Jak CBD funguje?

CBD nebo kanabidiol je hlavní účinnou sloučeninou v konopí a na rozdíl od THC není psychoaktivní, takže vám nenavodí žádný stav. Jak jste již mohli vědět, v našem organismu existuje endokanabinoidní systém, jehož receptory jsou rozptýleny v lidském těle a mozku. Užití THC aktivuje receptory CB1 a CB2, zatímco užití CBD tyto receptory přímo nestimuluje.

Kanabinoidní receptory se podílejí na různých procesech uvnitř lidského těla, mezi které patří například změny nálad, pocit bolesti, chuť k jídlu a paměť. Tyto receptory mohou být aktivovány endokanabinoidy (které lidské tělo produkuje) nebo kanabinoidy z rostlin (jako například kanabinoidy v konopí). Receptory se dělí na dvě hlavní kategorie: CB1 a CB2.

CB1 receptory se nacházejí zejména v centrálním nervovém systému a v nižším počtu také v játrech, ledvinách a plících, zatímco CB2 receptory jsou součástí imunitního systému a nalézají se také v hematopoetických buňkách. CB1 receptory hrají roli při produkci a uvolňování neurotransmiterů - kanabisových produktů, které stimulací těchto receptorů způsobují psychoaktivní účinky. CB1 receptory jsou také aktivní při procesu lipogeneze uvnitř jater a určitou roli hrají také v údržbě homeostázy (vnitřní rovnováha těla). Různé studie naznačují, že CB1 také ovlivňují radost, koncentraci, chuť k jídlu, paměť a práh bolesti. CB2 receptory na druhé straně ovlivňují imunitní systém a několik dalších funkcí, jako například apoptózu (programovaná buněčná smrt) nebo imunitní supresi. Studie naznačují, že CB2 regulují pocit bolesti a mohou také hrát roli v různých nemocech, od problémů s játry a ledvinami až k neurodegenerativním chorobám.

Jak CBD funguje a jaké jsou účinky CBD v lidském těle?

CBD tyto dva druhy receptorů nestimuluje, ale místo toho aktivuje jiné receptory, jako například receptory vaniloidu, adenosinu a serotoninu. Aktivací receptoru TRPV-1 například kanabidiol hraje roli v regulaci tělesné teploty, vnímání bolesti a zánětu [6]. CBD poté tlumí enzym FAAH, což je sloučenina, která aktivuje receptor CB1. Díky této skutečnosti CBD prakticky minimalizuje aktivaci CB1 receptorů vlivem THC, čímž snižuje jeho psychoaktivní účinky.

Díky aktivaci receptorů adenosinu kanabidiol tlumí pocity úzkosti a záněty. Receptory adenosinu také hrají roli při uvolňování dopaminu a glutamátu – dvou neurotransmiterů, které hrají v lidském těle klíčové role. Dopamin ovlivňuje kognitivní, motorické, motivační a odměňovací mechanismy a glutamát je hlavním regulátorem signálů pocitů vzrušení a ovlivňuje také paměť a procesy učení a poznávání.

Bylo prokázáno, že vysoké koncentrace CBD aktivují receptor 5-HT1A serotoninu, který se vyznačuje antidepresivními účinky. Stejný receptor je součástí různých dalších procesů, od vnímání bolesti, chuti k jídlu, pocitu nevolnosti a úzkosti až ke spánku a mechanismům závislosti.

CBD blokuje signály CPR55 a snižuje resorpci kostí a proliferaci nádorových buněk. GPR55, rozšířený v mozku, je spojen s regulací hustoty kostí a krevního tlaku a také s proliferací nádorových buně.

CBD blokuje psychoaktivní účinky THC, což je jeden z důvodů, proč je obecně považováno za výhodné kombinovat CBD a THC za účelem léčby. Je však nutné být si vědom toho, že pozitivní účinky kanabidiolu nejsou na přítomnosti THC závislé. Můžete tedy využít výhod CBD tím, že si zakoupíte takové produkty, které obsahují pouze nepsychoaktivní CBD.