Potenciální nečekané příjmy z konopí ve Wisconsinu: Ekonomické prognózy a dopady

Vlajka USA a vlajka státu Wisconsin

Úvod do Návrhu Zákona o Legalizaci Konopí ve Wisconsinu

Cesta Wisconsinu k legalizaci konopí získává na tempu s představením senátního návrhu 486. V čele tohoto návrhu stojí skupina senátorů vedená senátorkou Melissou Agardovou, která usiluje o legalizaci držení, produkce a prodeje konopí jak pro rekreační, tak i lékařské účely. Zahrnuje také odstranění předchozích odsouzení souvisejících s marihuanou a navrhuje granty pro rovnost příležitostí. Přestože návrh přináší potenciální přínosy, setkává se s výzvami v GOP-kontrolovaném zákonodárném sboru.

Odhadovaný Ekonomický Dopad a Předpovědi Příjmů

Wisconsinský finanční úřad ve své fiskální zprávě předpovídá významné ekonomické přínosy z legalizace konopí. Zpráva odhaduje, že příjmy z daně z konopí by mohly do třetího roku po legalizaci dosáhnout 170,5 milionu dolarů. Tento odhad zahrnuje 60,1 milionu dolarů z výrobních daní, 64,9 milionu dolarů z maloobchodních daní a 41,7 milionu dolarů ze státních prodejních daní. Místní prodejní daně a licenční poplatky by také měly významně přispět k celkovým příjmům.

Rozdělení Zdrojů Příjmů

 • Výrobní daň: 60,1 milionu dolarů ročně do třetího roku.
 • Maloobchodní daň: 64,9 milionu dolarů ročně do třetího roku.
 • Státní prodejní daň: 41,7 milionu dolarů ročně do třetího roku.
 • Místní prodejní daň a poplatky: Další příspěvky k příjmům.

Porovnávací Analýza se Sousedními Státy

Pro formulaci těchto odhadů analyzoval wisconsinský finanční úřad trhy s konopím v sousedních státech, jako jsou Illinois a Michigan. Tyto státy již zaznamenaly významné ekonomické přínosy z legalizace konopí, což poskytuje model pro možnou trajektorii Wisconsinu. Například Illinois vybralo 36,1 milionu dolarů na daňových příjmech od obyvatel Wisconsinu, kteří překročili státní hranice za účelem legálních nákupů konopí, jak uvádí jsonline.com.

Administrativní Náklady a Související Výhody

Ačkoli návrh předpokládá významnou generaci příjmů, zmiňuje také spojené administrativní náklady, včetně počátečních 4 milionů dolarů na implementaci daňových ustanovení a 4,5 milionu dolarů ročně na personální potřeby. Kromě přímých daňových příjmů by legalizace mohla vést ke vzniku pracovních míst v průmyslu s konopím a snížení nákladů souvisejících s vymáháním práva a uvězněním za činnosti související s konopím.

Klíčová Ustanovení Senátního Návrhu 486

Senátní návrh 486 vymezuje několik klíčových aspektů legalizace konopí ve Wisconsinu:

 • Dospělí ve věku 21 let a starší mohou vlastnit až pět uncí konopí a pěstovat až 12 rostlin.
 • 15% výrobní daň pro producenty konopí a 10% daň pro maloobchodníky a salóny.
 • Pacienti užívající lékařské konopí jsou osvobozeni od daně.
 • 60% daňových příjmů je určeno pro fond grantů pro investice do komunit.
 • Finanční úřad je zodpovědný za licencování podniků s konopím.
 • Zahájení registru pro lékařské uživatele konopí pro oprávněné pacienty.
 • Státní oddělení spravedlnosti má přezkoumat a potenciálně zrušit záznamy pro neagresivní trestné činy spojené s konopím.
 • Zaměstnanecké ochrany pro zákonné uživatele konopí.

Veřejná Podpora a Legislativní Překážky

Veřejné mínění ve Wisconsinu silně podporuje legalizaci, přičemž 64 % registrovaných voličů ji podporuje. Nicméně postup návrhu čelí významným výzvám kvůli opozici republikánských zákonodárců. Přesto se usilování o legalizaci pokračuje, což zdůrazňuje potenciální ekonomické přínosy a adresuje morální imperativ ukončení zákazu konopí.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Související příspěvky:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci