MEDCAN - Švýcarská asociace pro léčebné konopí

Podporujeme Švýcarskou asociaci pro léčebné konopí se sídlem v Curychu ve Švýcarsku a finančně přispíváme na jejich poslání legalizovat léčebné konopí ve Švýcarsku.

Zprávy sdružení MEDCAN ukazují, že ve Švýcarsku užívá konopí k léčbě svých zdravotních potíží nelegálně 70 000 až 100 000 pacientů, kteří aktivně bojují za úplnou legalizaci konopí na všech úrovních ve Švýcarsku.

MEDCAN je švýcarské lékařské centrum se sídlem v Curychu. Jedná se o inovativního poskytovatele zdravotní péče, který nabízí personalizované lékařské služby pacientům všech věkových kategorií. MEDCAN se specializuje na preventivní a preventivně zaměřenou medicínu, zaměřuje se na předcházení nemocem a podporu zdravého životního stylu.

Středisko bylo založeno v roce 2015 s cílem poskytovat vysoce kvalitní lékařskou péči v moderním a příjemném prostředí. Tým zkušených lékařských specialistů MEDCAN se snaží poskytovat individuální péči a léčbu přizpůsobenou individuálním potřebám každého pacienta. MEDCAN nabízí širokou škálu lékařských služeb, od primární péče až po péči specializovanou, například všeobecné lékařství, kardiologii, neurologii a radiologii.

V MEDCANu mohou pacienti očekávat komplexní přístup ke svému zdraví a pohodě. Centrum se prostřednictvím preventivně orientovaného procesu zaměřuje na odhalování a prevenci nemocí a podporu zdravého životního stylu a návyků. Aby byla zajištěna co nejlepší péče, MEDCAN úzce spolupracuje s pacienty a nabízí jim komplexní lékařské prohlídky a hodnocení, které umožňují identifikovat potenciální zdravotní rizika a určit nejlepší možnosti léčby a prevence.

V MEDCANu mohou pacienti využít také širokou škálu služeb v oblasti životního stylu, jako je výživové poradenství, programy fyzické aktivity, zvládání stresu a podpora duševního zdraví. Centrum také nabízí řadu lékařských testů a vyšetření, včetně genetického testování, laboratorních testů a zobrazovacích služeb.

Posláním centra je poskytovat vysoce kvalitní lékařskou péči a podporovat zdravý životní styl. MEDCAN se snaží nabízet tu nejlepší možnou péči a poskytovat prostředí, ve kterém se pacienti mohou cítit bezpečně.

Navštivte webové stránky MEDCAN.ch