ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

ZÁKONNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

0

Váš košík je prázdný

Aktualizovali jsme informace o naší společnosti

Aktualizovali jsme informace o naší společnosti

Aktualizovali jsme naši stránku O nás, kde najdete více informací o naší společnosti, poslání, výrobě, kvalitě a studiích. Stránku si můžete prohlédnout zde. Neváhejte se...

31 březen, 2021 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Novinky TSA: Vzít si CBD olej na palubu letadla je nyní legální

Novinky TSA: Vzít si CBD olej na palubu letadla je nyní legální

TSA informuje, že FDA nedávno schválila hned několik CBD produktů a léků, které je nyní možné si s sebou vzít i na palubu letadla. Ačkoliv...

26 srpen, 2020 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Evropská Unie legalizovala použití přírodních kanabinoidů v kosmetice

Evropská Unie legalizovala použití přírodních kanabinoidů v kosmetice

Dlouho jsme bojovali proti, podle nás a mnoha dalších konopných výrobců ve Švýcarsku, špatným klasifikacím konopných produktů v Evropské Unii. Extrakt z listů Cannabis sativa...

31 říjen, 2019 1 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Slovinsko zakazuje CBD potom, co produkty místních výrobcù zpùsobili otravu nìkolika dìtí

Slovinsko zakazuje CBD potom, co produkty místních výrobcù zpùsobili otravu nìkolika dìtí

Slovinská vláda jako vùbec první v Evropské Unii zaujala stanovisko EFSA a vyslala inspektory ke všem výrobcùm marihuany s jasným stanoviskem zastavit prodej CBD a...

14 říjen, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Panel Spojených Národů zveřejnil první posudek marihuany

Panel Spojených Národů zveřejnil první posudek marihuany

Komise Světové zdravotnické organizace (WHO) bude posuzovat status marihuany v mezinárodním zákoně. Stejná komise nedávno vydala dokument, ve kterém jsou vyzdviženy pozitivní hodnoty a technické...

14 říjen, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Průmyslové konopí hraje důležitou roli při snižování celosvětového znečištění CO2

Průmyslové konopí hraje důležitou roli při snižování celosvětového znečištění CO2

Podle Hemp Copenhagen bylo vědecky prokázáno, že průmyslové konopí absorbuje více CO2 na hektar než jakýkoliv les či jiná komerční plodina. Jeden hektar průmyslového konopí...

14 říjen, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Surovina v konopí by jednoho dne mohla nahradit antibiotika

Surovina v konopí by jednoho dne mohla nahradit antibiotika

Autoøi nedávno publikované studie vzhledem k neustálé snaze vìdcù vylepšovat antibiotika (z dùvodu zvyšující se odolnosti bakterií) konstatovali, že surovina obsažená v rostlinì konopí by...

07 říjen, 2019 3 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Švýcarsko pracuje na legalizaci lékaøské marihuany

Švýcarsko pracuje na legalizaci lékaøské marihuany

Švýcarská vláda chce pacientùm usnadnit získání a používání lékaøské marihuany a navrhuje legalizaci pøedpisù lékaøského konopí pro léèbu pacientù trpících rakovinou èi jinými závažnými chorobami...

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Thajsko schválilo CBD pro lékaøské úèely

Thajsko schválilo CBD pro lékaøské úèely

Legalizace používání a pìstování marihuany v Thajsku se stala nejdiskutovanìjším tématem poslední doby. Rùzné produkty (napøíklad CBD olej èi tablety) získaly díky své efektivitì pro...

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Svìtová zdravotnická organizace hlásí historické zmìny týkající se konopí

Svìtová zdravotnická organizace hlásí historické zmìny týkající se konopí

Rok 2019 se jeví jako rok, kdy konopí koneènì získá klasifikaci, kterou si bezesporu zaslouží. Tato rostlina bude oproštìna od legislativních pout, která svazovala potøebný...

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!