Snaha italské vlády podkopat průmyslové konopí

31.05.2024
Oblast průmyslového konopí v Itálii

Pokus vlády podkopat italské průmyslové konopí

V překvapivém kroku italská vláda navrhla změnu zákona o průmyslovém konopí, která hrozí potlačením tohoto sektoru. Tento návrh, který je součástí tzv. DDL Sicurezza podle článku 13-bis, vyvolal značný odpor mezi představiteli průmyslu, včetně Federcanapa, Italské federace pro konopí.

Podrobnosti o navrhované změně

Navrhovaná změna si klade za cíl zavést přísnější předpisy pro pěstování a zpracování průmyslového konopí. To vyvolalo obavy mezi producenty a zastánci konopí, kteří tvrdí, že tyto změny by mohly vážně ovlivnit rozvíjející se průmysl konopí v Itálii.

Změna je považována za regresivní krok, který podkopává roky pokroku v propagaci průmyslového konopí jako udržitelného zemědělského produktu.

Reakce průmyslu

Federcanapa byla hlasitá ve svém odporu proti změně a tvrdí, že to zbrzdí růst konopného průmyslu a negativně ovlivní farmáře a podniky. V dopisu Spravedlnostnímu výboru Poslanecké sněmovny Federcanapa nastínila potenciální důsledky změny a vyzvala k jejímu stažení.

  • Potlačení inovace a růstu v konopném sektoru
  • Vytváření zbytečných byrokratických překážek pro farmáře
  • Podkopání ekonomické životaschopnosti pěstování konopí

Potenciální dopad na konopný průmysl

Konopný průmysl v Itálii roste, přičemž řada podniků investuje do pěstování konopí a vývoje produktů. Navrhovaná změna by mohla ohrozit tyto investice a zastavit pokrok v tomto odvětví. Zastánci konopí zdůrazňují přínosy této plodiny, včetně jejího nízkého dopadu na životní prostředí a všestrannosti při výrobě široké škály produktů od textilu po bioplasty.

Osobní názor na navrhovanou změnu

Jako novinář považuji navrhovanou změnu vlády za znepokojující vývoj pro průmyslové konopí. Tento krok se jeví jako ignorování významného pokroku, který průmysl dosáhl, a potenciálních přínosů konopí jako udržitelného zemědělského produktu.

Je nezbytné, aby vláda přehodnotila tuto změnu a spolupracovala s představiteli průmyslu na podpoře, spíše než na bránění, růstu průmyslového konopí v Itálii.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci