ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 40+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

Použijte kód "WELCOME10" a získejte 10% slevu na svou první objednávku.

0

Váš košík je prázdný

Vítáme celou Evropu do Formula Swiss

16 září, 2019 1 minut stráveno čtením

Vítáme celou Evropu do Formula Swiss

Dnes jsme spustili mezinárodní webshop v angliètinì pro zákazníky zemí v Evropské Unii, kteøí sídlí mimo Velkou Británii, Dánsko, Švédsko, Norsko, Francii, Nìmecko, Rakosko a Švýcarsko.

Tento EU webshop je vytvoøen na základì našich hlavních webových stránek - https://FormulaSwiss.com - a mùžete si z nìj objednat naše produkty do zbývajících zemí Evropské Unie, pro které zatím místní webshop nemáme.

Více jazykù bude dostupných v roce 2018. O novinkách vás budeme informovat.

Tento èlánek byl sepsán nezávislým autorem, který se specializuje na CBD, konopí a konopný výzkum. Jakékoliv názory, rady èi doporuèení sepsané v tomto èlánku nevystihují názor spoleènosti Formula Swiss AG èi žádného z jejich zamìstnancù. O našich produktech nevyslovujeme žádná tvrzení a pro více informací vás odkazujeme na naše vylouèení odpovìdnosti.

 


Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!