Je CBD legální?

Ano – všechny naše výrobky mají obsah THC nižší než 0,2%, což je hluboko pod zákonným limitem 1% ve Švýcarsku. Věková hranice pro nákup takovýchto výrobků je 18 let. Před objednáním našich výrobků ze Švýcarska si prostudujte místní legislativu. Jakýkoliv dovoz zboží do zemí mimo Švýcarsko je vaše vlastní riziko a zodpovědnost.

<<Zpět