Užívání Konopí a CBD mezi Pacienty s Cystickou Fibrozou

2024-02-29T11:52:20Z
Lékař kontroluje pacienta s cystickou fibrózou

Nedávná anketa zveřejněná v časopise Pediatric Pulmonology odhaluje, že téměř třetina pacientů s cystickou fibrózou se v posledním roce obrátila k konopí, což osvětluje jeho využití při řízení příznaků. Prováděná výzkumníky na University of California, San Francisco, studie zkoumala 226 pacientů s cystickou fibrózou po celých Spojených státech, kteří byli ve věku 13 let a více. Tento článek se zabývá zjištěními této významné studie, diskutuje její důsledky a rostoucí zájem o konopí a produkty s obsahem CBD mezi touto pacientskou populací.

Zjištění Ankety

Anketa odhalila, že 29 % respondentů v posledním roce užilo konopí a 22 % užilo produkty s obsahem CBD. Hlavními důvody uvedenými pro konzumaci těchto produktů bylo řízení příznaků úzkosti a deprese, stimulace chuti k jídlu a zmírnění bolesti artritidy. Zajímavé je, že mezi těmi, kteří nikdy neužili konopí nebo produkty s obsahem CBD, vyjádřilo zhruba 50 % ochotu tak učinit, pokud by byla marihuana legální, což zdůrazňuje potenciál pro zvýšené využití v rámci právních rámců.

Motivace k Užívání

  • Řízení úzkosti a deprese
  • Stimulace chuti k jídlu
  • Zmírnění bolesti artritidy

Právní a Lékařské Důsledky

S polovinou respondentů, kteří neužívají, ale jsou otevřeni užívání konopí v případě jeho legalizace, studie zdůrazňuje významný právní a společenský dopad na spotřební návyky pacientů s cystickou fibrózou. Autoři studie vyzývají k rozšíření současného poznání a návodů ohledně užívání marihuany a CBD mezi touto pacientskou skupinou, zdůrazňují potřebu dalšího výzkumu pro poskytování přesných rad pro ty, kteří mají prospěch.

Výzva k Dalšímu Výzkumu

Studie končí silným výzvou k dalšímu výzkumu účinků a potenciálních přínosů užívání konopí a CBD mezi pacienty s cystickou fibrózou. Toto je podpořeno rostoucím zájmem lékařského společenství o pochopení, jak mohou být tyto látky účinně a bezpečně integrovány do strategií řízení příznaků.

Externí Studie a Výzkum

Související výzkumy a ankety zkoumaly dopad produktů s obsahem CBD na snižování užívání opioidů u pacientů s bolestí, roli látek obsažených v konopí při indukci smrti buněk spojených s fibrózou jater a rozšíření využívání CBD mezi pacienty s fibromyalgií. Tyto studie poskytují širší kontext pro pochopení potenciálních přínosů a důsledků užívání konopí a CBD u různých lékařských stavů.

Shrnutí

Užívání konopí a produktů s obsahem CBD mezi pacienty s cystickou fibrózou ukazuje na významný posun směrem k alternativním metodám řízení příznaků. Jak se právní prostředí mění a další výzkum se rozvíjí, stává se stále zřejmější potenciál těchto látek hrát klíčovou roli při zlepšování kvality života těch, kdo žijí s cystickou fibrózou. Je však nezbytné, aby tento průzkum byl řízen vědeckým výzkumem a lékařským know-how, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost konopí a CBD jako součást komplexního léčebného plánu.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci