Rostoucí užívání konopí mezi lidmi středního věku v USA

01.03.2024
Muž středního věku držící konopí

Ro stoupajícímu užívání konopí mezi středními Američany

Nedávná průzkumná data zveřejněná v časopise Gerontologista odhalují, že přibližně jeden ze šesti středních dospělých v USA přiznává užívání konopí v průběhu posledního roku. Tato studie, provedená na Koleji veřejného zdravotnictví na Univerzitě v Iowě, osvětluje změny v postojích a rostoucí akceptaci užívání konopí mezi staršími demografickými skupinami.

Výsledky průzkumu a demografie

Výzkum hodnotil data z národně reprezentativního vzorku Američanů starších 50 let. Výsledky ukázaly, že 17 procent jedinců ve věku 50 až 64 let užilo konopí v průběhu posledního roku. Zajímavě, tato demografická skupina zahrnovala také asi osm procent středně starých spotřebitelů bez předchozí historie užívání konopí, což poukazuje na trend nových uživatelů mezi staršími dospělými.

Změna postojů k užívání konopí

Účastníci studie hlásili významnou změnu ve svém vnímání konopí, přičemž většina uvedla, že jejich postoj k rostlině se stal příznivějším se stárnutím. Tato změna perspektivy odráží širší společenský posun směrem k akceptaci konopí, zejména pro léčebné účely.

Předpokládaný nárůst užívání konopí

Autoři studie předpovídají pokračující nárůst užívání konopí mezi staršími dospělými, zejména s postupnou společenskou akceptací léčebných produktů z konopí. Předpokládají, že do roku 2030 by mohlo až jedno ze dvaceti jedinců starších 50 let užívat konopí, především pro zdravotní problémy nebo symptomy.

  • 17% dospělých ve věku 50-64 let uvedlo užívání konopí v posledním roce.
  • Posun k příznivějším postojům k konopí s věkem.
  • Předpokládaný nárůst užívání, zejména pro léčebné účely.

Trend rostoucího užívání konopí mezi středními a staršími Američany ukazuje na měnící se vztah mezi společností a konopím, který se posouvá od stigmatizace k porozumění jeho potenciálním benefitům. S pokračujícím posunem postojů se bude role konopí při řešení zdravotních a wellness potřeb stárnoucí populace pravděpodobně stávat stále významnější.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci