Průlom v léčbě bolesti hospic pomocí CBD

Lékař pečující o pacienta

Studie Yale odhaluje průlom v léčbě bolesti v hospicích

V průkopnické studii Yale University, publikované v American Journal of Hospice & Palliative Care, vědci objevili, že pacienti v hospicích, kteří dostávali kapsle s dominantním CBD rostlinného původu, zažili významnou úlevu od bolesti a snížili svůj denní příjem opioidů. Tento nález představuje významný pokrok v oblasti léčby bolesti u pacientů v hospicích.

Studie: Prozkoumání účinnosti kapslí s dominantním CBD

Studie zahrnovala skupinu 66 pacientů v hospicích, kteří všichni užívali opioidy pro léčbu bolesti. Těmto pacientům byly podávány kapsle obsahující buď 40mg CBD/1,5mg THC nebo 80mg CBD/3mg THC. Zaměření bylo na hodnocení účinnosti doplňkového užívání produktů z konopí při léčbě bolesti.

Výzkumníci hlásili statisticky významné snížení intenzity bolesti v průběhu času, což koresponduje s předchozími výzkumy naznačujícími, že kanabinoidy mohou modulovat cesty bolesti a zesilovat účinky opioidů na bolest. Tento výsledek je slibným vývojem v používání konopí pro úlevu od bolesti.

Důsledky pro použití opioidů v léčbě bolesti

Jedním z nejvýznamnějších zjištění studie bylo snížení dávky opioidů používaných v kombinaci s konopím. Ačkoli toto snížení nedosáhlo statist ické významnosti, naznačuje potenciální stabilizační účinek kombinované terapie na dávku opioidů. Tento trend je zvláště relevantní v kontextu probíhající opioidové krize, nabízející potenciální cestu k snížení závislosti na opioidech.

Autoři studie došli k závěru, že společné podávání konopí s opioidovou terapií pro léčbu bolesti u pacientů v hospicích vykazovalo statisticky významné snížení bolesti v průběhu času s minimálními nežádoucími událostmi. Tyto nálezy přispívají k rostoucímu množství důkazů podporujících použití konopí jako doplňkovou léčbu bolesti.

Soulad s předchozím výzkumem

Zjištění této studie jsou v souladu s výsledky jiných studií, které uvádějí, že společné podávání buď kouřeného konopí nebo kanabinoidů zvyšuje účinky opioidů na bolest, i když jsou obě látky podávány v subterapeutických dávkách. Tato konzistence přidává na spolehlivosti a validitě aktuálních výsledků studie.

Studie Yale University představuje významný krok vpřed v porozumění a aplikaci konopí v léčbě bolesti, zejména u pacientů v hospicích. Tím, že prokázala účinnost kapslí s dominantním CBD v kombinaci s opioidy, otevírá tato výzkumná práce nové cesty pro léčbu bolesti efektivnějším a potenciálně bezpečnějším způsobem. Vzhledem k tomu, že lékařská komunita pokračuje v průzkumu výhod konopí, slouží tato studie jako klíčový důkaz podporující jeho terapeut ický potenciál.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci