Může se CBD zobrazit na drogovém testu?

Koncentrace THC v konopném oleji jsou příliš nízké na to, aby na vás měly nějaký efekt: průmyslové konopí (Cannabis sativa L.) obvykle obsahuje pouze nepatrné stopy THC v porovnání s rostlinami marihuany. THC je kanabinoid, na který se drogové testy zaměřují. Tyto testy hledají metabolické produkty THC a začínají jednoduchým testováním vzorku moči. Test používá protilátky k detekci THC a metabolitu, který THC produkuje. Tento metabolit je známý pod svým komplikovaným názvem „11-nor-delta9-kaboxy-THC“ (THC-COOH). Pokud počáteční testy zjistí, že se ve vaší moči nachází více než 50 nanogramů (ng) těchto látek, pro potvrzení těchto výsledků je provedena plynová chromatografie \/ hmotnostní spektrometrie. Tento test se zaměřuje na detekci metabolitu 11-nor-THCCOOH a na ostatní kanabinoidy včetně CBD není citlivý.