Co jsou terpeny?

Co jsou terpeny?

18.08.2023

Důležitost terpenů v konopí

Terpeny jsou organické sloučeniny, které se nacházejí v různých rostlinách, včetně konopí. Tyto sloučeniny jsou zodpovědné za výrazné aroma a chutě spojené s různými kmeny konopí.

Terpeny však mají mnohem větší význam než jen poskytovat příjemné aroma. Terpeny totiž hrají zásadní roli v účincích, které má konkrétní kmen konopí na organismus. Mají také terapeutické vlastnosti, které mohou zlepšit lidské zdraví.

Při konzumaci terpeny interagují s dalšími sloučeninami obsaženými v konopí - konkrétně s kanabinoidy - a vyvolávají tak řadu účinků. Různé kombinace terpenů a kanabinoidů mohou vytvářet různé zážitky, od sedativních a relaxačních až po energizující a povzbuzující.

Co přesně jsou terpeny?

Terpeny jsou uhlovodíky - organické sloučeniny tvořené výhradně atomy uhlíku a vodíku. Jsou produkovány mnoha různými rostlinami a také některými druhy hmyzu, jako jsou motýli a včely. Předpokládá se, že v přírodě existuje více než 20 000 různých typů terpenových molekul.

V rostlinách, jako je konopí, plní terpeny několik funkcí, nejen že zajišťují aroma nebo chuť. Někteří badatelé se domnívají, že mnoho typů terpenových molekul pomáhá chránit rostliny před hmyzem nebo predátory tím, že vytváří vůni nebo chuť, která je odpuzuje nebo jim po požití způsobuje nevolnost.

Mnoho druhů terpenů obsažených v konopí

Konopí obsahuje více než 100 různých typů terpenových molekul, které dávají každému kmeni jedinečný chuťový a pachový profil.

Terpeny jsou aromatické sloučeniny, které se nacházejí v mnoha rostlinách, včetně konopí. Přispívají k jedinečné vůni různých kmenů konopí a mohou mít také terapeutické vlastnosti. Zde je deset nejdůležitějších terpenů v konopí:

 • Myrcen: Jedná se o nejběžnější terpen v konopí. Má zemitou, pižmovou vůni a je známý svými sedativními a protizánětlivými účinky. Přečtěte si náš článek o myrcenu.
 • Limonen: Jak název napovídá, limonen má citrusovou vůni. Je známý pro své potenciální vlastnosti zlepšující náladu a uvolňující stres. Přečtěte si náš článek o limonenu.
 • Karyofylen: Tento terpen má kořeněné, pepřové aroma. Je jedinečný, protože může působit také jako kanabinoid a potenciálně nabízet protizánětlivé účinky. Přečtěte si náš článek o karyofylenu.
 • Pinen: Tento terpen, jehož aroma připomíná borovici, má pravděpodobně protizánětlivé, bolest tišící a protiúzkostné účinky. Přečtěte si náš článek o pinenu.
 • Linalool: Linalool, známý svou květinovou vůní, má údajně uklidňující a uvolňující účinky. Přečtěte si náš článek o linaloolu.
 • Humulen: Tento terpen, který má zemitou, dřevitou vůni, je známý pro své potenciální protizánětlivé a chuť k jídlu potlačující vlastnosti.
 • Terpinolen: Tento terpen má komplexní aroma s květinovými, borovicovými a bylinnými tóny. V konopí se vyskytuje méně často, ale předpokládá se, že má sedativní účinky.
 • Ocimen: Ocimen, známý pro své sladké, bylinné a dřevité aroma, má údajně potenciální protizánětlivé, protiplísňové a antivirové účinky.
 • Bisabolol: U bisabololu s květinovou vůní se předpokládá, že má potenciální protizánětlivé a antimikrobiální účinky.
 • Eukalyptol: Jak název napovídá, eukalyptol má aroma podobné eukalyptu. V konopí se vyskytuje méně často, ale předpokládá se, že má potenciální protibolestivé a protizánětlivé účinky.

Mezi běžné terpenové profily, které se v konopí vyskytují, patří mimo jiné myrcen (vyskytuje se také v mangu), limonen (vyskytuje se také v citronech), pinen (vyskytuje se také v borovicích), caryofylen (vyskytuje se také v černém pepři), linalool (vyskytuje se také v levanduli). Každý typ má odlišnou vůni, chuť a účinek na organismus při konzumaci.

Bylo navíc prokázáno, že některé terpeny mají své vlastní zdraví prospěšné účinky. Například myrcen je známý svými protizánětlivými účinky a limonen může zlepšovat náladu a zmírňovat stres.

Terpeny jsou důležitou složkou konopí, která nejenže dodává konopí jedinečnou vůni a chuť, ale také přispívá k účinkům, které mohou různé kmeny konopí vyvolat. Porozumění typům terpenů obsažených v konopí může spotřebitelům pomoci při informovaném rozhodování o tom, které kmeny jsou pro jejich potřeby nejvhodnější.

Co jsou terpeny?

Terpeny jsou organické sloučeniny, které produkuje celá řada rostlin, včetně konopí. Jsou zodpovědné za charakteristické vůně a chutě spojené s různými kmeny konopí i mnoha dalšími rostlinami. Terpeny hrají v rostlinné říši důležitou roli tím, že lákají opylovače a odpuzují predátory.

Terpeny v konopí

Pomáhají také regulovat metabolické procesy v rostlině a chrání ji před stresy prostředí. V konopí působí terpeny společně s kanabinoidy, jako jsou THC a CBD, a vyvolávají tak různé účinky.

Ačkoli kanabinoidy zajišťují primární psychoaktivní účinky, terpeny mohou ovlivňovat intenzitu a trvání těchto účinků a také poskytovat své vlastní jedinečné výhody. Některé terpeny mohou mít například protizánětlivé nebo analgetické vlastnosti, které mohou pomoci zmírnit bolest nebo zánět.

Definice a charakteristika terpenů

Terpeny jsou typem uhlovodíkové molekuly, která se skládá především z atomů uhlíku a vodíku uspořádaných ve specifickém vzorci. Klasifikují se na základě své struktury, která může sahat od jednoduchých lineárních molekul až po složité prstencové struktury.

Každý jednotlivý typ terpenu má svůj vlastní jedinečný soubor vlastností, které určují jeho vůni, chuť a účinky. Jednou z důležitých vlastností terpenů je jejich těkavost - při pokojové teplotě se snadno odpařují, což je důvod, proč se tak výrazně podílejí na vůni a chuťových profilech rostlin, jako je konopí.

Další vlastností je jejich lipofilita - mají tendenci se snadno rozpouštět spíše v tucích a olejích než ve vodě. Díky této vlastnosti jsou lépe biologicky dostupné, pokud jsou konzumovány společně s jinými lipidy, jako jsou oleje nebo tučné potraviny.

Úloha terpenů v rostlinné říši

Kromě toho, že terpeny poskytují vůně a chutě, které lákají opylovače, jako jsou včely nebo motýli, hrají také důležitou roli při ochraně rostlin před škůdci a stresovými faktory prostředí, jako je horko, UV záření nebo sucho. Některé terpeny mají protiplísňové nebo antibakteriální vlastnosti, které mohou pomoci předcházet infekcím nebo napadení. Jiné mohou působit jako přírodní insekticidy, které odpuzují škodlivý hmyz a zároveň přitahují užitečný hmyz, například včely.

Terpeny také pomáhají regulovat metabolismus rostlin tím, že působí jako prekurzory dalších sloučenin, jako jsou hormony nebo pigmenty. Mohou ovlivňovat růst a vývoj rostliny a také její reakci na vnější podněty, jako je světlo nebo změny teploty.

Jak terpeny ovlivňují vůni, chuť a účinky konopí

Terpeny jsou zodpovědné za charakteristické vůně a chutě spojené s různými kmeny konopí. Mezi běžné terpeny obsažené v konopí patří myrcen (má pižmovou, zemitou vůni), limonen (citrusová vůně) a pinen (vůně čerstvého borového jehličí).

Tyto terpeny mohou ovlivnit nejen to, jak konopí voní a chutná, ale také jak působí na organismus. Bylo například prokázáno, že myrcen zvyšuje psychoaktivní účinky THC tím, že zvyšuje jeho propustnost přes buněčné membrány v mozku.

Limonen může mít vlastnosti zlepšující náladu, které mohou působit proti pocitům úzkosti nebo deprese. Pinen může mít protizánětlivé účinky, které mohou pomoci snížit bolest nebo otoky.

Celkově je pochopení terpenů důležité pro každého, kdo užívá konopí k léčebným nebo rekreačním účelům. Pokud budou uživatelé věnovat pozornost specifickým terpenovým profilům různých kmenů, mohou lépe přizpůsobit svůj zážitek svým potřebám a preferencím.

Typy terpenů obsažených v konopí

Terpeny jsou rozmanitou skupinou organických sloučenin, které rostlinám propůjčují jedinečnou vůni a chuť. V konopí se terpeny nacházejí v lepkavých pryskyřičných žlázách na květech, listech a stoncích.

terpeny v konopí

Ačkoli se v konopí nachází více než 100 různých typů terpenů, některé jsou častější než jiné. Mezi nejrozšířenější terpeny obsažené v konopí patří myrcen, limonen, pinen, karyofylen a linalool.

Popis a vlastnosti jednotlivých typů terpenů

Myrcen je nejběžnější terpen obsažený v konopí a má pižmovou vůni podobnou hřebíčku. Je přítomen také v mangu a může zesilovat účinky THC tím, že podporuje relaxaci a sedaci. Limonen má citrusovou vůni, která se vyskytuje nejen v citrusových plodech, ale také v rozmarýnu a mátě peprné.

Ukázalo se, že má protizánětlivé vlastnosti a také zlepšuje náladu a snižuje hladinu stresu. Pinen je zodpovědný za známou vůni spojenou s borovicemi a také rozmarýnem a bazalkou.

Je rovněž prokázáno, že má protizánětlivé vlastnosti a také zlepšuje soustředění a hladinu energie. Karyofylen má kořeněnou vůni podobnou černému pepři a lze jej nalézt nejen v konopí, ale také v hřebíčku, listech skořice a chmelu.

Myrcen: Myrcen: Mocný terpen a jeho přínos pro člověka

Působí na tělesný receptor CB2, který může pomoci snížit hladinu bolesti. Linalool je známý svou květinovou vůní, která připomíná levanduli.

Nachází se nejen v konopí, ale také v květech levandule, které se již dlouho používají pro své uklidňující účinky. Bylo prokázáno, že linalool má sedativní vlastnosti, které mohou pomoci zmírnit příznaky úzkosti.

Potenciální přínosy a účinky spojené s jednotlivými typy terpenů

Účinky terpenů v konopí jsou komplexní a jejich interakce s dalšími kanabinoidy, jako jsou THC a CBD, může mít významný vliv na celkový prožitek. Předpokládá se například, že myrcen zvyšuje sedativní účinky THC, zatímco limonen může poskytovat povznášející účinek. Bylo prokázáno, že pinen má protizánětlivé vlastnosti, které mohou pomoci zmírnit příznaky spojené s onemocněními, jako je artritida.

Bylo zjištěno, že kariofilen interaguje s tělesným receptorem CB2, což může přispět ke snížení zánětu a úrovně bolesti. Linalool je známý pro své uklidňující vlastnosti, které mohou být užitečné při zvládání příznaků spojených s úzkostnými poruchami.

Přestože jednotlivé terpeny mohou poskytovat specifické výhody, je třeba mít na paměti, že celkový profil terpenů obsažených v konkrétním kmeni konopí určuje jeho jedinečné aroma a chuťový profil i jeho účinek na organismus. Pochopení různých typů terpenů obsažených v konopí může uživatelům umožnit lépe pochopit složitost této rostliny.

Ačkoli jsou některé terpeny běžnější než jiné, každý z nich nabízí jedinečné vlastnosti, které v interakci s dalšími sloučeninami obsaženými v konopí vytvářejí celou řadu účinků. Prozkoumáním různých kmenů, které obsahují různé kombinace terpenů, mohou uživatelé najít produkt, který vyhovuje jejich specifickým potřebám.

Jak terpeny ovlivňují účinky konopí

Terpeny nejsou zodpovědné pouze za aroma a chuť konopí, ale také interagují s dalšími sloučeninami, které se v rostlině nacházejí, jako jsou kanabinoidy, a vytvářejí tak řadu účinků. Způsob interakce terpenů s kanabinoidy může ovlivnit celkový zážitek a účinky konkrétního kmene.

Terpeny hrají zásadní roli v celkových účincích a prožitku z konopí. Interagují s dalšími sloučeninami v rostlině a vyvolávají specifické účinky, které jsou pro každý kmen jedinečné. Efekt entourage ukazuje synergii mezi terpeny a kanabinoidy a to, jak společně působí na zvýšení terapeutických účinků.

Pro úplné pochopení vlivu terpenů na účinky konopí je důležité experimentovat s různými kmeny a kombinacemi sloučenin. Tímto způsobem mohou jednotlivci najít kmeny, které jim poskytnou optimální úlevu pro jejich specifické potřeby.

Efekt entourage

Efekt entourage označuje synergii mezi různými sloučeninami obsaženými v konopí, které společně vytvářejí jedinečné účinky.

The Entourage Effect in Cannabis: Pochopení synergie

U terpenů to znamená, že mohou modifikovat a zesilovat účinky kanabinoidů, jako jsou THC a CBD. Například myrcen je běžný terpen vyskytující se v konopí, u něhož bylo prokázáno, že zvyšuje psychoaktivní účinky THC tím, že zvyšuje jeho schopnost pronikat přes hematoencefalickou bariéru.

Terpeny a doprovodný efekt

Bylo prokázáno, že limonen, další běžný terpen, má v kombinaci s THC povznášející účinek na náladu. Entourage efekt je považován za jeden z důvodů, proč mají kmeny s vysokým obsahem THC i CBD tendenci vyvolávat silnější terapeutické účinky než kmeny s vysokým obsahem pouze jednoho z nich nebo žádného z nich.

Příklady toho, jak mohou konkrétní kombinace vyvolat různé účinky

Některé kombinace terpenů a kanabinoidů mohou vyvolat specifické účinky, které jsou pro určité kmeny jedinečné.

Například:

 • Kmeny s vysokým obsahem myrcenu (jako Blue Dream) mohou mít sedativní vlastnosti.
 • Kmeny s vysokým obsahem limonenu (jako Lemon Haze) mohou poskytovat příliv energie.
 • Kmeny s vysokým obsahem pinenu (jako Pineapple Express) mohou přispívat ke zlepšení soustředění.

Kombinace a poměr různých sloučenin v každém kmeni významně přispívají k jeho jedinečným účinkům. Pochopení toho, jak tyto sloučeniny vzájemně působí, umožňuje jednotlivcům vybrat si kmeny na základě jejich požadovaného prožitku.

Je důležité si uvědomit, že chemie těla každého člověka je jiná, takže individuální reakce se budou lišit v závislosti na faktorech, jako je tolerance, dávkování a nastavení. Pochopení role terpenů v konopí však může jednotlivcům pomoci při informovanějším rozhodování při výběru kmenů podle jejich potřeb.

Další využití terpenů

Síla aromaterapie

Terpeny se neomezují pouze na rostlinu konopí, lze je získat i z různých jiných rostlin. Aromaterapie je oblíbená alternativní medicína, která využívá esenciální oleje a terpeny k podpoře zdraví a pohody.

Směsi éterických olejů obsahující terpeny se rozptylují ve vzduchu nebo se lokálně aplikují na pokožku jako součást léčebné kúry. Aromaterapie se používá k léčbě různých zdravotních potíží, jako je úzkost, deprese, nespavost, úleva od bolesti a zvládání stresu.

Terpeny, jako je linalool, limonen a alfa-pinen, se v aromaterapii běžně používají díky svým uklidňujícím vlastnostem. Alfa-pinen je také známý pro své protizánětlivé účinky, díky nimž je užitečný při léčbě dýchacích potíží, jako je astma.

Potenciální léčebné účinky spojené s některými druhy terpenů

Studie prokázaly, že mnoho terpenů má léčivé vlastnosti, které mohou být prospěšné při léčbě různých zdravotních potíží. Bylo například zjištěno, že beta-karyofylen má protizánětlivé vlastnosti, díky nimž je prospěšný při léčbě onemocnění, jako je artritida a osteoporóza. Dalším příkladem je myrcen, který je známý svými sedativními vlastnostmi.

Bylo zjištěno, že myrcen zvyšuje účinky kanabinoidů tím, že zvyšuje jejich vstřebávání do krevního oběhu. Díky tomu by mohl být prospěšný při léčbě chronické bolesti nebo poruch spánku.

Myrcen: mocný terpen a jeho přínos pro člověka

Limonen je dalším terpenem, který se díky svým potenciálním protirakovinným vlastnostem ukazuje jako slibný pro lékařské využití. Limonen prokázal svou schopnost inhibovat růst rakovinných buněk ve studiích na zvířatech, ale před vydáním jakýchkoli klinických doporučení je třeba provést další výzkum.

Celkově lze říci, že terpeny mají velký potenciál pro využití ve zdravotnictví a alternativní medicíně. S dalším výzkumem můžeme objevit nové léčebné účinky spojené s terpeny, které by mohly způsobit revoluci v léčbě různých zdravotních potíží.

Závěr

Terpeny jsou základní složkou rostliny konopí a hrají zásadní roli při určování jeho vůně, chuti a účinků. Různé typy terpenů, které se v konopí nacházejí, mají jedinečné vlastnosti, které mohou ve spojení s konkrétními kanabinoidy přinášet různé výhody a účinky.

Díky vzájemnému působení kanabinoidů a terpenů může navíc dojít k posílení celkového prožitku z konzumace konopí prostřednictvím tzv. doprovodného efektu. Myrcen je jedním z nejběžnějších terpenů obsažených v konopí, který je známý svými relaxačními a sedativními účinky.

Limonen je dalším oblíbeným terpenem, který má vlastnosti zlepšující náladu a může pomoci zmírnit stres a úzkost. Pinen je třetím typem terpenu, který se v konopí běžně vyskytuje a je známý svými protizánětlivými účinky.

Kromě využití v léčebné marihuaně mají terpeny i jiné než konopné využití, například v aromaterapii. Aromatické oleje produkované rostlinami obsahují různé typy terpenů s různými terapeutickými účinky.

Například levandulový olej obsahuje linalool, který má sedativní vlastnosti, jež mohou pomoci snížit stres a podpořit relaxaci. Terpeny jsou fascinující sloučeniny, které byly pro svou léčivou hodnotu podrobně zkoumány.

Někteří vědci se domnívají, že určité kombinace kanabinoidů a terpenů mohou být klíčem k vývoji účinnějších způsobů léčby různých onemocnění, jako jsou chronická bolest, záněty, deprese, úzkost a další. Pochopení různých typů terpenů obsažených v konopí může spotřebitelům pomoci při informovaném rozhodování o tom, jaké kmeny jim poskytnou požadované účinky nebo výhody.

Terpeny přidávají k našemu chápání léčebné hodnoty této rostliny další vrstvu složitosti, která přesahuje pouhý obsah THC nebo CBD. S tím, jak se bude výzkum tohoto tématu dále rozvíjet, se nepochybně dozvíme ještě více o zdravotních přínosech těchto esenciálních olejů a jejich možném využití i mimo rekreační nebo léčebné využití.

FAQs: Terpeny

Co jsou terpeny?

Terpeny jsou aromatické uhlovodíky, které se vyskytují v mnoha rostlinách, včetně konopí.

Kolik terpenů existuje?

Bylo identifikováno více než 200 terpenů.

Jaké jsou hlavní terpeny obsažené v konopí?

Šest hlavních terpenů obsažených v konopí je caryofylen, limonen, myrcen, pinen, linalool a humulen.

Jaké jsou léčivé vlastnosti terpenů?

Terpeny mají mnoho léčivých vlastností, včetně protirakovinných, antimikrobiálních, protiplísňových, antivirových, antihyperglykemických, analgetických, protizánětlivých a antiparazitických.

Jakou roli hrají terpeny v konopí?

Terpeny hrají zásadní roli při přizpůsobování opojení z konopí tím, že zvyšují jeho léčebné účinky.

Jsou terpeny pro konopí jedinečné?

Ne, terpeny se vyskytují ve většině rostlin a potravin.

Jaká je největší skupina přírodních sloučenin, které se nacházejí v rostlinách?

Terpeny jsou největší skupinou přírodních sloučenin, které se nacházejí v rostlinách, a to s více než 20 000 známými druhy.

Můžu si dát terpeny?

Ano, můžete dabovat terpeny.

Jak terpeny zlepšují pronikání do pokožky?

Terpeny se používají k posílení pronikání do kůže a k prevenci zánětlivých onemocnění.

Jaké je potenciální využití terpenů jako chemoterapeutických látek?

Studie prokazují biologickou účinnost terpenů a podporují jejich potenciální využití jako chemoterapeutik k léčbě různých lidských onemocnění.
Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.