Dopad zákona SB 12 na zaměstnání a konopí v Jižní Dakotě

29.02.2024
lidé čekající na pracovní pohovor

Legislativní změny v Jižní Dakotě

Významným legislativním krokem v Jižní Dakotě je schválení zákona SB 12, kterým byly upraveny pracovní ochranné předpisy pro osoby registrované jako pacienti užívající konopí v rámci státu. Tento vývoj představuje zásadní posun od komplexního jazyka návrhu, který schválili voliči v roce 2020 a který těmto ochranám původně uznal.

Dopad zákona SB 12 na zaměstnání

Zákon SB 12 přináší ustanovení umožňující zaměstnavatelům propustit nebo nezaměstnat osoby na "bezpečnostně citlivých pracovních pozicích", pokud při drogových testech vyjdou pozitivně na metabolity THC. Navíc zákon omezuje možnost pacientů hledat právní ochranu při neoprávněném propuštění, pokud neprojdou drogovým testem požadovaným zaměstnavatelem. To je pozoruhodné, protože testy moči na konopí mohou detekovat neaktivní metabolity THC, které mohou v těle přetrvávat týdny nebo dokonce měsíce po užití.

Podpora a odpor

Zákon získal podporu několika klíčových průmyslových skupin, včetně sdružení Stavebních generálních dodavatelů Jižní Dakoty, Sdružení maloobchodníků Jižní Dakoty a Sdružení domovních stavitelů Jižní Dakoty. Tyto kladné ohlasy zdůrazňují zájem obchodní komunity o udržení přísných politik bez drog na pracovišti, zejména pro role považované za bezpečnostně citlivé.

Očekávané účinky legislativy

S více než 8 500 občany Jižní Dakoty registrovanými pro přístup k produktům obsahujícím konopí jsou důsledky zákona SB 12 dalekosáhlé. Zákon nyní čeká na podpis republikánské guvernérky Kristi Noemové, která se očekává, že jej schválí. Tento legislativní krok podtrhuje probíhající debatu o zajištění bezpečnosti pracoviště a respektování práv pacientů užívajících konopí.

Srovnání s ostatními státy

Je důležité poznamenat, že většina států s přístupem k léčivému konopí zavedla pracovní ochranná opatření pro pacienty. Kromě toho téměř polovina států, které legalizovaly konopí pro dospělé, včetně Kalifornie, Connecticutu, Minnesoty, Montany, New Jersey, New Yorku a Rhode Islandu, zavedla pracovní ochranu. Tato opatření omezují schopnost zaměstnavatelů testovat zaměstnance na konopí nebo je trestat za jejich užívání mimo pracovní dobu.

  • Balance mezi bezpečností pracoviště a právy pacientů
  • Role podpory průmyslu při formování legislativy ohledně konopí
  • Vývoj právních předpisů o konopí a zaměstnání

Schválení zákona SB 12 v Jižní Dakotě představuje klíčový okamžik v průsečíku legislativy o konopí a pracovního práva. Jak se stát připravuje na rozhodnutí guvernérky, širší důsledky pro pacienty užívající konopí a pracovní trh zůstávají tématem významné diskuse a analýzy.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci