Evropská zelená dohoda - Jak můžeme dosáhnout ekologické obnovy pomocí konopí?

Evropská zelená dohoda - Jak můžeme dosáhnout ekologické obnovy pomocí konopí?

Naše oborové sdružení EIHA právě natočilo video, které vysvětluje, jak můžeme pomocí konopí dosáhnout nulových emisí v Evropě do roku 2050.

Evropské sdružení pro průmyslové konopí (EIHA) zastupuje společné zájmy pěstitelů, výrobců a obchodníků s konopím, kteří pracují s konopnými vlákny, pazdeřím, semeny, listy a kanabinoidy.

Posláním EIHA je rozvíjet jednotný a bezpečný společný trh s vysoce kvalitními konopnými produkty, inspirovaný zásadou sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti. EIHA věří v udržitelný ekonomický model, který slaďuje zemědělství, průmysl a životní prostředí. Z tohoto důvodu sdružení podporuje na území EU rozvoj místních, avšak globálně propojených hodnotových řetězců, které jsou schopny poskytovat rozmanité ekosystémové služby, jež konopí nabízí.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.