Objeví se CBD na drogovém testu?

Pokud máte nějaké obavy ohledně tohoto problému, pak důrazně doporučujeme používat naše širokospektrální CBD oleje s méně než 0,0 % THC.

Koncentrace THC v CBD oleji nejsou ani zdaleka dostačující, aby na vás měly nějaký opojný účinek. THC je kanabinoid, na který se zaměřují testy na drogy.

Tyto testy hledají metabolické produkty THC a začínají jednoduchým testovacím vzorkem moči. Test využívá protilátky k detekci THC a metabolitu, který produkuje, známého pod poněkud komplikovaným názvem „11-nor-delta9-karboxy-THC (THC-COOH)“. Pokud počáteční testy zjistí, že máte v moči více než 50 nanogramů (ng) těchto látek, provede se test plynové chromatografie / hmotnostní spektrometrie (GC/MS), který potvrdí výsledek. Tento test se zaměřuje na metabolit 11-nor-THCCOOH a není citlivý na jiné kanabinoidy, včetně CBD.