

4. Ochranné známky & copyright

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem a všechna práva jsou na něj vyhrazena.

Informace na této webové stránce, mimo jiné včetně textu, obrázků a zvuku, nesmí být, s výjimkou striktně soukromého použití, kopírovány, přenášeny, distribuovány nebo uchovávány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Formula Swiss UK Ltd. Veškerá loga, značky, firemní loga a ochranné známky použité na těchto stránkách jsou výhradním vlastnictvím společnosti Formula Swiss UK Ltd. Jakékoliv použití našich ochranných známek je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Formula Swiss UK Ltd.

Je zakázáno prodávat naše výrobky jakékoli třetí straně bez našeho písemného souhlasu a tento souhlas může být kdykoliv bez předchozího oznámení odvolán. Jakékoliv porušení výše stanoveného povede k trestnímu stíhání.

5. Správné používání našich webových stránek

Používání těchto webových stránek nebo přístup na ně za účelem poškození, odepření nebo omezení přístupu je protizákonné. Kopírování, ukládání, přenos, odesílání, používání, publikování, distribuce materiálu, nebo systematické shromažďování informací z této webové stránky jakýmkoliv jiným způsobem je bez písemného souhlasu zakázáno.

6. Obsah vytvořený uživatelem

Veškerý obsah vytvořený uživateli na tomto webu je majetkem jeho vlastníků. Pokud na těchto webových stránkách sdílíte komentáře, obrázky, videa nebo jejím prostřednictvím jinak komunikujete, souhlasíte také s tím, že majitelům těchto webových stránek udělujete bezvýhradná a bezplatná práva na produkci, překlad nebo distribuci tohoto obsahu pro stávající nebo budoucí obchodní účely. Příkladem takového obsahu může být prohlášení zákazníků, recenze produktů, odpovědi na dotazníky atd.

7. Právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

Z hygienických a zdravotních důvodů nepřijímáme vrácení potravinových doplňků či jiných produktů osobní péče. Pro jakékoliv jiné zboží nabízíme 14 denní lhůtu na vrácení, pokud je nám zboží bezpečně vráceno v neotevřeném obalu a v nepoškozeném stavu tak, aby se dalo znovu prodat.

8. Garance a záruka

Za kvalitu našich výrobků ručíme. Doporučujeme vám, abyste u každého výrobku postupovali dle přiložených instrukcí.

9. Prohlášení

Tímto se vzdáváte veškerých práv, která nás zavazují k odpovědnosti za jakékoliv ztráty, škody, zástavní práva, dodatečné náklady, mimo jiné včetně právních nákladů spojených s používáním této webové stránky nebo produktů, které jsou na ní inzerovány. Tímto se zavazujete používat naše produkty pouze způsobem, který je v souladu se zdravým rozumem a vždy v souladu s dodanými příručkami a instrukcemi v nich uvedenými.
Veškeré informace na těchto webových stránkách existují pouze za účelem informování a vycházejí ze subjektivních odhadů a hodnocení. Neměli byste činit rozhodnutí, která jsou založena pouze na informacích uvedených na těchto webových stránkách.

DŮLEŽITÉ! Doporučujeme vám, abyste se ohledně jakýchkoli otázek týkajících se hubnutí, změny stravy nebo užívání pilulek na hubnutí poradili se svým lékařem. To samé platí pro otázky týkající se názorů a prohlášení vyjádřených na těchto stránkách. Naše výrobky nejsou prodávány za účelem léčení nemocí a chorob a měli by je užívat pouze lidé, kteří jsou již zdraví. Konzumace a užívání určitých produktů může mít škodlivé účinky v souvislosti s alkoholem, těžkou obezitou, těhotenstvím nebo nemocemi životního stylu. Pokud budete chtít společně s našimi výrobky používat jiné výrobky nebo léky, měli byste se předtím vždy poradit se svým lékařem.

DŮLEŽITÉ! Za užívání našich produktů přebíráte plnou odpovědnost. Nejsme odpovědní za menší efekt výrobků, než jste vy sami očekávali.

Všechny naše produkty by měly být uskladněny v bezpečné vzdálenosti od dosahu dětí.

10. Porušení všeobecných obchodních podmínek

V případě porušení našich všeobecných obchodních podmínek si vyhrazujeme právo proti vám podstoupit právní kroky, které považujeme za nezbytné, a to včetně podání žaloby nebo vymáhání soudních poplatků. Stejně tak si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění pozastavit nebo ukončit jakoukoli smlouvu mezi vámi a naší společností, pokud se domníváme, že poškozujete naše podnikání nebo máte jinak podvodné úmysly.

11. Doprava a distribuce

Ve Švýcarsku odesíláme veškeré produkty prostřednictvím Swiss Post, a to okamžitě 1-2 dny po vytvoření vaší objednávky. Odhadovaný čas doručení ve Švýcarsku jsou 3 dny od vytvoření objednávky.

Pro zbytek Evropy se snažíme naše zásilky odesílat prostřednictvím mezinárodních doručovacích společností 1-3 dny po vytvoření objednávky. Naši partneři předají balíčky k distribuci místní poště v dané zemi a poté již bohužel nemůžeme zásilky až do jejich finálního doručení nijak sledovat.

Doručujeme pouze do zemí Evropské Unie, Norska a Švýcarska. Pro možnosti doručení do jiných zemí nás můžete kontaktovat.

Pokud svou objednávku neobdržíte do 8 dní ode dne jejího vytvoření, měli byste naši firmu Formula Swiss UK Ltd. okamžitě kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek. Vzniklou situaci prošetříme a budeme vás informovat o možnostech jejího vyřešení. Pokud se nám neozvete do 14 dnů ode dne odeslání zásilky, budeme předpokládat, že jste svou objednávku bez problémů obdrželi.

Doručení objednávek probíhá ihned po jejich přemístění z našeho skladu do rukou daného dopravce. V tomto okamžiku nesete výhradní odpovědnost za přijetí produktu vy.

POZNÁMKA: Úmyslné či neúmyslné zdržování zásilek celníky nebo úřady není neobvyklé. Může se stát, že vlivem této skutečnosti bude doručení objednávky výrazně zpožděno a naši finanční partneři vám proto naúčtují penále. Toto se může stát i předtím, než vám byla objednávka doručena. Na tyto situace bohužel nemáme absolutně žádný vliv.

12. Platba

Vaši objednávku můžete zaplatit kreditní kartou nebo fakturou, pokud je vám to schváleno.

Faktury jsou splatné do 20 dnů ode dne jejich vytvoření. Žádáme vás tedy, abyste dávali pozor na datum splatnosti jednotlivých objednávek a zaplatili je v dohodnuté lhůtě.

Pokud se se zaplacením objednávky zpozdíte, náš finanční partner zahájí automatickou proceduru upomínky, jejíž součástí jsou poplatky za pozdní platbu dle zákona o vymáhání pohledávek. Poplatky upomínek budou respektovat standardy dané země. Náklady spojené s vymáháním pohledávek jsou ukládány dle platných právních předpisů. Tyto procesy jsou zcela automatické a my je tudíž nemůžeme nijak ovlivnit.

Pokud nedostaneme včasnou platbu faktury v její plné výši, a to včetně případných sankčních poplatků, vyhrazujeme si právo zablokovat jakékoli další dodávky vaší osobě.

Po uplynutí platební lhůty se zákazník automaticky ocitá v prodlení. Společnost Formula Swiss UK Ltd. je oprávněna vybírat náklady na připomenutí nezaplacení faktury až do výše 950 Kč za fakturu. Neuhrazená částka faktury plus případné upomínkové poplatky mohou být předány k vymáhání dluhu a převedeny na Inkassolution GmbH. Zákazník je dále povinen uhradit veškeré náklady vzniklé společnosti Formula Swiss UK Ltd nebo Inkassolution GmbH v důsledku zpoždění platby.

13. Doprava a dopravní poplatky

Dopravní náklady jsou vždy zřejmé z procesu vytvoření objednávky na webových stránkách nebo jsou uvedeny v podmínkách objednání na stránkách dané objednávky nebo kampaně. Dopravní poplatky se liší vzhledem k velikosti objednávky, metodě její dopravy a jejímu původu.

Dopravní poplatky navíc také zahrnují náklady na manipulaci a obaly. 

14. Ceny

V našich cenách mohou nastat chyby a vůči tiskovým chybám a vyprodanému zboží se vyhrazujeme.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré ceny jsou v místní měně a jejich součástí je také daň z přidané hodnoty. Ceny jsou předmětem daňových změn, chyb v korektuře atd.

Vyhrazujeme si právo ceny kdykoliv změnit, a to s okamžitou platností.

15. Slevové akce

Veškeré slevové akce, slevy a dárkové kupony podléhají následujícím pravidlům:

  • Každá osoba může použít maximálně jeden slevový kupon, který navíc nemůže být použit v kombinaci s jinými slevami či akcemi - totéž platí pro dopravu zdarma.
  • Nabídky pro nové klienty a zkušební balíčky zdarma jsou pro každou osobu platné pouze jedenkrát a maximálně dvakrát pro každou domácnost.
  • Veškeré typy marketingových kampaní počítají s tím, že je dané zboží skladem.
  • Nabídky jsou platné po dobu 7 dní, pokud není výslovně stanoveno jinak. Slevový kupon nebo slevovou akci není možné využít, pokud byla objednávka již dokončena.
  • Vyhrazujeme si právo kdykoliv ustoupit od jakýchkoliv slev, slevových akcí či slevových kuponu, a to bez předchozího varování.

