Budoucnost legalizace konopí ve Francii: Bude následovat Německo?

18.08.2023
Budoucnost legalizace konopí ve Francii: Bude následovat Německo?

Konzumace konopí ve Francii je pozoruhodně rozšířená, jak zdůrazňují nedávné údaje francouzského Střediska pro sledování drog a návykových látek. Jejich nejnovější průzkum, zaměřený na dospělé ve věku 18 až 64 let, ukázal, že 10,6 % respondentů v posledním roce konzumovalo konopí. Tato statistika vyvolává důležitou otázku: Kdy Francie legalizuje konopí pro dospělé?

Ve spolupráci s agenturou Santé Publique France bylo v rámci téhož průzkumu zjištěno, že 47,3 % účastníků alespoň jednou v životě užilo konopí. Pro srovnání, přibližně 49 % dospělých v USA uvádí, že konopí užilo během života, a přibližně 12 % se označuje za roční konzumenty. Zatímco Spojené státy pokračují v pokroku v oblasti reformy konopí, zdá se, že Francie zaostává. Koncem loňského roku sice Francie zrušila zákaz výrobků CBD, ale zdá se, že k žádoucímu pokroku to má daleko. I když Německo směřuje k legalizaci, francouzští představitelé zaujímají přístup "počkej a uvidíš".

Sledování vývoje v Německu

Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach v současné době lobbuje u Evropské unie za schválení zavedení legalizace pro dospělé, která by vedla k celostátnímu legálnímu prodeji konopí. Lauterbach obdržel od EU "velmi dobrou zpětnou vazbu" a očekává, že k formálnímu zavedení opatření dojde brzy.

Země po celém světě, zejména ty evropské, kroky Německa pozorně sledují. Česká republika již vyjádřila záměr následovat německý příklad, pokud opatření o legalizaci užívání pro dospělé projde. Bohužel se zdá, že francouzští představitelé zaujímají pasivnější postoj.

"Francie bude pozorně sledovat vývoj německého legislativního rámce, zejména s ohledem na jeho možný dopad na přeshraniční regiony," uvedl úřad francouzského ministra zdravotnictví Françoise Brauna v vyjádření pro EURACTIV France. Tyto komentáře nevzbuzují důvěru v rychlý postup Francie směrem k legalizaci. Spíše naznačují, že na francouzsko-německé hranici může být na obzoru zvýšené vymáhání prohibice.

Argument veřejného zdraví

Německo hraje klíčovou roli v úsilí o legalizaci konopí na celém evropském kontinentu. Nejvýznamnější překážkou široké reformy v oblasti užívání konopí pro dospělé je samotná Evropská unie. Pokud se Německu podaří tuto výzvu úspěšně zvládnout, mohlo by poskytnout vzor pro další evropské země včetně Francie, které by ho mohly následovat.

S druhou nejvyšší mírou spotřeby konopí v Evropě je spotřebitelská základna Francie nepopiratelně rozsáhlá. Většina konopí konzumovaného ve Francii není regulována, což představuje značné obavy o veřejné zdraví. Zavedení regulovaného odvětví pro dospělé uživatele by mohlo tyto problémy do značné míry zmírnit.

Tento argument je jádrem argumentace německého ministra zdravotnictví pro EU - postoj, který by bylo pro Francii výhodné podpořit. Francouzská Rada pro hospodářské, sociální a environmentální záležitosti rovněž uznala rizika pro veřejné zdraví spojená s neregulovanou konzumací konopí a doporučuje legalizaci. Je velmi důležité, aby francouzští politici tuto radu vzali v úvahu a co nejdříve přistoupili k legalizaci.

Váhavost Francie: Co je brzdí?

I přes přesvědčivé argumenty pro legalizaci konopí se francouzští politici zdráhají následovat příkladu ostatních zemí, které se k reformě vydaly. Toto váhání lze přičítat několika faktorům, včetně kulturních a politických vlivů a také potenciálního dopadu na veřejné zdraví a bezpečnost.

Kulturní a politické vlivy

Ve Francii je politické prostředí, pokud jde o protidrogovou politiku, historicky konzervativní. Přísný postoj k drogám má kořeny v kulturních hodnotách, které zdůrazňují význam veřejného pořádku a tradičních norem. V důsledku toho mohou tvůrci politiky váhat s legalizací konopí z obavy před možným narušením společenského řádu.

Obavy o veřejné zdraví a bezpečnost

Francouzští představitelé mohou mít také obavy z možných důsledků legalizace konopí pro veřejné zdraví a bezpečnost. Tyto obavy zahrnují možnost zvýšeného užívání konopí, zejména mezi mladými lidmi, a také potenciální nárůst počtu případů řízení pod vlivem alkoholu a dalších incidentů souvisejících s drogami. Francouzští politici mohou díky přístupu "počkej a uvidíš" sledovat zkušenosti jiných zemí, které konopí legalizovaly, například Německa, a využít tyto informace k informovanému rozhodování o vlastní protidrogové politice.

Úloha propagace a veřejného mínění

Pro posun Francie směrem k legalizaci konopí budou při formování debaty hrát významnou roli obhájci a veřejné mínění. Vzhledem k tomu, že stále více zemí, včetně Německa, přijímá progresivní politiku v oblasti konopí, mohou francouzští občané a zájmové skupiny stále více tlačit na svou vládu, aby zvážila podobné reformy.

Ve skutečnosti podpora legalizace konopí ze strany veřejnosti ve Francii v posledních letech roste. Průzkum, který v roce 2021 provedlo francouzské Středisko pro sledování drog a návykových látek, ukázal, že 49 % respondentů je pro legalizaci konopí pro dospělé. Tato rostoucí podpora by nakonec mohla ovlivnit tvůrce politik a přispět ke změně přístupu Francie k legislativě týkající se konopí.

Cesta před námi:

Jaká cesta čeká legalizaci konopí ve Francii?

Jak Francie nadále sleduje pokrok v úsilí o legalizaci konopí v Německu a dalších zemích, cesta země k reformě zůstává nejistá. Vzhledem k rostoucí podpoře veřejnosti, zvýšenému povědomí o přínosech regulovaného trhu s konopím pro veřejné zdraví a potenciálu hospodářského růstu je však možné, že Francie nakonec svůj postoj k legalizaci konopí přehodnotí.

Ačkoli se teprve uvidí, kdy a jak Francie s reformou konopí pohne, je jasné, že politici v zemi budou muset pečlivě zvážit přínosy a rizika. Pokud budou pozorně sledovat zkušenosti jiných zemí a zohlední měnící se veřejné mínění, může se Francie nakonec připojit k rostoucímu seznamu zemí, které legalizaci konopí pro dospělé přijaly.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

O autorovi:

Robin Roy Krigslund-Hansen je známý svými rozsáhlými znalostmi a odborností v oblasti výroby CBD a konopí. S kariérou přesahující desetiletí v průmyslu s konopím věnoval svůj život pochopení složitostí těchto rostlin a jejich potenciálních přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí. Během let Robin neúnavně pracoval na podpoře plné legalizace konopí v Evropě. Jeho fascinace všestranností rostliny a potenciálem pro udržitelnou výrobu ho vedla k následování kariéry v tomto oboru.

Více o Robin Roy Kriglund-Hansen

Nejlepší prodejci