ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Organické pleové produkty 100% pøírodní

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Organické pleové produkty 100% pøírodní

Naše organické pleové produkty jsou vyrobeny pouze ze 100% pøírodních & organických surovin. To znamená, že každá surovina a kombinace surovin v našich výsledkovì orientovaných produktech pochází ze Zemì. Naše produkty neobsahují žádné synteticky vyrobené suroviny.

Produkty Organic Complexion obsahují ty nejlepší, nejbohatší a nejefektivnìjší výtažky rostlin na svìtì. Tyto rostliny jsou pozornì sklízeny, peèlivì míchány a dùkladnì testovány pro výrobu produktù, které na vaši ple budou mít svìží a revitalizující úèinky. Jedná se o vysoce kvalitní produkty na ple, které jsou peèlivì vyvážené a bez konzervantù.

Proè je to tak dùležité?

My zkrátka vìøíme, že budoucnost je dùležitá!

Pokožka je vlastnì naším nejvìtším orgánem, který navíc na zdraví podporující 100% pøírodní produkty reaguje výjimeènì dobøe. Protože se jedná o hlavní ochrannou linii našeho tìla, pokožka pro optimální výkon vyžaduje živiny. Byliny a kvìtiny bohaté na mikroživiny, ovoce a zelenina bohaté na antioxidanty, semenné oleje bohaté na esenciální tuky, nektary, džusy a èistá ledovcová voda vytváøí zcela nové paradigma péèe o pokožku! Zaruèenì 100% pøírodní produkty, díky kterým budete záøit.

Co je klíèovým faktorem? Výsledky! 

Holistický systém péèe o pokožku kombinuje 100% pøírodní suroviny s moderními technologiemi a výsledkem jsou základy pro záøivou pokožku. Organic Complexion je prùkopnický efektivní systém, který vaši pokožku bìhem prvního týdne používání oživí, zjemní, vyhladí a hydratuje.

Zde je nìkolik dùvodù, proè byste tyto produkty mìli používat: 

  • Zkrátka øeèeno, produkty z organických surovin jsou tou nejzdravìjší formou, která je momentálnì na naší planetì dostupná.
  • Organické suroviny jsou díky pìstování bez použití herbicidù a hnojiv bohatší na antioxidanty a mikroživiny.
  • Jsou také navíc lepší pro ekologii a životní prostøedí, ve kterém jsou pìstovány a sklízeny a jejich lokální aplikace pøináší mnohem lepší výsledky.

Pokud jste tedy fanouškem naší matièky Zemì a chcete vypadat skvìle a cítit se ještì lépe, tyto 100% pøírodní produkty zkrátka musíte mít. Vítejte do naší 100% pøírodní rodiny! Napište nám!

Naše pleové produkty si mùžete prohlédnout zde.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Napište komentář

Komentáře musí být před zobrazením schváleny


Také v Zdraví a životní styl

Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit
Benefity spiruliny: 10 dùvodù, proè ji zkusit

18 září, 2019 5 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?
Rozpustná èi nerozpustná vláknina - která je pro hubnutí vhodnìjší?

18 září, 2019 6 minut stráveno čtením

Zobrazit více
Jak se používá curactin
Jak se používá curactin

18 září, 2019 2 minut stráveno čtením

Zobrazit více

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!