Co je to "efekt skupiny" u konopí?

Co je to "efekt skupiny" u konopí?

18.08.2023

The Entourage Effect: Komplexní průvodce

Konopí se pro léčebné i rekreační účely používá již po staletí. Teprve ve 20. století však vědci začali odhalovat, jak konopné sloučeniny působí na lidský organismus. Jedním z nejzajímavějších objevů je tzv. entourage efekt, který způsobil převrat v našem chápání toho, jak spolu kanabinoidy a terpeny spolupracují.

Definice entourage efektu:
Efekt entourage je jev, kdy více sloučenin v konopí působí společně a vyvolávají silnější fyziologický nebo psychologický účinek než kterákoli jednotlivá sloučenina sama o sobě.

Jinými slovy, je to synergický vztah mezi kanabinoidy - jako je např. THC a CBD - a terpeny, jako je např. limonen a linalool - který zvyšuje jejich terapeutický potenciál.

Krátká historie jejího objevu

Termín "entourage effect" poprvé použil renomovaný vědec zabývající se konopím Dr Raphael Mechoulam v roce 1999. Dr. Mechoulam studoval, jak THC působí na lidský organismus, když zjistil, že na účinky konopí mají vliv i další sloučeniny v něm obsažené.

Dr._Mechoulam_entourage_effect

Od té doby se vědci tímto jevem zabývají podrobněji a zkoumají, jak různé kombinace kanabinoidů a terpenů ovlivňují různé fyziologické procesy.

Důležitost v konopném průmyslu

Efekt entourage má významný význam pro konopný průmysl, protože naznačuje, že extrakty z celých rostlin jsou účinnější než izoláty nebo jednotlivé sloučeniny. Mnoho společností proto nyní nabízí produkty s plným spektrem, které obsahují celou řadu kanabinoidů a terpenů, aby využily této přirozené synergie k dosažení maximálního terapeutického přínosu. Tento přístup je zvláště důležitý pro uživatele léčebného konopí, kteří vyžadují individuální možnosti léčby na základě svých jedinečných příznaků nebo stavů.

Pochopení doprovodného efektu je zásadní pro maximalizaci terapeutického potenciálu produktů na bázi konopí. V následující části se budeme věnovat některým vědeckým principům, které stojí za tímto jevem, včetně toho, jak spolu kanabinoidy a terpeny vzájemně interagují a jakou roli hrají receptorová místa v lidském těle.

Vědecké poznatky o účinku entourage

Věda za entourage efektemEfekt entourage je komplexní interakce mezi kanabinoidy a terpeny, která přináší jedinečné terapeutické účinky. Pochopení tohoto vztahu je klíčové pro vývoj personalizované léčby konopím, která je přizpůsobena individuálním potřebám. Zkoumáním toho, jak různé kombinace kanabinoidů a terpenů ovlivňují aktivitu receptorů, můžeme lépe porozumět potenciálním přínosům a omezením konopí jako terapeutického léku.

Synergický vztah: Kanabinoidy a terpeny

Kanabinoidy a terpeny jsou dvě klíčové složky, které se nacházejí v rostlinách konopí a které společně vytvářejí entourage efekt. Kanabinoidy jsou chemické sloučeniny, jako je tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD), které interagují s endokanabinoidním systémem těla.

Typ produktu Obsah kanabinoidů Obsah terpenů Potenciál pro entourage efekt
Plné spektrum Obsahuje všechny kanabinoidy obsažené v rostlině konopí, včetně THC Obsahuje všechny terpeny obsažené v rostlině konopí Vysoká (díky přítomnosti všech kanabinoidů a terpenů)
Široké spektrum Obsahuje všechny kanabinoidy obsažené v rostlině konopí, kromě THC Obsahuje všechny nebo většinu terpenů obsažených v rostlině konopí Střední (kvůli přítomnosti většiny kanabinoidů a všech terpenů, ale chybí THC)
Izolát Obsahuje pouze jeden kanabinoid, obvykle CBD Neobsahuje žádné terpeny Nízká (kvůli nepřítomnosti dalších kanabinoidů a terpenů)

Koupit plnospektrální CBD oleje můžete zde.

Terpeny jsou naopak aromatické sloučeniny, které rostlině dodávají charakteristickou vůni a chuť. Výzkum ukázal, že terpeny mohou zesílit účinky kanabinoidů tím, že ovlivňují způsob jejich vstřebávání a využití v těle.

Například bylo prokázáno, že myrcen, terpen běžně obsažený v mnoha kmenech konopí, zvyšuje prostupnost kanabinoidů přes buněčné membrány. To znamená, že více kanabinoidů může proniknout do buněk a interagovat s receptorovými místy v těle.

Myrcen: mocný terpen a jeho potenciální přínosy pro člověka.

Úloha receptorových míst

Aby kanabinoidy mohly vyvolat své účinky na organismus, musí interagovat se specifickými receptorovými místy, která se nacházejí v našich buňkách a tkáních. Endokanabinoidní systém je tvořen dvěma typy receptorů - receptory CB1, které se nacházejí především v mozku a centrální nervové soustavě, a receptory CB2, které se nacházejí především v imunitních buňkách. Při interakci THC s receptory CB1 dochází k psychoaktivním účinkům, jako je euforie nebo změněné vnímání.

CBD interaguje odlišně s receptory CB1 i CB2 a vyvolává terapeutické účinky, jako je úleva od bolesti nebo snížení zánětu. Terpeny hrají v aktivitě kanabinoidních receptorů roli také tím, že modulují signální dráhy receptorů nebo s nimi dokonce samy přímo interagují.

Účinky specifické pro jednotlivé kmeny

Různé kmeny konopí mají různý obsah kanabinoidů a terpenů, což přispívá k jejich jedinečným vlastnostem. Například kmeny s vysokým obsahem myrcenu mohou mít sedativní účinky, zatímco kmeny s vysokým obsahem limonenu mohou vyvolávat povznášející náladu. Výzkum také ukázal, že specifická kombinace kanabinoidů a terpenů může vyvolat jiné účinky než kterákoli ze sloučenin samostatně.

To naznačuje, že určité kmeny nebo jejich kombinace mohou být účinnější při léčbě konkrétních stavů. K úplnému pochopení rozsahu tohoto vztahu je však zapotřebí dalšího výzkumu.

Přínosy využití entourage efektu

Přínosy využívání entourage efektu nelze celkově přeceňovat. Kombinací kanabinoidů a terpenů prostřednictvím plnospektrálních extraktů nebo konopného květu mohou uživatelé dosáhnout lepších léčebných účinků, omezit negativní vedlejší účinky spojené s konzumací konopí a využít individuálnějších možností léčby svých specifických onemocnění. Je pravděpodobné, že s pokračujícím výzkumem konopí se o tomto mocném fenoménu budeme dozvídat jen více - a tím se otevřou ještě větší možnosti pro ty, kteří se na konopí jako na formu léčby spoléhají.

Zvýšená účinnost konopných produktů

Jednou z hlavních výhod využití doprovodného efektu je, že může výrazně zvýšit účinnost konopných produktů. Je tomu tak proto, že když kanabinoidy spolupracují s terpeny a dalšími sloučeninami, vytvářejí synergický efekt, který zvyšuje jejich léčebné vlastnosti.

Výhody entourage efektu Omezení entourage efektu
Zvýšené terapeutické účinky díky synergii kanabinoidů a terpenů Nedostatek rozsáhlého vědeckého výzkumu specifických kombinací kanabinoidů a terpenů.
Snížení vedlejších účinků díky vyvážení účinků různých sloučenin. Ztížená standardizace produktů pro dosažení konzistentních výsledků
Širší spektrum přínosů díky interakci různých kanabinoidů a terpenů. Skepse některých členů lékařské komunity
Zvýšená účinnost konopných produktů. Právní omezení výzkumu konopí v některých zemích.
Více individualizovaných možností léčby. Ztížená možnost přesné replikace konkrétních přípravků.

Například při kombinaci THC a CBD studie prokázaly, že mohou účinně tlumit zánět a bolest způsobem, který by nebyl možný při použití kterékoli ze sloučenin samostatně. Navíc díky použití extraktu z celého spektra konopí namísto izolace jednotlivých kanabinoidů mohou uživatelé využívat širší škálu terapeutických účinků.

Je to proto, že různé kanabinoidy interagují s různými receptorovými místy v těle a vyvolávají různé účinky. Kombinací více kanabinoidů v jednom produktu mohou uživatelé dosáhnout komplexnější úrovně úlevy od svých příznaků.

Snížení negativních vedlejších účinků

Další významnou výhodou využití entourage efektu je, že může pomoci snížit negativní vedlejší účinky spojené s konzumací konopí. Někteří lidé například při samostatné konzumaci vysokého množství THC pociťují úzkost nebo paranoiu.

Článek s názvem Gone to Pot - Přehled souvislostí mezi konopím a psychózou publikovaný v roce 2014 v časopise Front Psychiatry poskytuje komplexní přehled o vztahu mezi užíváním konopí a vznikem psychózy. Autoři Rajiv Radhakrishnan, Samuel T. Wilkinson a Deepak Cyril D'Souza se zabývají tím, jak může konopí, zejména jeho aktivní složka THC, vyvolat řadu přechodných psychotomimetických příznaků, kognitivních deficitů a psychofyziologických abnormalit, které se nápadně podobají příznakům schizofrenie.

Článek zdůrazňuje, že akutní expozice konopí i syntetickým kanabinoidům (Spice/K2) může vyvolat tyto účinky. U jedinců s prokázanou psychotickou poruchou mohou kanabinoidy zhoršit příznaky, vyvolat relaps a mít negativní důsledky na průběh onemocnění. Autoři také upozorňují, že expozice kanabinoidům v dospívání představuje vyšší riziko vzniku psychóz v pozdějším věku a toto riziko je závislé na dávce.

Autoři uzavírají, že důkazy naznačují, že konopí může být složkovou příčinou vzniku psychózy, což si zaslouží vážné zvážení z hlediska politiky veřejného zdraví. Tato studie poskytuje podstatné důkazy podporující tvrzení, že THC může způsobovat prožitky úzkosti nebo paranoie.

Výzkum doložil, že pokud se THC kombinuje s CBD a dalšími terpeny, jako je limonen nebo linalool, které mají anxiolytické vlastnosti, mohou se tyto negativní vedlejší účinky snížit nebo zcela eliminovat.

Podobně, používáním CBD olejů s plným spektrem namísto CBD izolátů mohou být uživatelé schopni dosáhnout požadovaných terapeutických účinků při celkově nižších dávkách. Je to proto, že izolované sloučeniny často vyžadují k vyvolání požadovaného terapeutického účinku vyšší dávky - jejich kombinací s dalšími sloučeninami prostřednictvím entourage efektu však mohou být uživatelé schopni dosáhnout podobných terapeutických výsledků při celkově nižších dávkách.

Více personalizovaných možností léčby

Efekt entourage také poskytuje uživatelům více personalizovaných možností léčby jejich specifických stavů a příznaků. Protože kmeny konopí obsahují různé kombinace a koncentrace kanabinoidů a terpenů, mohou uživatelé experimentovat s různými kmeny, aby našli ten, který jim nejlépe vyhovuje. Například osoba trpící chronickou bolestí může zjistit, že kmen s vysokým obsahem CBD a myrcenu jí poskytne lepší úlevu než kmen s vyšším obsahem THC.

Protože entourage efekt navíc umožňuje komplexnější a diferencovanější terapeutické účinky, mohou být poskytovatelé zdravotní péče schopni doporučit konkrétní kmeny nebo produkty na základě individuálních potřeb dané osoby. Tento individuální přístup může vést k celkově lepším výsledkům léčby.

Spory kolem entourage efektu

Efekt entourage je chválen pro svůj potenciál zvýšit léčebné účinky konopí, ale čelí také kritice a skepsi ze strany některých členů lékařské komunity. Jednou z obav je nedostatek vědeckého výzkumu konkrétních kombinací kanabinoidů a terpenů, které by mohly být při určitých stavech nejúčinnější.

Ačkoli neoficiální důkazy naznačují, že některé kmeny a formulace mohou fungovat lépe než jiné, je třeba provést důkladnější studie, které by určily optimální poměry a dávkování. Dalším problémem je obtížná standardizace produktů pro dosažení konzistentních výsledků.

Rostliny konopí se mohou značně lišit svým chemickým složením v závislosti na faktorech, jako jsou podmínky pěstování, způsoby sklizně a techniky zpracování. Proto je obtížné přesně replikovat konkrétní složení, což by mohlo mít dopad na účinnost produktů uváděných na trh jako produkty s doprovodným účinkem.

Nedostatek vědeckého výzkumu konkrétních kombinací

I přes zvýšený zájem o entourage efekt je stále co učit o tom, jak na sebe různé kanabinoidy a terpeny vzájemně působí. Mnoho studií se zaměřuje spíše na jednotlivé sloučeniny než na komplexní formulace, takže je obtížné vyvozovat závěry o jejich vzájemném působení. Je třeba provést další výzkum, který by určil, které kombinace jsou nejúčinnější při různých zdravotních potížích.

V současných výzkumných metodách navíc existují omezení, pokud jde o studium konopí, a to kvůli jeho federálně nelegálnímu statusu v mnoha zemích. To brání vědeckému pokroku tím, že omezuje možnosti financování a ztěžuje výzkumným pracovníkům přístup ke kvalitním konopným produktům pro klinické studie.

Ztížená standardizace produktů pro dosažení konzistentních výsledků

Standardizace je při vývoji farmaceutických produktů nezbytná pro zajištění konzistentního dávkování a jednotnosti jednotlivých šarží. Dosažení tohoto cíle však může být v případě konopí náročné vzhledem k rozdílům v genetice rostlin a podmínkách pěstování.

Jedním z řešení by mohlo být použití syntetických nebo biosyntetizovaných verzí kanabinoidů a terpenů, které by umožnily větší konzistenci a kontrolu kvality. Tento přístup však vyvolává etické obavy a nemusí být proveditelný ve velkém měřítku.

Skepse lékařské komunity

Navzdory slibným výsledkům z neoficiálních důkazů a některých předběžných studií zůstávají někteří členové lékařské komunity vůči entourage efektu skeptičtí. Někteří tvrdí, že se jedná spíše o marketingový termín používaný k prodeji výrobků než o vědecky prokázaný jev.

Jiní zpochybňují, že potenciální přínosy entourage efektu jsou vyváženy riziky spojenými s užíváním konopí, jako je závislost a kognitivní poruchy. Zastánci entourage efektu tvrdí, že tyto obavy lze řešit zodpovědným užíváním a správným dávkováním.

K úplnému pochopení entourage efektu a jeho potenciálních přínosů a omezení je nakonec zapotřebí dalšího výzkumu. I když existují oprávněné obavy ohledně standardizace a vědecké přísnosti, mnoho lidí se domnívá, že konopí má obrovský terapeutický potenciál, který by neměl být ignorován.

Závěr

Efekt entourage je koncept, který vysvětluje, jak na sebe různé kanabinoidy a terpeny vzájemně působí a vyvolávají v lidském těle různé účinky. Objev tohoto jevu má významné důsledky pro konopný průmysl, protože poskytuje jemnější pochopení toho, jak lze konopí využít pro léčebné účely.

Při používání produktů, které tento efekt využívají, mohou uživatelé zaznamenat vyšší účinnost a méně negativních vedlejších účinků. Vědecké poznatky, které stojí za entourage efektem, jsou složité a zahrnují interakce mezi různými receptorovými místy v těle.

Pochopením různých rolí, které kanabinoidy a terpeny hrají, je však jasné, proč určité kmeny vyvolávají určité účinky.

I přes potenciální přínosy se kolem entourage efektu stále objevují kontroverze, včetně nedostatečné standardizace produktů a skepse některých členů lékařské komunity. K pochopení konkrétních kombinací kanabinoidů a terpenů pro dosažení optimálních výsledků je zapotřebí dalšího výzkumu.

Potenciál dalšího výzkumu a vývoje do budoucna

Souvislý efekt nabízí zajímavé možnosti dalšího výzkumu a vývoje jak v oblasti možností léčby konopím pro lékařské účely, tak i pro rekreační využití. Díky pokračujícímu zkoumání přesných kombinací kanabinoidů a terpenů bychom se mohli dočkat ještě více personalizovaných možností léčby s omezením negativních vedlejších účinků.

Výzkum nových složek by také mohl odhalit další prospěšné sloučeniny, které dosud nebyly v rostlinách konopí objeveny; díky pokrokům, jako je technologie CRISPR, lze pomocí technik genového inženýrství zkoumat nové způsoby studia genů.

Nezávisle na budoucích vědeckých objevech týkajících se konopných sloučenin nebo možných legislativních změnách směřujících k legalizaci v celosvětovém měřítku; jedna věc zůstává jasná: využití toho, co v současnosti víme o synergii kanabinoidů a terpenů, může již nyní nabídnout lepší léčebné výsledky než samotné selektivní izolované sloučeniny.