16. Potvrzení platné objednávky 

Po vytvoření objednávky v našem webshopu vám náš software pošle automatický e-mail se seznamem produktů, které jste si objednali. Pokud tento e-mail nemůžete ve své schránce najít, zkuste se podívat do složky spam.

POZNÁMKA: Upozorňujeme, že automatická odpověď není právně závazným potvrzením objednávky. Jedná se pouze o elektronické potvrzení o tom, že jsme vaši objednávku obdrželi. Vyhrazujeme si právo objednávku upravit či zcela zrušit, a to z důvodu tiskové chyby, technických problémů, problémů s dopravou nebo podobných situací.

Konečné potvrzení objednávky proběhne ve chvíli, kdy je vám zboží ze skladu odesláno společně s fakturou.

17. Odběr obchodních sdělení

Pro přilákání nových zákazníků nabízíme různé kampaně a slevové akce prostřednictvím automatických e-mailů. Tyto kampaně a slevové akce jsou dostupné pro každou osobu pouze jedenkrát - maximálně dvakrát pro každou domácnost.

Pokud se přihlásíte k odběru těchto slevových akcí, uzavíráte smlouvu o automatickém přijímání doručení daných produktů se sníženou cenou. Váš balíček ve slevové akci dorazí do přibližně 4-10 dnů po vytvoření objednávky. Předpokládaná doba doručení obyčejných objednávek je zobrazená na při dokončování objednávky.

Odhlášení odběru musí být vždy provedeno v souladu s pravidly uvedenými v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

Ukončení odběru

Váš odběr není nijak časově omezen, což znamená, že jej můžete prostřednictvím webových stránek FormulaSwiss.cz kdykoliv vypovědět. Po obdržení vaší žádosti o zastavení odběru vám do 24 hodin zašleme potvrzovací e-mail.

Z důvodů ochrany osobních údajů nepřijímáme zprávy na sociálních sítích ani z jiných e-mailových účtů, než které byly použity k dokončení původní objednávky.

Pamatujte si, že vaše žádost o zastavení odběru k nám musí dorazit nejméně tři pracovní dny (3) před odesláním vaší další zásilky. Pokud tomu tak není, vaše žádost o zastavení odběru nabude platnosti až po doručení této zásilky. Automaticky se však již bude vztahovat na vaši další zásilku.

Vezměte prosím na vědomí, že vrácení vaší objednávky, nevyzvednutí balíku z pošty nebo odmítnutí platby vaší faktury se nepovažuje za platné zrušení. Za porušení této smlouvy budete povinni zaplatit přepravní a manipulační poplatek ve výši až 1200 Kč.

18. Nic jsem si neobjednal (obtěžování)

Pokud od nás obdržíte zásilku, kterou jste si neobjednali, může se tak stát, protože někdo neoprávněně používá vaši identitu a chce vás nebo naši společnost takovýmto jednáním poškodit nebo se pokouší o podvod. Může se také jednat o případ, kdy vám jiná osoba v domácnosti nebo dobrý přítel či kolega z práce nezákonně objednal zboží vaším jménem. Takovéto jednání není dovoleno a jedná se o porušení našich všeobecných obchodních podmínek. Pokud se tak stane, prosíme vás o okamžitý kontakt našeho zákaznického centra, kde vám nastíníme kroky, které budete muset podstoupit, a poskytneme data shromážděná během vytvoření takovéto objednávky.

Tato výmluva však nemůže být použita proto, abyste se vyhnuli placení za vámi objednané zboží. V takovýchto případech si vyhrazujeme právo nahlásit jakékoliv podezření na podvodné jednání místním policejním složkám, které danou situaci prošetří.

Musíte jakýkoliv odběr okamžitě ukončit. Po obdržení vaší žádosti o zastavení odběru vám do 24 hodin zašleme potvrzovací e-mail

19. Měsíční faktura s možností částečné platby (PowerPay)

S měsíční fakturou (PowerPay) - můžete platit vaše online objednávky snadno s možností částečné platby. MF Group / PowerPay jakožto externí poskytovatel platebních služeb nabízí službu „platba fakturou“.

Na konci platebního procesu společnost PowerPay přebírá výslednou fakturační částku a zpracovává odpovídající platební variantu.

Výběrem měsíční faktury souhlasíte s obchodními podmínkami společnosti PowerPay. (powerpay.ch/en/agb). Pokud se rozhodnete pro platbu na splátky nebo nedodržíte lhůtu splatnosti dané faktury, budou vám v souladu s obchodními podmínkami společnosti PowerPay účtovány dodatečné poplatky.