Přehled trhu s konopným obilím v USA

16.01.2024
Konopná semena

Přehled trhu s konopným obilím v USA

V roce 2023 zaznamenal trh s konopným obilím v USA významný trend: dominanci kanadských producentů konopného obilí. S dodávkami v hodnotě přibližně 55 milionů dolarů se Kanada pevně etablovala jako klíčový hráč na americkém trhu. Tato částka zahrnuje 46,8 milionu dolarů na potravinová semena, 5,0 milionu dolarů na olejkovou buchtu a 3,6 milionu dolarů na olej z konopných semen, převážně z Manitoby. Tento vývoj je jasným indikátorem rostoucího vlivu kanadského konopí na americký trh a dynamiky se rozvíjející v konopné průmyslu.

Srovnávací analýza americké a kanadské produkce konopí

Při srovnání s domácí produkcí konopného obilí v USA, která byla odhadnuta v roce 2022 pouze na 3,63 milionu dolarů, se stává zřejmým rozsah kanadské dominance. Toto rozdílné zdůrazňuje významnou mezeru mezi americkým a kanadským konopím, zejména v oblasti produkce konopného obilí. Závislost amerického trhu na kanadských importech svědčí o pokročilých schopnostech kultivace a zpracování v Kanadě v tomto odvětví.

Rozmanitost importu konopných produktů

Mimo konopné obilí USA také importuje různé další produkty spojené s konopím. Nizozemsko například vede v exportu konopných semínek do USA, s dalšími zeměmi jako Španělsko a Francie také významně přispívajícími. Import textilních materiálů z konopí, včetně příze a látky, převážně z Rumunska a Číny, dále ilustruje různorodou povahu trhu s konopím v USA. Kromě toho Filipíny dominují trhu s provazem, což ukazuje na globální povahu průmyslu s konopím.

Rozumění zprávám USDA a jejich významu

Agrární marketingová služba USDA hrála klíčovou roli při shromažďování a zpravodajství o dovozených komoditách konopí. Jedná se o první vládní snahu analyzovat trh s dovozem konopí podrobně, s výjimkou květů konopí, hurd nebo technických vláken. Zprávy také sledují ceny v obchodech s produkty na bázi semen, což poskytuje cenné poznatky o trendech na trhu a preferencích spotřebitelů. Tyto údaje jsou klíčové pro porozumění se měnícímu se obrazu průmyslu s konopím v USA i globálně.

Globální trh s konopím: Stručný přehled

Objem dovozu konopí do USA zůstává relativně malý, ale poskytuje náhled do rozvíjejících se obchodních vztahů v rámci globálního průmyslu s konopím. Země jako Austrálie, Egypt, Maďarsko a další se stávají hráči na americkém trhu s konopím, ačkoli v menším množství. Tato rozmanitost odráží globální zájem o konopí a jeho potenciál jako všestranný zemědělský produkt.

Domácí produkce konopí v USA

Národní zpráva o konopí USDA, která prověřuje více než 20 000 producentů konopí po celé zemi, poskytuje komplexní pohled na domácí průmysl s konopím. V roce 2022 byla celková hodnota domácí produkce konopí odhadnuta na 238 milionů dolarů. Tato částka zahrnuje příjmy z různých produktů z konopí, s květinami přispívajícími 205 miliony dolarů, vláknem 28,3 miliony dolarů a obilím 3,6 milionu dolarů. Tyto čísla zdůrazňují rozmanitou povahu průmyslu s konopím v USA a jeho potenciál pro růst v různých segmentech.

Trendy na trhu a preference spotřebitelů

Zprávy USDA nejen nabízejí podrobnou analýzu trhu s dovozem, ale také osvětlují trendy a preference spotřebitelů v USA. Sledováním maloobchodních cen a dostupnosti produktů poskytují tyto zprávy cenné poznatky pro výrobce a marketéry v průmyslu s konopím. Porozumění těmto trendům je klíčové pro firmy, které chtějí efektivně navigovat v konkurenčním prostředí trhu s konopím.

Dopady na průmysl s konopím v USA

Dominance kanadského konopného obilí na americkém trhu má významné dopady na americké producenty a celý průmysl. Poukazuje na potřebu zvýšených investic do domácího pěstování a zpracovatelských schopností, aby se snížila závislost na dovozech. Kromě toho zdůrazňuje potenciál pro spolupráci a učení se z kanadských postupů pro zlepšení trhu s konopným obilím v USA.

Budoucí vyhlídky a výzvy

Dohledem do budoucnosti čelí průmysl s konopím v USA příležitostem i výzvám. Rostoucí poptávka po produktech z konopí představuje významnou příležitost pro expanzi a inovace. Nicméně průmysl musí řešit regulační překážky, tržní soutěž a potřebu technologických inovací, aby plně využil tento potenciál. Rozvíjející se prostředí trhu s konopným obilím, ovlivněné globálními trendy a domácími výrobními schopnostmi, bude klíčovým oblastí k pozorování v příštích letech.

  • Kanadské konopné obilí dominuje na americkém trhu, s významnými dovozy v roce 2023.
  • Zprávy USDA poskytují klíčové poznatky do trhu s dovozem konopí a trendy spotřebitelů.
  • Průmysl s konopím v USA čelí příležitostem k růstu a výzvám v oblasti tržní soutěže a regulace.
Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci