Nová studie vylučuje ztrátu motivace u uživatelů konopí

10.05.2024
Vysoce motivovaný muž zvedá ruce

Studie nedávně publikovaná v časopise Social Psychological and Personality Science je zvláště osvětlující. Tato studie vyvrací běžný omyl, že častí uživatelé konopí trpí 'amotivačním syndromem', stereotypem, který dlouho trápí uživatele konopí.

Provedená výzkumníky z Univerzity v Torontu, studie sledovala 260 častých uživatelů konopí po dobu týdne, hodnotící jejich úroveň motivace několikrát denně.

Zjištění studie vyzývají k přehodnocení starých stereotypů

Výsledky jsou jasné: častí uživatelé konopí nevykazovali žádnou významnou ztrátu motivace, i když byli pod vlivem. To odporuje stereotypu 'stoned slacker' a naznačuje, že konopí nepřímo demotivuje jedince v dosahování svých cílů. Bez ohledu na to, zda jsou intrinsicky nebo extrinsicky motivováni, účastníci si udržovali konzistentní touhu po svých cílech.

Nadto studie nenašla žádné emoční kocoviny nebo pokles motivace následujícího dne u uživatelů konopí, přidávajíc další úroveň poznání neovlivňujících efektů pravidelného užívání konopí na každodenní fungování.

Mimo studii: širší dopady

Tento výzkum nejen vyzývá zastaralé stereotypy, ale má také hluboké dopady na veřejné vnímání a politiku. Podtrhuje potřebu aktualizovaných zpráv o veřejné zdravotní péči, které přesně odrážejí realitu užívání konopí.

Po příliš dlouhou dobu ovlivňovaly omyly jak veřejné mínění, tak politiku, nespravedlivě stigmatizující uživatele. Zjištění z této studie hájí přehodnocení toho, jak společnost vnímá časté uživatele konopí, zejména pokud jde o jejich pracovní etiku a emoční stabilitu.

Úvahy o užívání konopí a společenských vnímání

Osobně tyto zjištění rezonují hluboce, neboť souhlasí s mými pozorováními a interakcemi v komunitě konopí. Mnoho uživatelů konopí, se kterými jsem se setkal, není jen motivováno, ale také aktivně zapojeno do různých produktivních aktivit, vyzývajících neopodstatněný stereotyp lenosti.

Tato studie přidává nutnou perspektivu do probíhajících diskusí o konopí, potenciálně řídících informovanější politiky a podporující společnost, která rozpoznává a respektuje složitosti účinků konopí, namísto odsuzování založeného na zastaralých přesvědčeních.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci