Cannabis a Kardiovaskulární Zdraví: Nové Porozumění

22.01.2024
Konopí ve tvaru srdce

Cannabis a Kardiovaskulární Zdraví: Nové Porozumění

Nedávná data publikovaná v Časopise Amerického srdcového sdružení představují přesvědčivou analýzu role různých látek, včetně konopí, v kardiovaskulárních úmrtích. Studii provedli výzkumníci spojení s Lékařským centrem University v Mississippi a zahrnuje dvě desetiletí, od roku 1999 do roku 2019, nabízí komplexní pohled na trendy v mortalitě spojené s užíváním látek.

Alkohol Dominuje Kardiovaskulárním Úmrtím spojeným s Užíváním Látek

Studie ukazuje, že alkohol je zapojen do ohromujících 65 procent všech kardiovaskulárních úmrtí spojených s užíváním látek. Opioidy následují a jsou spojeny s 14 procenty takových úmrtí, zatímco kokain je spojen s mírně méně než deset procenty. Naopak, konopí je spojeno s méně než jedním procentem všech kardiovaskulárních úmrtí spojených s užíváním látek.

Porovnávací Analýza Látek a Kardiovaskulárních Účinků

Látky hodnocené v této analýze, včetně alkoholu, konopí, kokainu, opioidů a stimulancií, jsou známy pro své mnohostranné kardiovaskulární účinky. Jsou spojeny se vznikem stavů jako je kardiomyopatie, arytmií, mikrovaskulární nemoci a koronární srdeční choroba, zejména v případě kokainu a stimulancií. Mezi těmito látkami se alkohol ukázal jako nejběžnější látka spojená s úmrtím spojeným s užíváním látek a kardiovaskulárními chorobami (SU + CVD), a to výrazně více než opioidy, druhou nejběžnější látku. Konopí naopak ukázalo nejnižší úmrtí spojené s SU + CVD, upravené podle věku (AAMR).

Nekonzistentní Data o Konopí a Kardiovaskulárních Událostech

Posuzování potenciální role konopí v nepříznivých kardiovaskulárních událostech, jako jsou srdeční infarkty a mrtvice, vedlo k nekonzistentním výsledkům. Například metaanalýza zveřejněná v květnu dospěla k závěru, že užívání konopí nepředpovídá významné nepříznivé kardiovaskulární události. Nicméně, novější data z časopisu Addiction uvádějí, že dospělí zapojení do problematického užívání konopí mají zvýšené riziko nepříznivých kardiovaskulárních výsledků.

Další zmatení přinesla data zveřejněná v Evropském časopisu pro srdeční choroby, která naznačila, že pacienti trpící bolestmi, kteří užívají léčivé konopné výrobky, mají mírně zvýšené riziko fibrilace síní (AFib). Přesto však longitudinální data uvedená v časopise Heart Rhythm neprokázala zvýšené riziko.

Porozumění Vlivu Konopí na Kardiovaskulární Zdraví

Zjištění studie zdůrazňují potřebu nuancovaného porozumění vlivu konopí na kardiovaskulární zdraví. Zatímco konopí je spojeno s nejnižším rizikem mezi hodnocenými látkami, rozporná data z různých studií naznačují, že je třeba provést více výzkumu pro plné porozumění jeho účinků na kardiovaskulární systém.

Dopady na Veřejné Zdraví a Politiku

Tato analýza má významné dopady na veřejné zdraví a politiku, zejména v kontextu probíhající debaty o legalizaci konopí a jeho vlivu na zdraví. Zjištění výzvou tradičním představám o nebezpečí užívání konopí, zejména v porovnání s jinými látkami, jako je alkohol a opioidy.

Budoucí Směry Výzkumu

Vzhledem k nekonzistentním datům o konopí a kardiovaskulárním zdraví by se budoucí výzkum měl zaměřit na longitudinální studie a komplexnější analýzy. To pomůže vypracovat jasnější směrnice a doporučení jak pro lékařské profesionály, tak pro veřejnost ohledně užívání konopí a jeho potenciálních zdravotních dopadů.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci