CBD pro domácí zvířata? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD pomoci domácím mazlíčkům i jejich majitelům

CBD pro domácí zvířata? Kompletní průvodce k pochopení, jak může CBD pomoci domácím mazlíčkům i jejich majitelům

V tomto článku vám popíšeme mnohé zdravotní benefity používání CBD pro vaše domácí mazlíčky a jak může CBD pomoci nejen domácím mazlíčkům, ale také jejich majitelům.

1. ​Top 5 zdravotních benefitů CBD pro vaše domácí mazlíčky 

Benefity cbd oleje pro domácí mazlíčky

Kanabidiol (CBD) je jednou z aktivních složek rostliny konopí. Disponuje významnými léčivými vlastnostmi pro všechny savce. U majitelů domácích mazlíčků má široké využití v léčbě terapeutických či behaviorálních problémů - maligní bolesti, záněty, svalové křeče, záchvaty, neurologické poruchy a problémy se žaludkem, úzkost, předchozí zranění, temperament a problémy s pamětí. CBD může urychlit léčbu po operaci či po nemoci.

Všichni obratlovci mají endokanabinoidní systém, který udržuje ostatní systémy v rovnováze. To znamená, že váš domácí mazlíček může čerpat výhody CBD stejně jako vy. Díky podobnostem ve struktuře těla lidí a některých savců se majitelé domácích mazlíčků rozhodli používat CBD produkty i pro své zvířecí přátele.

Zde je seznam pěti nejvýznamnějších benefitů CBD pro domácí mazlíčky:

Záchvaty

Až 5% štěňat trpí záchvaty způsobenými různými skrytými stavy. Patří mezi ně například dědičné choroby ledvin a jater, poškození hlavy, mozková malignita a idiopatická epilepsie. Idiopatická epilepsie také ovlivňuje až 3% psů. Její příčina však zatím nebyla stanovena.

Podle studie Evana C. Rosenberga, Richarda W. Tsiena, Benjamina J. Whalleye and Orrina Devinsky CBD postupně snižuje záchvaty až na nulu. Jeho interakce s endokanabinoidními receptory zabraňuje neurotoxicitě způsobené záchvaty.

Bolest

Zvířata mohou trpět bolestí kloubů, čehož si můžete všimnout, pokud se pohybují zpomaleně nebo ztrácejí chuť k jídlu. Předběžná data demonstrují, že spojení CBD s receptorem CB1 je instrumentální pro léčbu chronické bolesti například u psů a kočkovitých šelem. Použití CBD snižuje pocit trápení a uvolňuje tělo.

Úzkost

Úzkost může postihnout jak malé, tak velké domácí mazlíčky. Použití CBD pro domácí mazlíčky trpící úzkostí jim pomůže v napjatých situacích zůstat klidnými a zrychlí jejich reakce. CBD je v současnosti používáno řadou pacientů (lidských i zvířecích) jako forma alternativní léčby bez nežádoucích účinků. Přesvědčivý výzkum naznačuje, že „CBD má selektivní anxiolytický účinek“ a tvrdí, že „je spojené s významně sníženou subjektivní úzkostí“.

Nevolnost

Studie z roku 2011 naznačuje, že CBD má pozitivní efekt na zvířata také co se nevolnosti týče, a to díky interakci CBD s endokanabinoidními receptory bojujícími s tímto stavem.

Rakovina

Studie prokázaly, že CBD může zastavit růst rakovinových buněk. Navíc také pomáhá zvýšit efektivitu tradičních léků a neguje některé z vedlejších účinků těchto druhů léčby. (6)

AVMA naznačuje, že CBD bylo pro léčbu různých zvířecích chorob. Mezi seznam těchto chorob a problémů patří bolest, podráždění, záchvaty, nádory a problémy s tím spojené, fobie, žaludeční problémy a nervozita. Různí majitelé začali pro léčbu svých zvířat používat CBD produkty, protože lépe pomáhají s uvolněním bolesti. Mezi pozitivní účinky této léčby patří zlepšení kvality života domácích mazlíčků, nabrání váhy, vitalita a zvýšená chuť k jídlu. 

2. Jak může CBD olej pomoci s úzkostí vašeho domácího mazlíčka

S účinky kanabidiolu a jak může být užitečný při léčbě mnoha nemocí a chorob jsme již seznámeni. Mnoho studií prokázalo, že CBD může být v různých situacích efektivní. Použití marihuany pro lékařské účely již bylo v mnoha zemích legalizováno - Uruguay, Kanada a 19 z 50 Spojených států amerických. 

CBD a THC (tetrahydrokanabinol) jsou dva hlavní kanabinoidy obsažené v rostlině konopí. Zatímco CBD je nepsychoaktivní kanabinoid, THC je psychoaktivní. Vlastnosti THC jej činí kontroverzním v diskuzi o efektivitě a spolehlivosti CBD oleje jako léku.

Nehledě na to, CBD a THC poskytují pro různé zdravotní problémy pacientům mnoho výhod.

O zjištění efektů a vlastností CBD a THC bylo podstoupeno mnoho výzkumů a publikováno mnoho studií. CBD je například známé svými pozitivními vlastnosti v léčbě zánětů, cukrovky, nevolnosti a úzkosti.

Díky jeho efektivnosti na zvířatech jej také pro léčbu onemocnění doporučuje mnoho vegetariánů. Ať už zvířata trpí stresem, úzkostí, bolestmi nebo fobiemi, CBD olej jim v tomto může pomoct - jedná se totiž o lék na všechny tyto problémy.

Jak zjistím, jestli má můj mazlíček problémy?

Pokud jste novým majitelem domácího mazlíčka a prozatím jeho potřebám vždy nerozumíte, pro pochopení jeho problémů existuje řešení. Pokud se váš mazlíček bojí blesků, bouřek, cizích lidí, nebo se při silném hluku schovává pod postel, možná trpí úzkostí. Není se však čeho bát, protože všichni domácí mazlíčci do určité míry trpí úzkostí nebo stresem stejně jako lidé.

Co pro domácí mazlíčky znamená „úzkost“?

Zvířata se se stresem a strachem vypořádávají velmi podobně jako my lidé. Existují dva druhy stavu úzkosti, které vaše domácí mazlíček může zažít - situační a behaviorální úzkost. Situační úzkost zahrnuje odpovědi a reakce jako odpověď na změnu v prostředí. Behaviorální úzkost zahrnuje úzkost způsobenou odloučením nebo rozšířenou agresí. Situační úzkost se léči a diagnostikuje relativně jednoduše, zatímco behaviorální úzkost vyžaduje pomoc lékařského profesionála.

Sympytomy domácího mazlíčka trpícího úzkostí:

Sympytomy domácího mazlíčka trpícího úzkostí

Úroveň úzkosti či stresu vašeho domácího mazlíčka se může vyznačovat mnoha symptomy. Většina domácích mazlíčků se stane tvrdohlavými a hyperaktivními. Mezi tyto symptomy patří například šílené běhání, štěkání, supění, kňučení, chvění, vrtění, agrese nebo ztráta chuti k jídlu. Mezi vážnější symptomy patří rozšířené zornice, protispolečenské chování, pocit nesounáležitosti a močení na podlahu u psů, kteří jsou trénovaní chodit na záchod.

CBD olej naštěstí může být u domácích mazlíčků mimo jiné použit také k léčbě situační úzkosti.

Jak může CBD olej pomoci s úzkostí vašeho domácího mazlíčka?

CBD je jedním z kanabinoidů obsažených v rostlině konopí. Jedná se o zcela neutrální substanci. CBD je nepsychoaktivní element, který po vstupu do těla reaguje s endokanabinoidním systémem a tlumí úzkost a stres.

Endokanabinoidní systém byl objeven teprve nedávno a zatím není zcela prozkoumán. Co o něm však víme je to, že kanabinoidní receptory se nachází v mozku a v těle a jsou součástí centrální nervové soustavy (CNS). Když tělo uvolní endokanabinoidní chemikálie, nebo když jsou tyto chemikálie vstřebány z externích zdrojů, zlepšuje se schopnost těla uvolňovat serotonin, což je přírodní stabilizátor nálady. CBD olej je jednou metodou, jak tohoto výsledku dosáhnout.

CBD reaguje s receptory CB1 a CB2 v mozku, aktivuje je a komunikuje s nimi. Toto má za následek uvolnění napětí a stresu ve zvířatech. Kanabinoidní receptory jsou pro zvířecí mozky endogenní a hrají hlavní roli při ovládaní jejich nálady, paměti, chuti k jídlu a vnímání bolesti. V mozku převládají kanabinoidní receptory typu CB1, zatímco v imunitním systému se nalézá více CB2 receptorů. Proto má CBD na mysl relaxační účinky a může u zvířat léčit záchvaty, bolest a artritidu. 

Mnoho lidí se bojí dát CBD svým domácím mazlíčkům ze strachu, že by jim navodili psychoaktivní stav mysli a učinili je tak nekontrolovatelnými. Tyto účinky jsou však způsobeny THC, což je psychoaktivní kanabinoid rostliny konopí. CBD olej obvykle neobsahuje takřka žádné THC. Před použitím CBD oleje byste si však měli přečíst popis daného produktu.

V roce 2015 španělští a američtí vědci přezkoumali studie o CBD a jeho účincích na tlumení úzkosti. Tyto studie zahrnovaly laboratorní experimenty na myších a krysách, a také klinické testy na lidech. Tyto studie odhalily, že CBD olej má speciální účinky proti úzkosti a může být užitečný pro tlumení úzkosti způsobené přílišným stresem a obsedantně-kompulzivního chování. Několik studií ukázalo, že CBD zvyšuje produkci nových buněk v hippocampu, což je část mozku, která hraje důležitou roli při vytváření vzpomínek (probíhají tam kognitivní procesy). Zrychlením vývoje nových buněk v této oblasti mozku může být CBD efektivní pro tlumení úzkosti.

3. CBD a psi

CBD a PSI

Experimenty s CBD olejem již byly úspěšně provedeny na krysách, ale pro určení možných efektů na psy musí být proveden další výzkum. Příkladem experimentů je úleva od různých druhů epilepsie krys a antikonvulzivní účinky po aplikaci vysoké dávky CBD. Protože CBD pomáhá krysám a lidem, mohlo by být blahodárné i pro psy, protože psi spadají do stejné kategorie jako lidé - mezi savce. 

CBD olej je známý svými pozitivními účinky na řadu problémů

Ačkoliv to nebylo 100% prokázáno a je potřeba provést další testy, benefity CBD pro zvířata je nemožné přehlížet. CBD pomáhá s chronickými a těžkými bolestmi, křečemi, úzkostí a rakovinou, pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy, psychózami a epilepsií. CBD má také minimální vedlejší účinky, které pro lidské tělo nejsou tak škodlivé jako léky na předpis. Protože je CBD prokazatelně blahodárné pro lidi i krysy, formuje se nová skupina lidí, která tuto medicínu používá pro své domácí mazlíčky, mezi které patří také psi.

Jak může být CBD pro mě a mého domácího mazlíčka užitečné?

Cbd a můj pes

Pokud váš pes trpí úzkostí vlivem odloučení a váš dům za vaší nepřítomnosti zcela zdevastuje, nebo trpí artritidou, rakovinovými nádory, problémy s pokožkou, záchvaty nebo neklidným žaludkem, CBD vám může pomoci. Veterináři pokračují ve výzkumu a mnoho z nich již léčbu CBD olejem doporučuje. 

CBD má přírodní protizánětlivé účinky a je také perfektním lékem na tlumení bolesti. Může ulevit od bolesti psům trpícím artritidou, dysplazií kyčle, neuropatií a dalšími nervovými problémy, záněty akutní pankreatitidy a chronickými a střevními záněty. CBD také zastavuje produkci zánětlivých makrofágů a předchází zánětlivým onemocněním střev a kolitidě. Obnovuje běžnou pohyblivost střev a má antibiotické vlastnosti, díky čemuž zabíjí infekci Staphylococcus Aureus (MRSA).

CBD je také velebeno jako silný antioxidant, pravděpodobně o dost silnější než vitamíny C a E. Snižuje produkci zánětlivých cytokinů, které způsobují alergie, hypersensitivitu a autoimunitu. Hlavní příčina autoimunitní choroby je dominance Th17, která je CBD olejem potlačena

CBD olej také zvyšuje chuť k jídlu, snižuje nevolnost a zlepšuje kardiovaskulární zdraví. Pokud má vaše štěně problémy se srdcem, odmítá jíst, nebo se vždy cítí nepohodlně vlivem problémů s trávením, zkuste CBD olej. Váš pes může na tuto léčbu reagovat dobře a začít normálně jíst, necítit se špatně tak často a mít lepší výsledky srdeční kontroly při další návštěvě veterináře. Použití CBD bylo u psů spojeno také s lepším zdravím mozku.

Se všemi těmito benefity vyvstávají otázky jako „Je tento produkt opravdu tak efektivní?“ nebo „Je CBD olej legální?. Před použitím CBD produktů pro vaše domácí mazlíčky vám doporučujeme navštívit lékařského profesionála. Měli byste se také seznámit s místními zákony ohledně konopných výrobků, protože byste se přece nechtěli dostat do problémů se zákonem jen proto, že jste chtěli pomoci svému štěňátku.

Na co bych se měl dívat při výběru CBD produktů?

Jedním z prvních pravidel při výběru CBD oleje pro domácí mazlíčky je nekupovat žádný produkt, který byste vy sami neužili. Vždy se ujistěte, že CBD olej, který používáte, je 100% organický a má nízký obsah THC. CBD olej často THC obsahuje, protože je nemožné jej bez THC extrahovat. Nesnažíte se vašemu psovi navodit psychoaktivní stav, ale snažíte se mu naopak pomoci, takže byste měli hledat výrobek s co nejnižším obsahem THC. Navození psychoaktivního stavu vašemu psovi může mít nepříznivé účinky a vést k úzkosti, paranoie a nepříjemným pocitům.

Měl bych informovat svého veterináře?

Je třeba zdůraznit, abyste svému psovi nic nedávalo, dokud se nejprve neporadíte se svým veterinářem. Váš veterinář bude vědět, co je pro vašeho domácího mazlíčka nejlepší. Pokud si váš veterinář nemyslí, že vašemu domácímu mazlíčkovi CBD produkty pomohou, zkuste se poradit ještě s někým dalším. Naslouchejte radám alespoň jednoho lékařského profesionála. Nechcete přece vašemu pejskovi ublížit jen proto, že jste léčbu zahájili ukvapeně.

10 důvodů proč si váš pes zaslouží CBD každý den 

 V tomto článku se podíváme na 10 důvodů, proč byste měli zvážit podávání CBD vašemu psovi každý den.

Také odpovíme na mylné představy spojené s touto přírodní bylinnou a řekneme si o nadějném výzkumu léčby CBD pro psy s různými zdravotními problémy.

1. CBD není psychoaktivní

CBD (kanabidiol) je sloučenina obsažená v kanabisu a konopí. THC (tetrahydrokanabinol) je sloučenina v těchto rostlinách také obsažená, která dodává marihuaně její psychoaktivní účinky. Většina CBD olejů neobsahuje skoro žádné THC a běžně pochází z konopí ne z marihuany. Ve zkratce - vašemu psovi z CBD oleje nebude navozen žádný psychoaktivní stav. CBD naopak poskytuje relaxační účinky bez intoxikace.

2. CBD olej tlumí úzkost

CBD olej tlumí úzkost

Trpí váš pes úzkostí s odloučení či fobiemi z hluku? 

CBD bylo rozsáhle testováno pro své účinky na stres a úzkost. Pro lidi má v tomto ohledu následující účinky:

3. CBD může bojovat proti rakovině

CBD a další látky obsažené v konopí a kanabisu mají na nádory destruktivní účinky. CBD také zastavuje růst rakovinových buněk a zvyšuje  smrt nádorových buněk.

 • CBD pomáhá buňkám imunitnímu systému zabít rakovinové buňky.
 • CBD zabíjí rakovinové buňky zablokováním jejich schopnosti produkovat energii.
 • Protinádorové vlastnosti CBD zpomalují a tlumí růst buněk gliomu.
 • CBD může pomoct zvýšit účinnost tradičních léčebných metod rakoviny.

4. CBD může léčit záchvaty a epilepsii

Odhaduje se, že až 5% psů trpí záchvaty.

Většině psů se záchvaty jsou předepsány léky jako fenobarbital a bromid draselný. Tyto léky sice mohou pomoci s ovládáním záchvatů, ale pro játra a další orgány vašeho psa mohou být extrémně škodlivé. Tyto léky navíc ne vždy fungují.

Studie prokázaly, že CBD funguje dobře na epilepsii odolnou vůči lékům. V jedné studii zaznamenalo 7 z 8 pacientů trpících epilepsií odolnou vůči lékům jednoznačné zlepšení po 4 až 5 měsících užívání CBD.

Průzkum u dětí s epilepsií odolnou vůči lékům ukázal, že 84% dětí užívajících CBD zaznamenalo snížení výskytu záchvatů. 

5. CBD ulevuje od bolesti

CBD ulevuje od bolesti

Kanabinoidy v CBD tak dobře ulevují od bolesti, že je vědci považují za novou třídu léků v léčbě chronických bolestí. Studie ukázaly, že CBD může být velmi efektivní na:

6. CBD může pomoci proti zánětlivému onemocnění střev

Studie na zvířatech ukázaly, že CBD může  zabránit kolitidě (IBD) a  obnovit běžnou pohyblivost střev u zánětlivých onemocnění střev.

CBD má také  antibiotické vlastnosti, včetně Staphylococcus Aureus (MRSA).

7. CBD tlumí chronický zánět a autoimunitní chorobu

CBD snižuje produkci a uvolnění zánětlivých cytokinů, které způsobují alergie, hypersenzitivitu a autoimunitu. Může také potlačit  dominanci Th17, což je hlavní příčina autoimunitních chorob.

CD také tlumí produkci zánětlivých makrofágů a tlumí chronické záněty.

CBD je také navíc silný antioxidant, který je silnější než vitamíny C a E.

8. CBD může chránit nervovou soustavu a pomáhat s neurodegenerativními chorobami

Pro psy trpící degenerativní myelopatií nebo jinými problémy s páteří a nervy je CBD příslibem pozitivních účinků léčby. Pomáhá pacientům s  amyotrofní laterální sklerózou (ALS), Alzheimerem a Parkinsonovou chorobou ochranou mozkových buněk před toxicitou.

U starších psů CBD chrání mozkové buňky před smrtí způsobenou volnými radikály a toxiny.

9. CBD zvyšuje chuť k jídlu a pomáhá s nevolností

Pokud váš pes nechce jíst, CBD by mu mohlo pomoci. Národní institut pro rakovinu uvádí, že CBD zvyšuje chuť k jídlu a pomáhá v boji proti rakovině.

Zvířecí studie také prokazují, že CBD má pozitivní účinky na léčbu zvracení a nevolnost, a to i když jsou způsobené toxiny či drogami.

10. CBD zlepšuje kardiovaskulární zdraví

Dle výzkumu doktora Bassingthwaighte je CBD spojené se srdečním zdravím. Studie ukázaly, že CBD může snižovat poškození  krevních cév a nepravidelné srdeční frekvence, chránit krevní cévy před poškozením, rozšířit tepny a snížit srdeční frekvenci a krevní tlak v souvislosti se stresem a úzkostí.

CBD olej pro psy je legální a bezpečný

Nejvíce povzbuzujícím výsledkem mnoha studií účinků CBD je, že  CBD se zdá být bezpečné, a to i při dlouhodobě vysokých dávkách. Může snížit aktivitu jaterních enzymů používaných k trávení mnoha léků na předpis, takže pokud váš pes takové léky užívá, měli byste použití CBD konzultovat se svým veterinářem.

CBD olej pro psy a další domácí mazlíčky je často odvozen od konopného oleje, takže takřka neobsahuje žádné THC.

CBD olej může být pro vašeho psa pozitivní (někdy dokonce život zachraňující) bylinou. Více a více majitelů domácích mazlíčků a holistických veterinářů přitahují rozmanité pozitivní účinky CBD. Vedlejší účinky CBD jsou mírné a zvířata si na něm nevypracovávají závislost.

Výběr dobrého CBD oleje pro vašeho psa

Výběr cbd pro psa

Ne všechny CBD oleje jsou totožné. Pokud si chcete vybrat kvalitní CBD olej, zde je seznam několika věcí, na které byste si měli dávat pozor:

 • Ujistěte se, že se jedná o produkt organický: Pokud není organický, váš CBD olej pravděpodobně obsahuje pesticidy, fungicidy, rozpouštědla a další škodlivé látky;
 • Nešetřete; Čím kvalitnější a čistší olej, tím dražší. Také se ujistěte, že váš CBD olej neobsahuje žádná aditiva a má slušnou koncentraci CBD;
 • Získejte jeho analýzu: Požádejte si o laboratorní analýzu obsahu CBD daného produktu. Mnoho CBD olejů má velmi nízký obsah CBD. Výrobce by vám měl poskytnout certifikovanou analýzu. Také se ujistěte, že produkt obsahuje méně než 0,2% nebo žádné THC.
 • Kupujte CBD pro domácí mazlíčky jako olejové kapky: Můžete si koupit CBD ve formě pamlsků, ale nejlepší formou je tinktura. Tímto způsobem můžete dávkování vašemu psovi odměřit kapku po kapce, a ujistit se tak o přesné dávce.

S dávkováním CBD pro vašeho psa začněte pomalu, ale nenechte se odradit rozpornými důkazy o účincích CBD. CBD je rozsáhle zkoumáno a jeho výsledky jsou velmi slibné.

Kolik CBD oleje mohu svému psovi dát?

Co se dávkování léků pro domácí mazlíčky týče, nalezení správné dávky je velmi důležité. Příliš velká dávka může vést k závažným vedlejším účinkům či dokonce úmrtí. Proto by majitelé domácích mazlíčků neměli s dávkováním experimentovat a měli by radši konzultovat svého veterináře.

Nedávný výzkum ukazuje, že CBD olej je pro domácí mazlíčky a obzvláště psy velmi efektivní. Pomáhá s produkcí hormonů, které naopak pomáhají s úlevou od bolesti a léčbou dalších fyzických i mentálních psích poruch. Tím vůbec nejlepším na CBD je, že nemá žádné psychotické účinky, což znamená, že se váš pes nebude muset vypořádávat s žádnými vedlejšími účinky.

Správné množství CBD oleje je pro zdraví psa stěžejní. Zde vám tedy představujeme potřebné informace o dávkování CBD oleje a jeho použití.

Proč používat CBD olej pro psy?

Proč používat CBD olej pro psy

Mnoho lidí si klade otázku, proč by měli svým domácím mazlíčkům dávat CBD olej. Běžnou mylnou představou je, že CBD olej je dobrý pouze pro lidi a pro zvířata je naopak škodlivý. My vás však můžeme ujistit, že CBD olej má mnoho fyzických i mentálních benefitů také pro vaše zvířecí přátele. Zde je několik z nich:

Nevolnost a problémy s trávením

Malá štěňata často trpí nevolností a problémy s trávením. Po přechodu vašeho štěněte ze stravy mléčné na pevné jídlo, jeho trávící systém potřebuje několik dní, aby si na nový typ stravy zvykl. Proto může být vaše štěně podrážděné a letargické S pomocí CBD oleje v tomto přechodu svému štěňátku pomůžete.

Bolest svalů

Jakmile vašemu štěněti začnete podávat CBD olej před spánkem, všimnete si, že se mu uleví od veškerých bolestí svalů a kloubů a bude se mu dobře spát. V tomto případě hraje CBD olej důležitou roli pro rychlou regeneraci.

Systémová rovnováha

Systémová rovnováha je častý problém, kterému musí štěňata čelit. Může být způsoben nevhodnou stravou nebo nedostatkem fyzické aktivity. Rychlost metabolismu psa je postižena a často s tím jdou ruku v ruce další zdravotní poruchy. Tento problém může být s pomocí CBD vyřešen. Všimnete si, že váš pes je schopen svou dietu kontrolovat, a že je aktivnější. Systémová rovnováha vašeho štěněte je pro jeho dlouhý a zdravý život velmi důležitá.

Snížení stresu

Stres nezažívají pouze lidé. Byli byste překvapeni, jak jednoduše jsou zvířata vystresována. Váš pozdní návrat domů nebo nenakrmení vašeho štěněte jsou pro vašeho psa stresující. CBD olej pomáhá udržet hladinu stresových hormonů v těle štěňat. Tímto způsobem můžete mít jakoukoliv stresovou situaci vašeho psa pod kontrolou. Je velmi důležité mít úroveň stresu vašeho štěněte pod kontrolou, protože pouze tehdy bude váš pes žít zdravý život.

Dávkování CBD oleje pro vašeho psa

Dávkování CBD oleje pro vašeho psa

Předtím, než začnete vašemu psovi dávat CBD, je důležité znát požadované dávkování. Pouze takto si váš pes užije veškerých benefitů daného produktu. Zde je doporučené dávkování CBD oleje dle velikosti a váhy psa:

 • Malý pes do 10 kg by měl užívat 4-6 kapek 3% CBD oleje pro domácí mazlíčky denně.
 • Středně velký pes od 10 do 25 kg by měl užívat 8-12 kapek 3% CBD oleje pro domácí mazlíčky denně.
 • Velký pes o hmotnosti 25 kg a více by měl užívat 15 kapek 3% CBD oleje pro domácí mazlíčky denně.

Jak vašemu psovi CBD olej podat

Většina lidí si myslí, že smíchání kapek s jídlem pro psa je jednoduchým způsobem, jak léky do těla psa dostat. Pro požadované účinky CBD oleje to však není ideální aplikace. Kapky budete muset vašemu psovi aplikovat přímo.

Všichni víme, že psi nejsou velkými fanoušky léků. Na začátku budete muset olej psovi do úst vnutit, protože jinak to prostě nepůjde. Během několika dnů si zvíře na olej pravděpodobně zvykne.

Ujistěte se, že pro svého psa kupujete CBD olej té nejvyšší kvality. Pro čistý produkt by měl být CBD olej extrahován za použití té nejlepší metody. Existuje mnoho licencovaných prodejců, kteří prodávají CBD olej té nejvyšší kvality. Ujistěte se, že recenze a hodnocení daného prodejce je v pořádku a o jeho produktech a jejích účincích se informujte. Jakmile jste našli spolehlivý produkt, pro ty nejlepší účinky udržujte dávkování v normě.

4. CBD a kočky

CBD a kočky

Na trhu s domácími mazlíčky a v médiích činí CBD poslední dobou velký rozruch. Každá stránka o CBD má sekci s CBD oleji a pamlsky pro zvířata. Co přesně ale CBD je a proč je pro vaše zvířata vlastně dobré?

Benefity CBD

Je známo, že CBD má pozitivní vliv na stavy, jako je silná a chronická bolest, ženské problémy, bolesti hlavy, žaludeční potíže, úzkost, problémy se spánkem, ztráta chuti k jídlu, rakovina, kožní a vlasové problémy. Ačkoliv tato tvrzení nebyla lékařskými výzkumy 100% potvrzena (FDA schválila další výzkum CBD oleje teprve nedávno), mnoho uživatelů CBD oleje si jeho benefity pochvaluje.

Proč je CBD pouze doplňkem?

Cbd je pouze doplněk

CBD zatím není klasifikované jako lék, ale i přesto dosáhlo věcí, na které byla předtím medicína krátká. CBD je kanabinoid, který je extrahovaný z rostlin konopí a marihuany a poté přeměněn na olej. Mnoho lidí tento olej používá na různé lékařské problémy, a to i přesto, že zatím není schválený FDA. Doplněk nemusí být pro lékařské užití testován. CBD tedy může být použito pouze jako výživový doplněk. CBD a endokanabinoidní receptory existují v tělech některých zvířat.

Po dokončení testování CBD jako lékařské látky budou mít CBD produkty pro zvířata na trhu obrovský potenciál. Uživatelé CBD potravinové doplňky však již zkoušejí na vlastní pěst. 

Může CBD olej pomoci kočkám?

CBD olej byl prozatím použit pro kočky trpící problémy s příjmem potravy, srstí, cukrovkou, úzkostí a nádory. Veterináři dokonce začali doporučovat použití CBD jako přírodního doplňku pro psy a kočky. Může sloužit k pomoci či prevenci velkého množství zdravotních problémů.

Kočky a strava

Co se stravy týče, kočky jsou obvykle velmi vybíravé Mnoho koček jí pouze konzervované či pouze čerstvé jídlo, zatímco jiné kočky jí pouze pevné jídlo a jiné se zase živí výhradně lovem myší či menších ptáků.

Nejprve je důležité zmínit, že kočky nejsou stejné jako psy. Kočky jsou velmi vybíravé a každý den potřebují zkonzumovat určitý objem masa. Pokud jí málo, několik kapek CBD oleje přímo do jejich pusy a následující den do jejich jídla by jim mělo chuť k jídlu vrátit. Mimo problémy s příjmem potravy může CBD také použito na kočky s cukrovkou:

Kočičí cukrovka

Cbd olej pro kočičí cukrovku

CBD olej může pomoci kočkám trpícím cukrovkou. CBD pomáhá s produkcí inzulínu a tlumí záněty. Ovlivňuje endokanabinoidy v kočičím endokanabinoidním systému. To pomáhá kočkám s cukrovkou, ale také jako prevence pro kočky, které cukrovkou netrpí.

Srst a pokožka

CBD může pomoci kočkám s problémy se srstí a pokožkou. Kočky často chodí ven a jsou tudíž náchylnější k takovýmto problémům. Tyto problémy mohou kočkami být snadno přeneseny i na lidi. CBD olej může pomoci s řešením problémů se srstí a pokožkou a olejovitá textura může navíc odpuzovat blechy.

Úzkost, rakovina, nádory, dýchaní a břicho

Některé kočky trpí závažnou úzkostí. CBD jim může pomoci zklidnit se. Při interním použití CBD také působí destruktivně na nádory a rakovinu. Což jsou společně s cukrovkou časté kočičí problémy. CBD může pomoci kočkám s problémy horních dýchacích cest a trávením. Kočky mohou podobně jako lidé těžit z pozitivních účinků CBD výživových doplňků. CBD má mnoho léčivých vlastností, které vaší kočce mohou pomoci. 

Vedlejší účinky

Ruku v ruce s používáním CBD jde také několik vedlejších účinků, které ale většinou pro kočkovité šelmy nejsou příliš negativní. CBD způsobuje ospalost a zvyšuje chuť k jídlu. Pokud vaše kočka trpí nadváhou, je velmi důležité při používání CBD také kontrolovat její stravu. Neměli byste vaší kočce dávat více CBD pouze proto, že to vyžadují. Obézní kočka není zdravá a nezáleží na tom, zda CBD požívá ve formě pamlsku či potravinového doplňku.

CBD olej pro váš a vaši kočku

CBD má mnoho benefitů a velmi málo vedlejších účinů a může tak být velmi pozitivní. Má preventivní i léčivé funkce a je obklopen mystičnem, které mnoho lidí od použití této skvělé látky odpuzuje.

Před rozhodnutím o používání CBD oleje pro vaše domácí mazlíčky byste se měli vždy poradit s lékařským specialistou. Pokud vám váš veterinář dá k používání CBD zelenou, měli byste tyto produkty zkusit do jídelníčku vašich mazlíčků zařadit.  

5. CBD a koně

CBD a koně

CBD má mnoho prokazatelných lékařských a rekreačních benefitů. Pomáhá s úlevou od různých druhů bolesti - od závažných a chronických bolestí až po ty mírné a bezprostřední. CBD je extrémní pomocí proti bolestí kloubů, jako je například fibromyalgie a artritida. Lidé však nad nejlepším této látky stále tápou.

CBD může pomoci zvířatům, stejně jako může pomoci lidem. Koně nejsou výjimkou.

Koně jsou náchylní k bolestem kloubů a svalů a poruchám, jakým je například artritida. Koně jsou navíc také náchylnější k úzkosti. Dalšími problémy mohou být trable s trávením. CBD může pomoci vyřešit všechny tyto problémy.

Je můj kůň náchylný ke zdravotním problémům?

Koně jsou zvířata, která po dosažení určitého věku často trpí zdravotními problémy.

Například artritida je výsledkem nerovné distribuce jejich váhy - větší část tělesné váhy koňů je vepředu, což na jejich přední kopyta vyvíjí větší tlak a činí je tak náchylnější ke zranění, vymknutí a zlomeninám.

Dalším častým problémem je laminitida, která způsobuje mnoho bolesti a může koně zmrzačit nebo dokonce zabít.

V takovýchto případech CBD olej pro koně funguje stejně jako pro lidi. Tlumí zánět, což je vlastně hlavním zdrojem bolesti. Také pomáhá s otupěním nervových zakončení, která mohou být dalším zdrojem bolesti.

Je úzkost u koně normální?

Koně jsou nervózní zvířata, která se ze sebemenšího hluku či rychlého pohybu snadno vystraší. CBD jim v těchto náhlých reakcích může pomoci a bude tak chránit ostatní zvířata kolem.

Koně v přítomnosti lidí většinou mají nasazeny chrániče očí, aby tyto náhlé úzkostlivé reakce neměli tak často. Pokud je koni podávána denní dávka CBD oleje, budou si moci užít jeho maximálních benefitů - budou klidnější a soustředěnější. Budou méně náchylní k chronickému stresu či jiným závažným problémům. Váš kůň může z CBD oleje benefitovat i pokud netrpí žádnými bolestmi nebo nervozitou.

Můj kůň má problémy se žaludkem, může mu CBD pomoct?

Mnoho koňů trpí problémy trávicího traktu, například špatným trávením, nadýmáním, pálením žáhy nebo závažnějšími problémy, jakými jsou například kolika nebo žaludeční vředy. Kanabinoidy jsou přirozenou součástí těla spojenou s tlumením zánětů v trávicím traktu. Pokud je jejich produkce v těle nedostatečná, mohou nastat komplikace. CBD může do systému dodat kanabinoidy a vyřešit tak mnoho zdravotních problémů.

CBD olej může mít pozitivní účinky na koně, a to nejen externí aplikací, ale také tou interní. To znamená, že CBD je odpovědí na gastrointestinální problémy a problémy s obecným zdravím trávicího traktu koňů. Trávení a tlusté střevo nepatří k silným stránkám koňů, použití konopných doplňků tedy může být velmi nápomocné.

Většina lidí nemá problém zaplatit cokoliv, co si léčba jejich domácích mazlíčků vyžaduje. CBD však může sloužit jako náhrada za léky a jiné doplňky. Stačí jen každý den přidat trochu oleje do koňského krmiva, nebo jej aplikovat pod koňský jazyk a váš kůň si tak bude moci užít všech benefitů CBD.

Je CBD olej opravdu bezpečný?

CBD olej je spolehlivou přírodní alternativou jiných výživových doplňků. Pomáhá s úlevou od bolesti a tlumením zánětů, které jsou nedílnou součástí aktivního života koňů. CBD olej může ve vašem koni znovu probudit hravost a zvýšit jeho chuť k jídlu, čímž přispívá k celkovému zlepšení spokojenosti a zdraví vašeho zvířete.

Používání CBD oleje s sebou také přináší mnoho dalších fyzických i mentálních benefitů. Jedním z největších fyzických benefitů je pomoc trávicímu traktu. Přidáním pouhé trošky CBD oleje do stravy vašeho koně mu pomůžete udržet zdravou a vyrovnanou hladinu kanabinoidů v těle. Jeho tlusté střevo a trávicí trakt tedy budou v té nejlepší kondici.

Může CBD olej opravdu mému koni pomoci?

Kanabinoidy mohou koním pomoci v mnoha problémech. Je až neuvěřitelné, čeho všeho lze s pouhými několika kapkami CBD oleje denně dosáhnout.

CBD olej má úžasné benefity jak pro vás, tak pro vašeho koně - pomůže růstu a zdraví vašeho koně, a to ať už se jedná o koně závodního, farmářského nebo domácího.

6. CBD a myši

Cbd pro myši

CBD je vlastně považováno za ten nejlepší bylinný doplněk dostupný na současném trhu. Je o něm známo, že pozitivně působí na mnoho lidských problémů, jako je například úzkost, rakovina, vředy, PTSD, porucha spánku, porucha příjmu potravy, dermatofytózu a mnoho dalších kožních problémů. Jak se vlastně CBD začalo testovat? Jak mohou uživatelé CBD vědět, že se jedná o opravdu užitečnou látku?

Je testování na zvířatech správné?

Zkrátka řečeno: testy na zvířatech.

Po pečlivém zkoumání sloučenin CBD a závěru, že CBD může být užitečné a ne škodlivé, začali vědci účinky CBD testovat na zvířatech, aby zjistili, jaké efekty může mít na lidi. Testy na zvířatech jsou prvním krokem k získání povolení pro testy na lidech. Pokud může látka fungovat na zvířata a neškodit jim, pravděpodobně bude schválena také pro testy na lidech, což je pro určení její užitečnosti nezbytné. Je nutno poznamenat, že látky s pozitivními účinky na zvířata nemusí nutně mít stejné účinky na lidi.

Proč jsou ke zvířecím testům vždy používány krysy a myši?

První zvířata, na kterých bylo CBD testováno, byly myši.

Myši jsou druh zvířat, na kterých je testování povoleno. To vědcům umožňuje testovat jejich substance na krysách a myších předtím, než se přesunou k testům na dalších zvířatech a lidech.

Jak dlouho se takto CBD testuje?

Vědci testují efekty CBD a THC na myších a krysách již více než deset let. DEA a FDA nedávno začali spolupracovat a zmírnily zákony o CBD. Během následujícího roku se pravděpodobně povolí také testování CBD na lidech, což nevyhnutelně povede k jeho oficiální změně z potravinového doplňku na lék.

Jak dopadly testy na myších?

Testy CBD prokázaly, že tato látka má mnoho lékařských vlastností, které lidi ovlivňují stejně jako myši.

Studie podstoupené v roce 2010 a 2012 prokázaly, že myši a krysy se po užití CBD ve stravě zklidnily a staly lehce letargickými. Studie z roku 2010 dala deseti myším CBD a deseti myším placebo. Deset myší, kterým bylo podáno CBD, byly v celkově zdravějším stavu než ty, kterým bylo dáno placebo.

V podobné studii z roku 2012 bylo patnácti myším s rakovinovými nádory podáno CBD a dalším patnácti placebo. U myší, kterým bylo podáno CBD, vědci zaznamenali snížený počet růstu a vzniku určitých rakovinových buněk. CBD snížilo počet rakovinových nádorů, ale u myší se díky němu také zvýšila aktivita a chuť k jídlu. Toto dokazuje, že CBD může pomoci v boji proti různým rakovinovým nádorům také u lidí.

Mohu CBD dát své myši či kryse?

CBD můžete své myši či kryse dát v jejich krmivu či vodě. Může jim to pomoci cítit se lépe. Krysy a myši trpící například ztrátou vlasů, roztoči nebo prašivinou mohou také benefitovat z externího či interního užití CBD. Pokud vaše myš či krysa ztratila chuť k jídlu, pořádně nespí, nebo se necítí dobře a vypadá nešťastně, zkuste jí do jídla přidat trochu CBD oleje. Pokud se jejich stav během jednoho dne nezlepší, navštivte veterináře. Možná mají problém, který CBD nemůže vyléčit, nebo spolu s CBD potřebují další léky. Jak jsme již zmínili, pokud má váš domácí mazlíček jakékoliv závažné zdravotní problémy, měli byste vyhledat odbornou pomoc veterináře. Váš veterinář je tou jedinou osobou, která vám může kvalifikovaně poradit.

7. Závěr

CBD je pro domácí mazlíčky pozitivní, ne škodlivé.

CBD je velmi užitečným doplňkem, který nemá mnoho škodlivých vedlejších účinků. Nejhorší věcí, která se může stát, je zvýšená chuť k jídlu a únava. CBD může být kromě lidí užitečné také pro myši a krysy. Před podáním jakéhokoliv CBD produktu vaším hlodavcům se však ujistěte, že je použití tohoto doplňku ve vaší zemi povoleno a konzultujte také specialistu. Pokud jste tak učinili a k použití CBD jste dostali svolení, z CBD produktů můžete společně s vašimi domácími mazlíčky benefitovat i vy sami.

Tento článek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady či doporučení sepsané v tomto článku nevystihují názor společnosti Formula Swiss AG či žádného z jejich zaměstnanců. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vyloučení odpovědnosti.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.