Průzkum konopného průmyslu USDA: Pochopení jeho problémů

Vysoká rostlina konopí

USDA Celostátní průzkum průmyslu s konopím

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) provádí komplexní průzkum, který oslovuje tisíce pěstitelů konopí po celé zemi. Tato iniciativa je součástí každoročního sběru dat ministerstva USDA, který má za cíl lépe porozumět současnému stavu, růstu a výzvám průmyslu s konopím.

Pozadí a vývoj průzkumu

Spuštěn poprvé v roce 2021, každoroční průzkum ministerstva USDA byl aktualizován a distribuován mezi farmáři, přičemž předchozí zjištění naznačují významný pokles hodnoty a produkce této plodiny v roce 2022. Průzkum letošního roku si klade za cíl podrobněji zkoumat různé aspekty pěstování konopí.

Stěžejní oblasti průzkumu

Dotazník zahrnuje širokou škálu témat, včetně plánů na venkovní pěstování konopí, provozní plochy, primárního a sekundárního využití plodiny a cen na trhu. Konkrétními oblastmi zájmu jsou konzumace kouřitelného konopí, obilí pro lidskou spotřebu, vlákno, semena a extrakce CBD, CBG, CBN pro různé produkty.

Cíle a zveřejnění výsledků

Průzkum týkající se produkce a dispozice konopí má za cíl poskytnout kritická data, která pomohou producentům, regulačním orgánům, státním vládám, zpracovatelům a dalším zúčastněným subjektům v odvětví. Výsledky tohoto průzkumu jsou plánovány k zveřejnění na webových stránkách ministerstva USDA dne 17. dubna.

Další otázky v průzkumu

Další dotazy v průzkumu se zabývají praktikami ručního ořezávání, sklizně výnosu a získáváním semen a klonů. Tento komplexní přístup si klade za cíl zachytit holistický pohled na proces pěstování konopí a jeho nuance.

Samostatný národní průzkum USDA zaměřený na konopné podniky

V roce 2020 oznámila USDA samostatný národní průzkum ve spolupráci s Národní asociací státních oddělení zemědělství a Univerzitou v Kentucky. Tento průzkum se zaměřuje na náklady na produkci, praktiky a marketingové strategie v odvětví konopí.

Problémy s politikou a federálními pravidly pro konopné produkty

Podle zprávy USDA se ruší licence na pěstování konopí pro farmáře, kteří pěstují také marihuanu pod programy schválenými státem, což poukazuje na konflikty politiky v důsledku federální prohibice konopí. Tyto problémy zdůrazňují potřebu jasných a konzistentních regulačních rámů.

Budoucí úpravy a návrhy odvětví

Jako součást nadcházející zemědělské legislativy by mohlo dojít ke změnám federálních pravidel pro konopné produkty, včetně opatření umožňujících konopným podnikům trhání produktů jako je CBD jako potravinové doplňky a odstranění omezení účasti na odvětví osobám s určitými drogovými odsouzeními.

Aktuální výzvy a ekonomické podmínky

Přes legalizaci konopí čelí odvětví unikátním regulačním překážkám, které přispěly ke strmému poklesu hodnoty této plodiny. Nicméně nedávná zpráva zjistila, že trh s konopím v roce 2022 byl srovnatelný co do velikosti s trhy všech státních trhů s marihuanou a prodejem řemeslného piva národně.

Interní politiky USDA ohledně produktů z konopí

Interně jsou pracovníci pro potravinovou bezpečnost USDA varováni, aby se vyvarovali produktům z konopí, včetně federálně legálního CBD, kvůli nárůstu pozitivních testů na THC a zmatkům v souvislosti s rostoucí legalizací na úrovni států.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci