ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

CBD má antipsychotické účinky

12 září, 2019 3 minut stráveno čtením

CBD má antipsychotické účinky

První důkaz o antipsychotických vlastnostech CBD (nepsychoativní složka konopí) byl publikován v roce 1982. (1) Tato studie se u pacientů zabývala interakcí mezi THC a CBD. Společné podání těchto dvou kanabinoidů vedlo k většímu zmírnění úzkosti a psychotomimetických symptomů než samotné THC. Antipsychotický dopad CBD byl dále podpořen zprávou o vyšší frekvenci psychotických epizod u pacientů psychiatrických léčeben, kterým byly podány různé druhy kanabisu bez CBD. (2)

Vliv podílu CBD/THC v konopí na opatření relevantní pro psychózu

Studie 140 vlasů jednotlivých osob analyzovala úrovně kanabinoidů. Morgan and Curran (2008) ukázali, že osoby se samostatným THC ve vlasech prokazovali vyšší úrovně halucinací a bludů než jedinci s THC a CBD či bez kanabinoidů (3). Studie Di Forti et al. (2009) s 280 pacienty a 174 kontrolami ukázala, že pacienti mnohem častěji užívali silné konopí s vysokým obsahem THC a nízkým obsahem CBD, zatímco lidé na kontrole preferovali hašiš s podobným obsahem THC a CBD. Psychóza byla navíc spojena s častějším a dlouhodobějším užíváním kanabisu (Di Forti et al., 2009). (4) Další studie se 410 pacienty s první epizodou psychózy odhalila, že užívání silného kanabisu s nižším obsahem CBD také vedlo k nástupu psychózy v pozdějším věku (Di Forti et al., 2014). (5)

Studie zabývající se účinky různých koncentrací CBD/THC v konopí v souvislosti s psychózou ukazují, že použití konopí s vysokým obsahem CBD s sebou nese méně vedlejších účinků (halucinace či bludy), lepší subjektivní chápání a nižší riziko psychózy.

CBD a schizofrenie

Schizofrenie je závažná celoživotní mentální porucha, která výrazně ovlivňuje lidské myšlení, pocity a chování.

Mezi symptomy (6) mohou patřit:

  • Bludy (například silná víra v něco, proti čemu ale existují významné důkazy)
  • Halucinace (například vidění či slyšení něčeho, co ve skutečnosti neexistuje)
  • Chaotický pohyb/mluva
  • Problémy s vyjádřením emocí
  • Problémy s určitými každodenními aktivitami (např. čistota)
  • Psychologické změny (například ztráta zájmu o různé aktivity, odloučení se od sociálních interakcí)

Studie provedená ve Western University v Kalifornii zjistila, že CBD může být pozitivní pro léčbu schizofrenie a dalších souvisejících druhů psychózy. Studie vedená Justinem Renardem z katedry anatomie a buněčné biologie Schulich School of Medicine and Dentistry rozlišil nervové spojení, díky kterému má CBD antipsychotické účinky snižující manifestace psychózy spojené se schizofrenií a podobnými chorobami. „Důsledky těchto zjištění jsou důležité pro pochopení různých účinků specifických fytochemických sloučenin marihuany na neuropsychiatrické jevy a demonstrují potencionální mechanismus pro terapeutické účinky derivátů marihuany v léčbě psychiatrických onemocnění souvisejících s dopaminem.“ tvrdí studie. (7) Specialisté testovali CBD účinky na krysách a zjistili, že snižuje citlivost na dopamin (reakce spojená s psychózou související se schizofrenií. Toto přesně objasňuje, jak CBD ovlivňuje funkce mozku, což je jedna z věcí, která byla dříve neznámá. Tato zjištění také naznačují nový přístup k léčení psychóz, což je dle vědců velmi nutné.

Další studie publikovaná v červenci roku 2017 v časopise Neuropsychopharmacology naznačila, že CB je velmi efektivní ve zmírňování symptomů spojených se schizofrenií. Doktorka Katrina Green (supervisor studie) uvedla: „Z této recenze jsme zjistili, že CBD ve zdravém mozku paměť či proces učení nezlepší, ale v souvislosti s kognitivními poruchami (včetně Alzheimerovy choroby či jiných neurologických a neurozánětlivých poruch) tak učinit může. Důkazy naznačují, že CBD je neuroprotektivní a může zmírňovat kognitivní poruchy spojené s užíváním THC, což je hlavní psychoaktivní složka konopí.“ (8)

Závěr k užívání CBD pro jeho antipsychotické účinky

Jak můžete vidět, důkazy o léčebné síle CBD na schizofrenii a další mentální poruchy již existují. Schopnost CBD spojit se s různými systémy lidského těla bez větších vedlejších účinků je něco, co konvenční farmaceutika nedokáží. Právě proto je CBD pro budoucí léčebné plány tak důležité.

Zdroje

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/628540

https://www.researchgate.net/publication/226846642_Interactions_ofD11-tetrahydrocannabinol_with_cannabinol_and_cannabidiol_following_oral_administration_in_man_Assay_of_cannabinol_and_cannabidiol_by_mass_fragmentographywith_cannabinol_and_cannabidiol

https://www.researchgate.net/publication/5473660_Effects_of_cannabidiol_on_schizophrenia-like_symptoms_in_people_who_use_cannabis

https://www.researchgate.net/publication/40042294_High-potency_cannabis_and_the_risk_of_psychosis?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a88d3252-2f68-4251-81ca-a87526ef8136&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MjE5MzAwNjtBUzoyMDA2NzI2MzgxODEzODlAMTQyNDg1NTQ5MzQyNw

https://www.researchgate.net/publication/259351867_Daily_Use_Especially_of_High-Potency_Cannabis_Drives_the_Earlier_Onset_of_Psychosis_in_Cannabis_Users?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a88d3252-2f68-4251-81ca-a87526ef8136&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MjE5MzAwNjtBUzoyMDA2NzI2MzgxODEzODlAMTQyNDg1NTQ5MzQyNw==

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4854973/

http://neurosciencenews.com/cbd-cannabis-schizophrenia-6832/

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!