Je načase využít poznatky o doprovodném efektu k inovacím a vytváření produktů, které skutečně změní životy lidí.

FAQs: Entourage efekt

1. Co je to entourage efekt?

Efekt entourage je navrhovaný mechanismus, díky němuž různé sloučeniny v konopí společně posilují celkové účinky rostliny. Patří sem kanabinoidy, jako jsou THC a CBD, a také terpeny.

2. Jak funguje entourage efekt?"

Efekt entourage funguje tak, že se různé sloučeniny v konopí vzájemně ovlivňují mechanismy svého působení. To může posílit léčebné účinky rostliny a snížit potenciální vedlejší účinky.

3. Jaké jsou výhody entourage efektu?"

Mezi výhody entourage efektu patří zvýšené terapeutické účinky, snížení vedlejších účinků a širší spektrum účinků díky interakci různých kanabinoidů a terpenů.

4. Může entourage efekt pomoci při léčbě bolesti?"

Ano, entourage efekt může pomoci při léčbě bolesti. Kombinace různých kanabinoidů a terpenů může zesílit analgetické účinky konopí, takže je účinnější pro úlevu od bolesti.

5. Poskytuje doprovodný účinek samotné CBD nebo THC?

Ne, samotné CBD nebo THC entourage efekt neposkytuje. Entourage efekt je výsledkem interakce více sloučenin v konopí, včetně různých kanabinoidů a terpenů.

6. Jakou roli hrají terpeny v entourage efektu?"

Terpeny hrají zásadní roli v entourage efektu. Mohou modifikovat účinky kanabinoidů, čímž potenciálně zvyšují jejich terapeutický přínos a snižují vedlejší účinky.

7. Jak ovlivňuje entourage efekt léčebné využití konopí?"

Efekt entourage může zvýšit terapeutický potenciál konopí v lékařském použití. Může zlepšit účinnost léčby založené na konopí u stavů, jako je bolest, úzkost, epilepsie a další.

8. Může se u oleje CBD projevit doprovodný efekt?"

Ano, entourage efekt lze s CBD olejem zažít, ale pouze v případě, že se jedná o plnospektrální nebo širokospektrální produkt, který obsahuje různé kanabinoidy a terpeny. Izolát CBD entourage efekt neposkytuje.

9. Je efekt doprovodu podložen vědeckým výzkumem?

Ačkoli je entourage efekt v konopné komunitě široce přijímaným konceptem, k úplnému pochopení a potvrzení jeho mechanismů a důsledků je zapotřebí dalšího vědeckého výzkumu.

10. Jak mohu maximalizovat efekt entourage?

Chcete-li maximalizovat entourage efekt, zvažte používání plnospektrálních nebo širokospektrálních konopných produktů, které obsahují různé kanabinoidy a terpeny. Pomoci mohou také individuální léčebné plány zohledňující individuální potřeby a reakce.

Zdroje

  • Russo, E. B. (2019). Případ Entourage Effect a konvenční šlechtění klinického konopí: No "Strain", No Gain. Frontiers in Plant Science, 9, 1969.
  • Ben-Shabat, S., Fride, E., Sheskin, T., Tamiri, T., Rhee, M. H., Vogel, Z., ... & Mechoulam, R. (1998). Doprovodný efekt: neaktivní endogenní estery glycerolu mastných kyselin zvyšují aktivitu kanabinoidů 2-arachidonoyl-glycerolu. European Journal of Pharmacology, 353(1), 23-31.
  • Gallily, R., Yekhtin, Z., & Hanuš, L. O. (2015). Překonání zvonovitého vztahu mezi dávkou a odezvou kanabidiolu pomocí extraktu z konopí obohaceného o kanabidiol. Pharmacology &; Pharmacy, 6(02), 75.
  • Johnson, J. R., Burnell-Nugent, M., Lossignol, D., Ganae-Motan, E. D., Potts, R., & Fallon, M. T. (2010). Multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti THC: extraktu CBD a extraktu THC u pacientů s neztišitelnou bolestí související s rakovinou. Journal of pain and symptom management, 39(2), 167-179.
  • Pamplona, F. A., da Silva, L. R., & Coan, A. C. (2018). Potenciální klinický přínos extraktů z konopí bohatých na CBD oproti purifikovanému CBD u léčby rezistentní epilepsie: metaanalýza observačních dat. Frontiers in neurology, 9, 759.
Zpět na blog