Studie: konopí pro zdraví starších lidí

25.06.2024
Starší člověk držící malou lahvičku

Jedna nedávná studie o účincích lékařského konopí na starší dospělé odhaluje, že produkty na bázi konopí mohou této skupině nabídnout několik výhod, zejména pokud jde o zdraví, pohodu, spánek a náladu.

Zjištění studie

Publikovaná v časopise Drugs and Aging, výzkum se zabývá nedostatkem kvalitních studií zahrnujících starší dospělé a běžnou praxí vylučování osob starších 65 let z klinických studií. Vzhledem k tomu, že starší pacienti se stále více obracejí na lékařské konopí pro úlevu, tato studie poskytuje cenné poznatky.

Bylo pozorováno výrazné zlepšení závažnosti bolesti a jejího ovlivnění u starších pacientů hlásících chronickou bolest jako svůj hlavní problém. Studie zahrnovala data z T21, velké observační studie osob ve Velké Británii, které hledají předepsané konopí pro různé hlavní stavy.

Výzkumníci poznamenali, že zatímco Národní zdravotní služba poskytuje omezený přístup k léčivým produktům na bázi konopí (CBMP), ve Velké Británii je k dispozici více než 200 nelicencovaných CBMP na předpis.

Konzistentní zlepšení

Výsledky byly měřeny prostřednictvím sebehodnocení kvality života, celkového zdraví, nálady a spánku. Výsledky ukázaly konzistentní zlepšení v každém z těchto měřítek pohody mezi začátkem léčby a tříměsíční kontrolou.

  • Výrazné snížení závažnosti bolesti a jejího ovlivnění
  • Významné zlepšení celkového zdraví a pohody
  • Výrazné snížení depresivní nálady a obtíží se spánkem

Výzkum zdůraznil, že zatímco starší jedinci zaznamenali menší zlepšení kvality života a nálady ve srovnání s osobami pod 65 let, přínosy byly stále značné. Zlepšení celkového zdraví a spánku bylo podobné pro obě věkové skupiny.

Rozdíly mezi věkovými skupinami

Studie zjistila několik rozdílů mezi mladšími a staršími pacienty. Starší pacienti byli častěji ženy, uváděli chronickou bolest jako svůj hlavní problém a užívali více předepsaných léků. Méně často užívali konopí před léčbou nebo jej užívali denně před léčbou.

Pokud jde o předepsané produkty, pacienti starší 64 let častěji dostávali CBD-dominantní olej a méně často THC-dominantní květ. Navzdory těmto rozdílům existují důkazy o konzistentním zlepšení v několika měřících pohody.

Řešení výzkumných mezer

Zjištění začínají zaplňovat mezeru v existujícím výzkumu konopí, protože v současné době chybí publikovaná data o předepsaném lékařském užívání konopí u starších osob ve Velké Británii. Studie zdůrazňuje potřebu skutečných důkazů k posouzení účinnosti a bezpečnosti těchto produktů pro starší osoby.

Osobní názor

Je zřejmé, že lékařské konopí má potenciál zlepšit zdraví a pohodu starších dospělých. Konzistentní zlepšení v oblasti zvládání bolesti, spánku a nálady jsou zvláště povzbuzující.

Tento výzkum podtrhuje důležitost zahrnutí starších osob do klinických studií, aby bylo možné plně pochopit potenciální přínosy a rizika lékařského konopí.

Je povzbuzující vidět rostoucí množství důkazů podporujících užívání produktů na bázi konopí pro starší dospělé. Jak lékařská komunita pokračuje v tomto výzkumu, je důležité zajistit, aby starší pacienti měli přístup k bezpečné a účinné léčbě, která může zlepšit jejich kvalitu života.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci