Studiu comparativ: Canabisul în SUA și Canada

23.01.2024
Steagul american și canadian

Srovnávací Studie o Konopí: USA a Kanada

Nedávno zveřejněná studie v Časopise o Výzkumu Konopí přinesla poznatky o vnímání a užívání konopí ve Spojených státech a Kanadě. Navzdory rozdílným národním politikám, kdy Kanada má federální legalizaci konopí a USA ne, studie ukazuje zajímavé podobnosti v postojích a míře spotřeby v obou zemích.

Klíčové Témata Studie

Výzkum, který zahrnoval dotazníky od 1 047 Kanadských a 1 037 obyvatel USA, se zaměřil na čtyři hlavní témata: přijetí a spotřeba, normalizace, jedlé výrobky a vzdělání. Poskytuje komplexní pohled na to, jak je konopí vnímáno a používáno v Severní Americe.

Podobné Míry Užívání v Obe Zemích

Jedním z pozoruhodných zjištění studie je podobnost mír užívání konopí mezi oběma zeměmi. Přibližně 45 % Kanadských a 42 % Američanů uvádí, že užívají konopí. Studie také zdůraznila, že významná část těchto uživatelů konzumuje konopí denně.

Legální Zdroje a Preference Spotřebitelů

Zajímavě, studie zjistila, že Američtí spotřebitelé jsou méně pravděpodobní využívat konopí z legálních zdrojů ve srovnání s jejich Kanadskými protějšky. Toto rozdíl je přičítán různému právnímu postavení konopí v USA, kde mnoho států stále zakazuje konopí pro dospělé, což vede některé spotřebitele k ilegálním zdrojům.

Podpora Legalizace

Postoje k legalizaci konopí vykazují silné paralely, s 78 % Kanadských respondentů a 75 % Američanů vyjadřujících podporu legalizaci konopí. Toto zjištění naznačuje široký konsenzus ve prospěch legalizace konopí v Severní Americe.

Místní Regulace a Pravomoci Městských Orgánů

Studie se také zabývala názory na místní regulaci. Většina Kanadských respondentů si myslí, že městské orgány by neměly mít pravomoci zakazovat prodej konopí ve svých jurisdikcích. Naopak, menší procento Amerických respondentů bylo proti místním zákazům prodeje konopí.

Normalizace a Potřeba Vzdělání

Autoři dospěli k závěru, že konopí je stále více vnímáno jako normální látka v Severní Americe. Nicméně také identifikovali významnou potřebu vzdělání o konopí, jeho vlastnostech a potenciálních prospěších pro fyzické a duševní zdraví.

Veřejné Uznání Konzumace Konopí

Kanadské reakce naznačují uvolněnější postoj k veřejnému uznání konzumace konopí ve srovnání s Americkými protějšky. Tento změněný postoj je výraznější než při první legalizaci konopí v Kanadě v říjnu 2018.

Preference Výrobků a Vliv Pandemie

Na prvním místě mezi výrobky konopí se objevil vyléčený květ konopí. Studie také poznamenala zvýšenou spotřebu konopí během pandemie COVID-19, s významným procentem spotřebitelů v obou zemích, kteří hlásí zvýšenou spotřebu.

Akademický Zájem o Výzkum Konopí

Rostoucí množství akademické literatury o konopí, včetně více než 4 000 studií publikovaných pouze v roce 2023, zdůrazňuje rostoucí zájem a důležitost výzkumu konopí při pochopení jeho sociálních, zdravotních a ekonomických dopadů.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci