ŠVÝCARSKÁ KVALITA OD ROKU 2013

ZÁKAZNÍCI V 58+ ZEMÍCH

5-hvězdičky na Trustpilot

GLOBÁLNÍ DODÁNÍ

0

Váš košík je prázdný

Prodej

Rosewood Wonder Drops - Fytosérum

 • Samoregulaèní hydratace & fytoterapie

  Zažijte svìže hydratovanou, èistou a krásnou ple s efektivní aplikací syrového semenných a oøechových olejù, které vyrovnávají produkci mazu vaší pokožky. Rosewood Wonder Drops je pøírodní léèebná metoda, která neucpává póry a poskytuje vaší pleti mimoøádné množství antioxidantù a tìch nejlepších mikroživin. Rosewood Wonder Drops poskytují:

  • Efektivní hydrataci pro kombinované a mastné typy pokožky
  • Efektivní fytorerapie bohatá na dùležité antioxidanty
  • Snížení lesku a odrazu na povrchu pokožky
  • Rafinaci pórù
 • 1 - 2krát dennì

  Tento produkt je také skvìlý penetraèní nátìr pro make-up

   • Po vyèištìní èi aplikaci masky naneste na koneèky prstù 4-6 kapek Rosewood Wonder Drops a jemnì je vmasírujte na celou namaskovanou èi vyèištìnou oblast. Tento postup uvolní a rozloží pøebyteèný nános mazu v pórech a vyrovnává kombinované a mastné typy pokožky.
   • Po dokonèení aplikace produkt buï zcela odstraòte, nebo jej nechte na pokožku ještì minutu navíc pùsobit. Wonder Drops z pokožky odstraníte opláchnutím nebo použitím navlhèeného ruèníku (oplachujte tak dlouho, dokud nezmizí (alespoò z vìtší èásti) oranžový pigment. Zbytky Wonder Drops na vaší pokožce zùstanou, budou pokraèovat v èištìní pórù a samy se pøizpùsobí vašim hydrataèním potøebám.
   • Jemnì pokožku osušte.

  Tip! Pokud používáte Rosewood Wonder Drops samostatnì jako èistiè i kondicionér na pokožku. Opatrnì pøímo na navlhèenou pokožku naneste 6 - 8 kapek a jemnì je do tváøe po dobu zhruba 30 sekund vmasírujte. Tváø poté opláchnìte a produkt odstraòte navlhèeným ruèníkem. Pøi odstranìní produktu z pokožky za ni netahejte. (K odstranìní mùžete použít také jemný proud ve sprše) Zanechá za sebou ultra tenkou vrstvu Rosewood Wonder Drops, která bude sloužit jako samoregulaèní hydratace a bude pokraèovat v èištìní pórù.

  Co dìlat a èemu se vyhnout

  • Co dìlat: Na pokožku naneste jemnou vrstvu a 30 sekund po aplikaci ji opláchnìte.
  • Èemu se vyhnout: Aplikaci hrubé vrstvy, kterou na pokožce necháte pùsobit.
  • Èemu se vyhnout: Aplikaci na hydrataèní krémy.
  • Èemu se vyhnout: Míchání s neorganickými pleovými produkty jakéhokoliv typu.
 • Obsah:
   • Složení:
   • *olej ze semínek Simmondsia chinensis (jojoba kalifornská), *olej z Daucus carota sativa (mrkev obecná), *olej ze døeva Aniba rosaeodora (palisandr), *ovocný olej z Citrus aurantium bergamia (bergamot), *olej z Rosa damascene (rùže damašská), zárodek Triticum vulgare (pšenice setá).

  Suroviny oznaèené * jsou certifikované jako organické.

Èasto kladené otázky 

O Rosewood Wonder Drops

Je vhodné aplikovat olej na již mastnou pokožku?

Má moje pokožka oranžovìt?

Mohu Rosewood Wonder Drops nechat na své pokožce pùsobit bez následného opláchnutí?

Mohou tento produkt používat také mé dìti?

Mohu ihned po opláchnutí produktu na ple nanést make-up?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte uvítací dárek zdarma!