Užívání konopí v USA překonalo užívání alkoholu

04.06.2024
Konopný joint a sklenka alkoholu

Poprvé v historii nyní Američané volí konopí před alkoholem pro denní užívání. Tento historický posun, odhalený nedávnou studií publikovanou v časopise Addiction, zdůrazňuje významnou změnu ve vzorcích užívání a veřejném chování ve Spojených státech.

Studie, kterou provedl Jonathan P. Caulkins, profesor operačního výzkumu a veřejné politiky na Carnegie Mellon University, zkoumá trendy užívání konopí od 70. let do roku 2022, se zaměřením na jeho vztah k alkoholu. Podle údajů se trend převahy konopí nad alkoholem v denním užívání vyvíjí minimálně od roku 2022.

Vývoj politiky konopí v USA

Studie identifikuje čtyři klíčová období ve vývoji politiky konopí v USA:

  • 70. léta: Liberalizace označená zprávou Shaferovy komise a snahami o dekriminalizaci ve státech.
  • 1980-1992: Konzervativní éra boje proti drogám za Reaganovy a Bushovy administrativy.
  • 1993-2008: Státní liberalizace léčebného konopí navzdory federální opozici.
  • 2009-2022: Federální nezasahování, které vyvrcholilo legalizací v Coloradu a Washingtonu v roce 2012.

Tato období ukazují, jak změny v politice ovlivnily vzorce užívání konopí v průběhu desetiletí.

Užívání konopí a alkoholu

Výzkum zahrnoval vlastní hlášené průzkumy z Národního průzkumu o užívání drog a zdraví (NSDUH), sbírající data od více než jednoho milionu účastníků. Zjištění naznačují, že užívání konopí dosáhlo svého nejnižšího bodu v roce 1992, ale začalo postupně stoupat během 90. let a začátkem 21. století.

Po federálním nezasahování do státní legalizace od roku 2009 došlo k výraznému nárůstu užívání konopí. Od roku 2008 do roku 2022 se počet lidí, kteří hlásili užívání konopí za poslední rok, více než zdvojnásobil, s celkovým ročním počtem dní užívání stoupajícím z 2,3 miliardy na 8,1 miliardy dní.

V roce 2022 typický uživatel konopí hlásil užívání 15 až 16 dní za měsíc, zatímco typický piják hlásil užívání alkoholu 4 až 5 dní za měsíc.

Vzorce užívání

Zatímco užívání alkoholu bylo rozšířenější, uživatelé konopí vykazovali vyšší míru denního užívání. Více než 42,3 % měsíčních uživatelů konopí hlásilo denní užívání, ve srovnání s pouhými 10,9 % uživatelů alkoholu. Přestože denní kouření cigaret stále převyšuje denní užívání konopí, vzorce užívání konopí se stále více podobají těm u cigaret.

Studie ukazuje, že vzorce užívání konopí jsou úzce spojeny se změnami ve veřejné politice, s výrazným nárůstem užívání během období uvolňování politiky. Je však důležité poznamenat omezení vlastní hlášených průzkumů, které mohou postrádat ověření pomocí biologických vzorků a vylučovat určité skupiny s unikátními vzorci užívání konopí. Sociální přijetí konopí může také vést k větší ochotě přiznat užívání, což může nafouknout hlášené míry.

Osobní pohled

Ačkoli studie jednoznačně neobjasňuje, zda právní změny přímo ovlivňují vzorce užívání nebo pouze odrážejí měnící se postoje, je jasné, že užívání konopí se od legalizace zásadně změnilo. Tato změna vyvolává důležité otázky ohledně budoucnosti užívání návykových látek a veřejného zdraví ve Spojených státech.

Tento posun k většímu dennímu užívání konopí před alkoholem odráží širší společenské změny v přístupu ke konopí. Zvyšující se legalizace a normalizace užívání konopí pravděpodobně budou nadále formovat vzorce užívání. Jako někdo, kdo sleduje vývoj ve veřejné politice a zdraví, považuji tyto trendy za fascinující a naznačující novou éru v užívání návykových látek a regulaci.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci