ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Naše organické CBD oleje jsou té nejvyšší kvality. Vyrábíme je z organického konopí a k získání pøesných koncentrací dalších kanabinoidù, terpenù, flavnoidù, antioxidantù a živin je opatrnì mícháme s olivovým nebo konopným olejem.

Oleje CBD na prodej

CBD oleje si u nás mùžete koupit ve smìsi s olivovým nebo konopným olejem o koncentraci 3-30% CBD (kanabidiol).

✅ Nejvyšší kvalita ze Švýcarska

✅ Celé spektrum kanabinoidù

✅ 100% pøírodní a organické konopí

✅ Žádné pøídavky

✅ Zdokumentované úèinky

✅ Ménì než 0,2% THC a legální

✅ Rychlé doruèení.

✅ Pro objednávky nad € 160 doprava zdarma.

✅ Rychlá a bezpeèná platba

✅ Tisíce zákazníkù

✅ K vidìní v televizi a na online médiích

✅ Populární v 35 zemích

Pøírodní a legální suroviny

Náš CBD olej je testován, analyzován a dokumentován v laboratoøích ve Švýcarsku a Spojených státech amerických. Koncentrace THC je vždy menší než 0,2%, a tudíž zcela legální. Kanabidiolový olej nemá žádné psychoaktivní úèinky.

Pøírodní produkty bez pøídavkù

Mùžete si být jisti tím, že naše organické CBD oleje neobsahují parabeny, umìlá barviva, pesticidy, herbicidy, toxiny, tìžké kovy, rozpouštìdla, konzervanty, geneticky modifikované suroviny èi syntetické kanabinoidy.

Jaký CBD olej byste si mìli vybrat?

Vìtšina našich nových zákazníkù zaèíná s koncentrací CBD 5 nebo 10% a teprve poté pøechází na silnìjší koncentraci. CBD s olivovým olejem má mírnìjší chu a pro nové uživatele konopí jej mùžeme jen doporuèit. Na rozdíl od CBD s konopným olejem má CBD s olivovým olejem mírnìjší, ale zároveò velmi autentickou a silnou chu. Na druhou stranu konopný olej poskytuje èlovìku výraznì vìtší zdravotní benefity než olivový olej, a je tudíž zkušenými uživateli preferován. Doporuèujeme vám vyzkoušet oba a rozhodnout se dle vlastní chuti.

Jak byste CBD mìli používat?

Po zakoupení CBD oleje obdržíte v jeho balení návod k použití. Pøed použitím oleje si prosím pøibalený návod k použití peèlivì pøeètìte. Tato metoda použití zaruèuje lepší a rychlejší výsledky.

Kolik CBD oleje bych si mìl/a koupit?

Nádoba s 10ml obsahuje pøibližnì 270-300 kapek organického CBD oleje v tekuté formì, která je díky pøiložené pipetì snadno aplikovatelná. Každý produkt obsahuje v pravém horním rohu odkaz na „doporuèenou denní dávku“. Tato doporuèení se odvíjí od spoleènosti MEDCAN ve Švýcarsku. Mùžete si také pøeèíst tento èlánek o dávkování CBD.

CBD or cannabidiol is the main active compound in hemp and unlike THC, it is not psychoactive, so it doesn’t make you high. As you may know, inside the human body there’s the endocannabinoid system, with receptors spread throughout the brain and body. THC activates the CB1 and CB2 receptors, while CBD does not directly stimulate these receptors.

Cannabinoid receptors are involved in a series of processes inside the human body, including the regulation of mood, pain sensation, appetite and memory. These receptors can be activated by endocannabinoids (produced by the human body) as well as by plant cannabinoids (like those found in hemp or cannabis), and they’re grouped in two main categories: CB1 and CB2.

CB1 receptors are found mostly in the central nervous system, and in smaller numbers in the liver, kidneys and lungs, while CB2 receptors are part of the immune system and found in the hematopoietic blood cells as well. CB1 play a role in the production and release of neurotransmitters, cannabis products that exert psychoactive effects stimulating these receptors. At the same time, CB1 receptors are involved in the lipogenesis process that takes place inside the liver, and seem to play a role in the maintenance of homeostasis (body’s internal equilibrium). Various studies suggest that CB1 also influence pleasure, concentration and appetite, memory and pain tolerance. CB2 receptors on the other hand affect the immune system, being involved in a variety of functions like immune suppression or apoptosis (programmed cell death). Studies suggest that CB2 modulate the pain sensation and could play a role in various diseases, from liver and kidney problems to neurodegenerative diseases.

How does CBD work and what are CBD effects inside the body?

CBD does not stimulate these two receptors; instead, it activates other receptors, like the vanilloid, adenosine and serotonin receptors. By activating the TRPV-1 receptor for example, cannabidiol plays a role in the mediation of body temperature, pain perception and inflammation [6]. Then, CBD inhibits the FAAH enzyme, a compound that activates the CB1 receptor. By doing so, CBD minimizes the activation of CB1 by THC, reducing its psychoactive effects.

The activation of adenosine receptors by CBD gives the anti-anxiety and anti-inflammatory effects of cannabidiol. Adenosine receptors are also involved in the release of dopamine and glutamate, two neurotransmitters that play major roles inside the body. Dopamine is involved in cognition, motor control, motivation and reward mechanisms, while glutamate is one of the major mediators of excitatory signals, being involved in memory, learning and cognition.

High concentrations of CBD have been shown to activate the 5-HT1A serotonin receptor, exerting anti-depressant effects. The same receptor is involved in a series of processes from pain perception, appetite, nausea and anxiety to sleep and addiction mechanisms.

CBD blocks CPR55 signaling, decreasing bone re-absorption and cancer cell proliferation. GPR55 is widely present inside the brain, being linked with the modulation of bone density and blood pressure, as well as with cancer cell proliferation.

CBD blocks the psychoactive action of THC, this being one of the reasons it’s generally considered advantageous to combine CBD and THC when for treatment purposes. However, be aware that the positive effects of cannabidiol are not dependent on the presence of THC, so you can still take advantage of the health benefits of CBD by purchasing products that contain only non-psychoactive CBD.

Cannabidiol (CBD) is the primary cannabinoid in industrial hemp (Cannabis sativa L.) In recent years there is increasing interest in the therapeutic potential of CBD, which causes no psychotropic effects, is not psychoactive (cannot get you “high”) and even in high doses does not cause relevant side-effects.

THC (Tetrahydrocannabinol) is psychoactive, while CBD (Cannabidiol) is not. The common effects of THC are euphoria, anxiety and short-term memory impairment. CBD decreases all the negative effects THC can cause. Another real distinction between THC and CBD is that cannabis with elevated amounts of THC is normally utilized for its rest inciting impacts, while CBD seems to advance attentiveness.

The Cannabinoid THC is responsible for the intoxicating effect of the hemp plant. A THC level of less than 1% and any dose of CBD are considered non-psychoactive and thus have no intoxicating effect. As our products contain less than 0.2% of THC, it should not influence your ability to drive a vehicle, but you have to make the final decision, before getting behind the steering wheel.

We are not authorized to provide health claims. The products offered are not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. If you have questions about the medical application and the range of effect of CBD products, please consult the Internet (e.g. at http://www.cannabis-med.org/ ) or ask your doctor or pharmacist. All statements on this website are without any kind of guarantee of the effect.

Hemp is considered generally safe, so there should not be any significant side effects of CBD, but we cannot rule them out as it really depends on how your body tolerates and adapts to these dietary supplements. We recommend to consult your physician before using any dietary supplement, including our organic CBD oil.

To preserve the purity of our raw hemp, we use highly efficient and at the same time gentle CO2 extraction. Not only does the CO2 extraction improve the quality of the CBD, it also preserves a full spectrum of other cannabinoids, terpenes, flavonoids, nutrients and antioxidants.

CO2 extraction is an extraction process that uses pressurized carbon dioxide (CO2) to extract phytochemicals (such as CBD, CBG, or terpenes, flavonoids, etc.) from a plant. CO2 at certain temperatures and pressures acts like a solvent, without the dangers of actually being one. It is the most expensive extraction method and is widely considered the most effective and safest plant extraction method.

Yes, all our CBD oil products have a THC content of less than 0.2%, which is significantly lower than the 1% legal limit, thus making it fully legal in Switzerland. The age limit for legal acquisition is 18 years. Check your local country legislation, before you decide to import our products from Switzerland. Any import to countries outside Switzerland are at your own risk and responsibility.

The THC concentrations in hemp oil are nowhere near enough to have any effect on you: industrial hemp plants (Cannabis sativa L.) generally contain only a trace amounts of the THC that marijuana plants contain. THC is the cannabinoid that is targeted in drug tests. These tests look for the metabolic products of THC and begin with a simple urine test sample. The test uses antibodies to detect THC and the metabolite it produces, known by the rather complicated name of ‘11-nor-delta9-caboxy-THC (THC-COOH)’. If initial tests find that you have more than 50 Nanograms (ng) of these substances in your urine, a Gas Chromatography / Mass Spectrometry (GC/MS) test is carried out to confirm the result. This test targets the 11-nor-THCCOOH metabolite and is not sensitive to other cannabinoids including CBD.

No, you can't vape our CBD oil. It's not made to inhale, but to be taken orally.
Our CBD oil has been diluted in olive oil and there are potential health concerns related to inhaling oils (such as Lipoid Pneumonia), so we strongly advise against vaping our CBD oil.

No, you won’t get high on CBD as it doesn’t contain high levels of THC. Our CBD products contain less than 0,2% THC and it’s exactly THC (tetrahydrocannabinol) that is psychoactive. CBD is unable to get you high and is completely non psychoactive. Many customers do feel relieved and relaxed after taking CBD, but by no means will they feel high or get stoned.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!