Jak mohu zaplatit svou fakturu?

Fakturu naleznete ve vaší zásilce. Můžete ji zaplatit po převzetí zásilky použitím přiloženého platebního dokladu nebo převodem na náš účet použitím našeho IBANu (v tomto případě si prosím pamatujte, že je do zpráv pro příjemce potřeba uvést vaše zákaznické číslo a číslo objednávky).

Pokud na faktuře nemůžete najít žádné platební informace, byli jste našim partnerem MF Group\/PowerPay pro platbu fakturou schváleni. Krátce po doručení zásilky obdržíte od našeho partnera také fakturu. Pro více informací prosím navštivte https://www.powerpay.ch