Demystifikace mýtu o psychóze způsobené konopím

08.01.2024
Klinika v Kanadě

Úvod: Demystifikace Mýtu o Psychóze způsobené Konopím

Významná studie nedávno ukázala, že legalizace konopí v Kanadě nezpůsobila nárůst případů psychózy spojené s konopím. Tato zjištění, publikovaná v Mezinárodním časopise pro drogovou politiku, vyzývají dlouho udržované obavy a nesprávné představy o dopadech legálního konopí na duševní zdraví.

Přehled Studie: Legalizace v Kanadě a Průvodní Psychóza

Kanadští výzkumníci provedli hloubkovou analýzu využití zdravotních služeb a případů psychotických poruch v měsících po legalizaci marihuany v Kanadě v říjnu 2018. Jejich závěry byly jasné: neexistují důkazy o zvýšeném využívání zdravotních služeb nebo o nových případech psychotických poruch během 17 měsíců po legalizaci. Tento závěr odpovídá názorům studie z roku 2022 v Kanadském časopise pro psychiatrii, která také nenašla významné změny v konopím indukované psychóze nebo schizofrenie po legalizaci.

Kontextualizace Konopí a Duševního Zdraví

Je sice pravda, že užívání konopí je běžnější u lidí s psychotickými onemocněními, ale incidence konopím indukované psychózy je relativně vzácná, zejména u těch, kteří nemají předchozí psychiatrickou diagnózu. Nedávná studie ukázala, že méně než jedno procento konzumentů konopí hlásí projevy psychózy, které vyžadují lékařský zásah, což je nižší míra než u alkoholu.

Srovnávací Analýza: Legalizace v USA a Kanadě

V Spojených státech, kde několik států legalizovalo marihuanu, byla zaznamenána podobná zjištění. Studie z roku 2022 publikovaná v Journal of the American Medical Association (JAMA) Network Open neprokázala významný nárůst zdravotních komplikací souvisejících s psychózou po legalizaci marihuany na úrovni států.

Rozumění Širším Důsledkům

Konstantní výsledky těchto studií naznačují, že obavy z nárůstu případů psychózy v důsledku legalizace konopí mohou být neopodstatněné. To má významné důsledky pro naše chápání vztahu mezi užíváním konopí a duševním zdravím a pro budoucí politická rozhodnutí v této oblasti.

Důkazy z Kanady a Spojených států naznačují klíčový závěr: legalizace konopí nesouvisí s nárůstem psychózy spojené s konopím. To výrazně vyvrací předpoklady a zdůrazňuje potřebu evidence založených přístupů k porozumění konopí a jeho vlivů na duševní zdraví.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci