Účinnost konopí u dětské mozkové obrny

Rostlina konopí na stole

Nové trendy v péči o děti: Konopné terapie pro děti trpící mozkovou obrnou

V pozoruhodném vývoji v péči o děti se nedávno zveřejněný průzkum publikovaný v časopise Children odhalil, že lékaři stále častěji doporučují konopné terapie pro děti trpící mozkovou obrnou (CP). Tento průzkum, prováděný mezi 70 lékaři s zkušenostmi v léčbě dětí s CP, zahrnuje Evropu, Severní Ameriku a Austrálii a ukazuje globální posun v lékařské praxi.

Rostoucí podpora lékařů pro konopné terapie

Výsledky průzkumu jsou ohromující: 47 % dotazovaných lékařů uvedlo, že povolili konopné terapie (jako je Dronabinol, Epidiolex, výtažky z celé rostliny konopí nebo CBD) pro své pediatrické pacienty. Tyto terapie se obvykle používají jako doplňková terapie, doplňující tradiční léčebné metody.

Lékaři nejčastěji doporučovali kanabinoidy pro léčbu záchvatů, spasticity a bolesti u dětí s CP. To naznačuje významný posun v vnímání konopných terapií v lékařské komunitě, zejména v kontextu péče o děti.

Účinnost konopných terapií na symptomy CP

Přesvědčivých 69 % dotazovaných lékařů uvedlo, že konopné terapie poskytují buď „silné“ nebo „střední“ účinky na symptomy CP. Tato statistika je zvláště pozoruhodná, protože odráží reálný dopad těchto terapií na zlepšení kvality života dětí s CP.

Autoři studie závěrem, že účastníci lékaři získali své znalosti o kanabinoidech převážně mimo své lékařské vzdělání. To zdůrazňuje potřebu komplexnějšího vzdělávání a školení v lékařských školách ohledně použití kanabinoidů v léčbě.

Různé formule a indikace

Lékaři v průzkumu často předepisovali různé formule kanabinoidů pro různé indikace u dětí s CP. Nejběžnějšími indikacemi byly epilepsie, spasticita a bolest, přičemž léčba často začínala jako spolulečba nebo druhá linie léčby.

Celkově lékaři vnímali střední účinnost kanabinoidů a nepozorovali dlouhodobé vedlejší účinky. Tento nález je zásadní, protože se zabývá jedním z hlavních obav ohledně použití konopných terapií u dětí - bezpečností a vedlejšími účinky.

Globální pohled na konopné terapie pro děti

Mezinárodní rozsah průzkumu, zahrnující odpovědi lékařů z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie, zdůrazňuje globální zájem a přijetí konopných terapií v péči o děti. Tento mezinárodní pohled je klíčový pro pochopení širšího dopadu těchto zjištění a pro podporu sjednocenějšího přístupu k péči o děti.

Průzkum provedený mezi lékaři léčícími děti s mozkovou obrnou představuje významný milník v integrování konopných terapií do péče o děti. Odráží rostoucí uznání potenciálních benefitů těchto terapií a zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu a vzdělávání v tomto oboru. Jak lékařská komunita nadále zkoumá a přijímá alternativní možnosti léčby, použití konopných terapií v péči o děti, zejména u stavů jako je mozková obrna, má potenciál stát se stále důležitější součástí zdravotnického prostředí.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci