THC a výkon řízení: Nová studie z Toronta

30.01.2024
Osoba řídící auto

Úvod do THC a výkonu řízení

Nová zjištění z studie provedené v Torontu, Kanada, rozpoutala významnou diskusi o vztahu mezi hladinami THC v krvi a výkonem řízení. Publikovaná v časopise JAMA Network Open, tato výzkumná práce nabízí čerstvý pohled na dlouho diskutované téma konzumace cannabisu a psychomotorických schopností.

Přístup studie

Výzkumníci z University of Toronto zahájili studii za účelem posouzení dopadu konzumace cannabisu na výkon řízení. S využitím řídicího simulátoru hodnotila studie schopnosti účastníků v základním stavu a poté znovu 30 a 180 minut po konzumaci cannabisu. Předměty, ve věku mezi 65 a 79 lety, kouřily cannabis s průměrnou potencí THC 19 procent ad libitum před podstoupením řídicí simulace.

Zjištění o výkonu řízení

Studie pozorovala "malé změny v SDLP (standardní odchylka laterální pozice)" nebo tkaní, 30 minut po konzumaci cannabisu. Tyto změny byly výrazně méně signifikantní než ty, které byly pozorovány u řidičů s koncentrací alkoholu v krvi (BAC) pod 0,05 procenta. Zajímavě, i když účastníci snížili svou rychlost po konzumaci cannabisu a byli více nakloněni hodnotit svůj výkon jako zhoršený, jejich reakční časy zůstaly neovlivněné. Během tří hodin se jejich simulovaný výkon řízení vrátil na základní úrovně.

Důsledky zjištění

Hlavní závěr studie byl absence korelace mezi koncentrací THC v krvi a změnami ve výkonu řízení, měřenými SDLP nebo průměrnou rychlostí. Tento závěr je v souladu s emergujícími důkazy naznačujícími nelineární vztah mezi hladinami THC a schopnostmi řízení. Tento vhled je kritický, protože zpochybňuje převládající předpoklady a právní rámce, které rovnají úrovně THC s narušeným řízením.

Revidování limitů THC pro motoristy

Zjištění studie přispívají k rostoucímu tělu výzkumu naznačujícímu, že přítomnost THC nebo jeho metabolitů v krvi nebo jiných tělesných tekutinách nepředpovídá snížený výkon řízení. To vedlo organizace jako NORML k opozici vůči zavedení limitů THC per se pro řidiče, a místo toho podporují použití mobilní technologie výkonu jako DRUID k posouzení oslabení.

  Tato průkopnická studie z Toronta nabízí zásadní posun v našem porozumění konzumaci cannabisu a bezpečnosti řízení. Tím, že zdůrazňuje nedostatek korelace mezi hladinami THC v krvi a oslabením řízení, vybízí k přehodnocení současné drogové politiky a praxe vynucování práva související s řízením pod vlivem cannabisu. Jak výzkum pokračuje ve vývoji, stává se čím dál tím důležitější, aby právní normy a opatření veřejné bezpečnosti byly založeny na vědeckých důkazech a nuancovaném pochopení účinků cannabisu.

  Zpět na blog

  Napište komentář

  Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

  Robin Roy Krigslund-Hansen

  Robin Roy Krigslund-Hansen

  O autorovi:

  Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

  Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

  Nejlepší prodejci